Aktuální číslo

Krutá pravda o pronásledování křesťanů v Číně

Napsal Michael Brown

V posledních měsících docházejí stále znepokojivější zprávy o pronásledování křesťanů v Číně. Dostal jsem několik zpráv přímo od spolehlivých přátel, kteří v Číně žijí už léta, a ty zprávy nejsou ani trochu dobré.

Po důkladném pátrání mne tito přátelé informovali, že v roce 2017 bylo v Číně zaznamenáno přes 240 tisíc případů pronásledování oproti zhruba 48 tisícům v roce 2016. Nepřátelská aktivita se tedy povážlivě vyhrocuje.

Podle mých přátel „vláda chce, aby svět viděl, že se Čína od dob Mao Ce-tunga zreformovala. Komunismus však má i jiné stránky, které před námi vláda tají. Nejsou tu zkrátka jen hospodářská témata.“

Konkrétní příklad: „Komunistická strana vyvíjí snahu, aby do roku 2020 měla prostřednictvím hromadného kontrolního systému China Skynet pod dohledem všechny občany.“

„Čínský Skynet kombinuje sledování pohybu osob prostřednictvím mobilního telefonu, shromažďování esemesek a 170 miliónů bezpečnostních kamer. Tím se přesvědčuje, zda žije každý v souladu s režimem a nikdo nepáchá nic nezákonného.“

„Čína kontroluje i média. Existují státní sdělovací prostředky, soukromé sítě však podléhají cenzuře. Dnešní Čína se sice, pokud jde o hospodářskou strukturu, sotva podobá komunistickému státu padesátých a šedesátých let, stále si však uchovává téměř všechny ostatní znaky komunismu: státní kontrolu, cenzuru a hromadný dohled.“

Podle podrobné zprávy, kterou mi poslali, rozjela vláda třífázový čtrnáctiletý plán:

„Během první dvouleté fáze, v letech 2012-2014, dále zmírnila pronásledování podzemní církve, aby je vylákala k veřejnému projevu a umožnila tak jejich identifikaci.“ (Což se asi shoduje s dobou, kdy jsem byl v Číně na pozvání Franklina Grahama. Zde je k nahlédnutí má tehdejší reflexe.)

„Během druhé dvouleté fáze, v letech 2014-2016, se s výzvou obrátila na identifikované podzemní církve a pak na ně vyvinula nátlak, aby se zaregistrovaly v oficiálním církevním svazu zvaném Vlastenecké hnutí trojí soběstačnosti církví Číny.“ (Případně Vlastenecké hnutí trojí autonomie církví Číny – pozn. překl.)

„V probíhající třetí, desetileté fázi vláda shodila rukavice: pronásledovány jsou nejen zbývající podzemní církve, nýbrž i samo Vlastenecké hnutí. Vláda přitom užívá jak maovského brutálního násilí, tak hromadného dohledu, umělé inteligence a velkého množství shromážděných dat (v originále big data: datové soubory o takovém objemu, že je v reálním čase nelze spravovat a zpracovávat běžně dostupným software – pozn. red.).“

Co přesně se děje? Podle této zprávy už:

•spálili nebo strhli z církevních budov více než dva tisíce křížů.

•Mnoho kostelů zbourali.

•Tisíce pastorů se už dočkaly zatčení, bití, mučení a/nebo odsouzení k mnoha letům vězení.

•Do roku 2020 má Čínu pokrýt 600 miliónů kamer určených ke sledování s tím, že na každé dva Číňany připadne jedna. Povinně se instalují v církevních budovách a jejich účelem je nepřetržitě sledovat vchody, schodišťové šachty, pokladničky na sbírku a pulty s Biblemi, aby se zjistilo, kdo chodí do kostela, kdo si kupuje Bibli a kam ty Bible putují.

•Čínská vláda nyní začala zavádět „systém sociálního kreditu“ (státní systém hodnocení obyvatel na základě různých aspektů jejich ekonomického a společenského chování, na jehož základě se bude jednotlivým občanům poskytovat různá úroveň přístupu k veřejným službám – pozn. překl.). Ten má zabránit okounění, neukázněnému přecházení ulic a jinému neloajálnímu chování, k němuž se nakonec bude počítat i návštěva „ilegálních“ podzemních sborů.

•Čínští křesťané budou moci kupovat pouze takový překlad Bible, který bude oslavovat komunismus a na němž nyní komunistická strana pracuje.

•V únoru 2018 také Komunistická strana Číny drasticky zvýšila pokuty a omezení namířené proti křesťanům. Vláda se rovněž chystá zpřísnit dozor nad náboženským působením ve školách, nad vyvěšováním náboženských textů na internetu a nad cestami do zámoří podnikanými za účelem náboženského vzdělávání.

•Státní rada nedávno pokuty schválila a připojila dodatek, že kdokoli zajistí místo pro nějakou „nezákonnou náboženskou akci“, dostane pokutu mezi 20 a 200 tisíci jüanů (2 900 – 29 000 US dolarů, cca 58 000 – 580 000 Kč, přičemž průměrný měsíční plat v ČLR je velmi přibližně 20 000 Kč – pozn. red.).

V září 2017 pak čínská vláda oznámila, že „každý, kdo zorganizuje nepovolenou náboženskou akci, bude pokutován ve výši 100 000 až 300 000 jüanů (14 500 – 43 500 US dolarů)“ a že „každý, kdo pronajme nebo zajistí místo pro takovou akci, bude pokutován ve výši 20 000 až 200 000 jüanů (2900 – 29 000 US dolarů)“.

Mimoto vláda v celonárodním měřítku usiluje o přímo maovské posílení úlohy prezidenta Si (i o tom pronikla zpráva na Západ; viz zde). Si prohlásil, že náboženství musí řídit strana a přizpůsobit je socialistické společnosti. Spolu s tím vypsaly vládou řízené církve odměnu za „počínštění křesťanství“. Konkrétně jde o „donucení křesťanstva k tomu, aby se poddalo vůli Komunistické strany Číny“.

V souvislosti s tímto probíhajícím tvrdým zákrokem proti náboženské svobodě se vedoucí domácí církve vracejí k podzemním praktikám a svá shromáždění decentralizují. Ruka čínské vlády je však velice silná; v důsledku toho obdrželi moji přátelé od několika svých čínských kolegů (jejichž jména jsem pochopitelně změnil nebo odstranil) tento srdcervoucí dopis:

„Situace se tu nyní zhoršuje: všude samé pronásledování. Bratři a sestry narážejí na potíže a trpí pro víru. Mou sestru s manželem a tři další uvrhli kvůli shromažďování spolu s dalšími asi třiceti lidmi do žaláře a jejich materiály odvezli v několika velkých nákladních autech. Bili je a dávali jim elektrošoky v bolestivé poloze, přičemž jim zkrvavili hlavu i paže. Když jejich syn David viděl, co se děje, plakal a omdlel. Po čtyřech dnech jejich pobytu v žaláři jsme je navštívili. Byli nemocní; moje sestra málem dostala srdeční záchvat a jejímu manželovi způsobili dnu, která jej skoro zabila. Trpěli tělesně i duševně.“

Po deseti dnech je propustili a místní úřady jim nařídily opustit město a okres. To vše proto, že v Číně pořádali křesťanská shromáždění.

Jsem si vědom, že Čína možná působí dojmem náboženské svobody, a slýchám, že se situace různí od provincie k provincii. Jasné je ale jedno: milióny našich bratří a sester v této rozsáhlé a důležité zemi skutečně trpí. Modleme se za ně i za jejich vládu. A žádejme, aby se naše vláda proti této dnešní humanitární krizi postavila.

To je opravdu to nejmenší, co můžeme udělat.

Převzato z townhall.com, 23.9.2018. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložila PhDr. Ivana Kultová.

 

 

 

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.