Obsah

Aktuální číslo

Zpochybněné volby

Napsal Jan Kubalčík

...konkrétně do Senátu Parlamentu ČR v obvodě č. 62, Prostějov.

Co se stalo ve Slatinkách? Místní patrně vědí, ale pro vás ostatní: okrsková volební komise měla 5. října k disposici více obálek žlutých (pro volby do Senátu) než šedých (pro volby do obecního zastupitelstva). Správně usoudila, že vyšší účast bude ve volbách komunálních, než v 1. kole voleb senátních. Místo aby si opatřila další řádně orazítkované šedé obálky (což samozřejmě bylo možné), rozhodla se, že v této volební komisi budou voliči vkládat volební lístky šedé (komunální) do obálek žlutých (senátních) a naopak. Na tuto zvláštnost byli voliči komisí důrazně upozorňováni. Přesto ale nezanedbatelná část voličů – obecně správně – vložila žlutý volební lístek do žluté obálky a šedý do šedé. Komisi však nezbylo nic jiného, než tyto hlasy následně označit za neplatné. Konkrétně v senátních volbách bylo v tomto okrsku 23 neplatných hlasů z celkového počtu 243 odevzdaných obálek, což představuje téměř 10% neplatných hlasů (veškeré hodnoty zde). To je jednak cca 2x více, než je podíl neplatných hlasů v celém obvodě č. 62, Prostějov, ale hlavně: z 1. do 2. kola postoupila ze druhé posice MUDr. Jitka Chalánková, nezávislá kandidátka s podporou Konzervativní strany a Koruny České, o 5 – slovy pět – hlasů před třetí kandidátkou hnutí ANO 2011 Irenou Blažkovou. Takže nad těmi 23 neplatnými hlasy jen tak mávnout rukou nelze.

Zatím poslední zpráva zní, že s ohledem na uvedené skutečnosti byla proti volbám vznesena stížnost, kterou bude řešit (ve lhůtě 20 dnů) Nejvyšší správní soud.

Nyní konec faktů a začátek spekulací. Vlastně jen jediné spekulace. Přestože nepopírám, že ti voliči, jejichž hlas byl nesprávně zneplatněn, byli ukráceni na svém volebním právu, mám zato, že NSS nemůže nechat 1. kolo senátních voleb pouze ve Slatinkách opakovat. Proč? Protože voliči by se přece chovali radikálně jinak. Proč? Protož již znají výsledky ze všech ostatních míst a de facto by tak nešlo o opakované 1. kolo, ale o jakési kolo 3. Pokud by NSS nechal opakovat 1. kolo senátních voleb v celém obvodě č. 62, Prostějov, byla by situace jen o málo lepší – znalost výsledku „voleb nanečisto“ neumožňuje prostě opakovat 1. kolo za stejných podmínek...

Navíc, pokud by po nařízeném „opakování 1. kola“ postoupila do nového kola 2. jiná dvojice kandidátů, samozřejmě by se muselo opakovat také 2. kolo a tentokrát nutně v celém dotčeném obvodě. V úvahu připadá, že by spolu s Boženou Sekaninovou mohla postoupit již zmíněná Irena Blažková, ale teoreticky i Jaroslav Fidrmuc, který za Jitkou Chalánkovou zaostal o 162 hlasů – ve Slatinkách bylo zapsáno v seznamu 455 voličů. V případě opakování 1. kola v celém obvodě by situace byla pochopitelně mnohem otevřenější.

Na závěr ještě jedna rovina problému – přiznávám, že v porovnání s výše uvedeným marginální: pokud v 1. kole voleb do Senátu někdo ve Slatinkách volil na volební průkaz... a pokud někdo ze Slatinek volil na volební průkaz v jiném okrsku... Možná, že k ničemu takovému nedošlo, přesto i z tohoto úhlu pohledu by bylo lépe stížnost odmítnout a výsledek voleb potvrdit.

Autor je předsedou Konzervativní strany.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.