Editorial

Vážení čtenáři,

každý strom odřezaný od kořenů umírá. Naopak, věnuje-li se těm kořenům náležitá péče, odrazí se to pozitivně na plodech, zatímco je marné oprašovat květy, jsou-li již kořeny odřezané: náležitě šťavnatých plodů se nikdo nedočká. Kapitalismus živený z křesťanských ctností nese materiální osoh – nejen odvážným podnikavcům, ale širokému okolí. Člověk (a tedy i kapitalista) nejvíce vydělá, pokud miluje lidi – zejména ty, se kterými právě spolupracuje. Proto jim důvěřuje, dává prostor jejich invenci, nechává je vyniknout.

Manažerské poučky o delegování samy o sobě nakonec selžou – převládne strach. Někdo, kdo nemá rád včely, se jen těžko pustí do včelaření, a když se to náhodou stane, moc medu z nich mít nebude. Na druhé straně láska ke včelám nese nejen med, ale i opylené stromy široko daleko… Lidé nejsou včely, jsou neskonale kreativnější, mají svobodnou vůli. Možná to je důvodem, proč i jednotlivec, který se pustí do podnikání z ryze zištných důvodů, může vydělat. Pokud však časem tento přístup převládne, skončí to celkově stejným výsledkem, jaký sklidí včelař bez kladného vztahu ke včelám: žádný med a navíc spousta žihadel.

Opravdový voják nebojuje z nenávisti k tomu, co je před ním, nýbrž z lásky k tomu, co je za ním.“ (Gilbert Keith Chesterton) Pouhé zalíbení v plodech, bez lásky ke kořenům, je však povrchní a nemůže obstát. Adekvátní je milovat celý strom, od kořenů po plody, nejen med, ale i včely, nejen výsledky lidské práce, ale i člověka... nejen blahobyt a specifický způsob jeho konzumace, ale i zdroje toho všeho a předně pak ty zdroje, které jsou samy o sobě věčné a pro toho, kdo v nich nalézá zalíbení, proto nevyčerpatelné. Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? (Mt 16, 26) Co bude platné lidem, když ne z lásky, ale s nenávistí a strachem v srdci nakrásně uhájí „své jisté“? Před islámem, nebo dokonce před těmi, ve kterých, tou nenávistí zaslepeni a tím strachem ochromeni, neuvidí bratry v krajní nouzi.
Láska je svorníkem toho všeho. A, jak případně a naléhavě připomenul Benedikt XVI., Bůh je Láska.
Doufáme, že jste navzdory počasí prožili příjemně ten větší kus prázdnin, který je za námi, a přejeme jejich pohodový zbytek, jakož i klidný vstup do školního roku, ideálně s KONZERVATIVNÍMI LISTY.

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.