Muslimové v Anglii vyhlašují válku policii

Jistá skupina, údajně reprezentující mladé muslimy na severu Anglie, vyhlásila válku vyžadování zákonnosti a to prý proto, že muslimové trpí persekucí v důsledku skandálu vyvolaného sexuálními zločiny, který už několik let otřásá Británií.

Skupina BMY (Britská muslimská mládež) vyzvala všechny muslimy k přerušení veškerých kontaktů s policií, jinak budou čelit ostrakismu se strany svého okolí, ne-li něčemu horšímu. V prohlášení skupiny se praví, že „se nebude cítit zodpovědná za skutky osobní sebeobrany“. Nadále prý nemá důvěru vůči policii v South Yorkshire, kvůli údajné „marginalizaci a dehumanizaci“ muslimů.

V srpnu roku 2014 jedna nezávislá zpráva odhalila zarážející podrobnosti znásilňování a sexuálního zneužívání dívek ve věku pouhých 11 let gangem mužů, převážně pákistánských muslimů, po dobu nejméně 14 let. Městská rada v Rotherhamu a policie v South Yorkshire musely na koberec kvůli údajnému selhání při řešení nekalého zneužívání dívek a mladých žen muslimskými gangstery. Jako odpověď někteří policisté uváděli, že nezasahovali z obavy, že budou označeni jako rasisti. Nicméně, v roce 2010 pět mužů pákistánského původu za tyto zločiny putovalo za mříže.

Podobné výhrady byly vzneseny v USA, kde se policie potýká s vysvětlováním střelby a urážek ze strany menšin. Levicové hnutí Na černých životech záleží je v USA nesporným adeptem na zneužívání napětí uvnitř černé komunity, zvláště po incidentu, jakým bylo zastřelení Michaela Browna ve Fergusonu, stát Missouri, které spustilo celé týdny nepokojů a demonstrací.

BMY odmítla tvrzení policie v South Yorkshire jako „zkázonosnou lež“ kryjící nedostatky na straně prosazování zákona. V prohlášení uveřejněném na internetové stránce BMY se uvádí, že „naprosto odmítá jakékoli formy sexuálního zneužívání dětí“, a na druhé straně se v něm tvrdí, že všichni muslimové jsou „házeni do jednoho pytle“.

Přes nepokryté vyhlášení nepřátelství, BMY vyzývá muslimy v Rotherhamu, aby zřídili pohotovostní službu, na kterou by ohlašovali veškeré trestné činy. Jane Collinsová, poslankyně Evropského parlamentu za britskou Independence Party, odpověděla na nezáživné prohlášení BMY, že „tito lidé se svévolně povyšují nad právo“, a vyzvala vedení policie v South Yorkshire, aby nadále vyšetřovalo záležitost sexuálního otroctví v Rotherhamu, navzdory výzvě muslimů k bojkotu prosazování práva, kterou označila za „pokrytectví nejhoršího druhu“.

Naléhám na vás nejen jako člověk, který četl příslušnou zprávu (Jay Report), ale který je také důvěrnicí řady obětí těchto ohavných zločinů, abyste nadále pokračovali ve své práci a vymýtili sexuální zneužívání bez ohledu na etnický původ nebo náboženství podezřelého. Tito lidé páchají toto násilí po léta, obtěžují a znásilňují dívky, zatímco městská rada nepodniká vůbec nic, jen aby nebyla nařčena z rasismu, pokud by obvinila muslimy z násilí vůči bílým dívkám.“, řekla Collinsová.

Jelikož informace o vyšetřování vešla ve známost ještě před zveřejněním této zprávy, byla veřejnost diskusí ohledně znásilňování a zotročování dívek a žen šokována. Někteří zpochybňovali zdůvodňování nejen se strany vlády a zákona, ale i zavedených médií. Například v dubnu 2015 napsal Vincent Cooper v The Commentator: „BBC a islám: nechť jsou děti znásilňovány. Mezi levicově liberální BBC a zoufalou britskou policií, která si osvojila krajně levicovou neofašistickou politickou korektnost, jsou znásilňovány malé děti, což je pak kladeno za vinu jim, neboť násilníci jsou muslimové.“ Collinsová říká, že tvrzení BMY o jejich perzekuci je ve světle obětí 1 400 dívek a žen „nechutné“.

Spero News editor Martin Barillas je bývalým diplomatem USA, který se také věnoval obhajobě demokracie a jako pozorovatel se účastnil voleb v Latinské Americe. Živí se též jako překladatel na volné noze.

Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.