Revoluce konzervativních médií znemožnila liberálním sdělovacím prostředkům předstírat objektivitu

Když jsem před osmadvaceti lety přišel do New Yorku, abych zahájil svůj národní rozhlasový program, toužil jsem, aby se stal v zemi tím nejposlouchanějším. Národní vysílání tehdy zahrnovalo tři televizní sítě a CNN. Bylo zde 125 radiostanic vysílajících mluvené slovo – se svým programem jsem začal na 56 z nich. Žádné se nikdy nepodařilo uplatnit celonárodně nějaký denní pořad a mně předpovídali totéž.

Číst dál...

Otevřený dopis střelcům a majitelům zbraní

Vážení střelci a majitelé zbraní,

předevčírem, ve středu 18.11.2015 zveřejnila Evropská komise záměr novelizovat směrnici EU o střelných zbraní, které máme v rukou my, zákona dbalí občané členských států. Odkaz na oficiální tiskovou zprávu je zde.

Číst dál...

Výzva k posílení role rodičů ve vzdělávání

Otevřený dopis k projednávané novele školského zákona a zavedení povinné docházky do mateřské školy od 5 let dítěte.

Číst dál...

Albertov, 17.11.

Níže nalezne laskavý čtenář můj dopis adresovaný policejnímu prezidentu Tomáši Tuhému. Dopis s totožným zaměřením jsem adresoval i dalším institucím, např. Generální inspekci bezpečnostních sborů. V mezičase, tedy po odeslání dopisu a před jeho publikací v KONZERVATIVNÍCH LISTECH, sám policejní prezident gen. Tuhý přiznal, že Policie ČR při selekci osob vpouštěných do chráněného prostoru vycházela z pokynů pořadatele. O případně závadové osobě by však měl rozhodnout školený policista sám a nikoliv nějaký extrémista v roli pořadatele.

Číst dál...

17. listopad v České televizi

V úvodu je třeba ocenit celkově vyvážený přístup České televize ke dvěma historickým událostem, které vedly k uzákonění státního svátku pod názvem Den boje za svobodu a demokracii. Z mého pohledu bylo správné zdůraznit více jak v přechozích letech význam studentských demonstrací z listopadových dnů roku 1939, a barbarsky krutých následků z dílny fašistické totalitní moci.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.