Editorial

Vážení čtenáři,

volbymi do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je toto číslo KONZERVATIVNÍCH LISTŮ prosyceno. Alespoň na tomto místě si tedy od nich, pokud možno, odpočiňme.

Několikrát jsme předestřeli myšlenku, že současné evropské elity svým jednáním projekt Evropské unie sabotují, zejména že vůči němu zcela zbytečně vzbuzují v obyvatelích evropských zemí odpor. Dalším krokem úvahy, vezmeme-li v potaz dlouhodobost a systematičnost řady neblahých trendů, je zamyšlení, zda se jedná o zbytečné aktivity, zbytné aktivity, které nepatří k nutným součástem projektu EU, nebo zda jde o nevyhnutelnosti, bez jejichž realizace by pro současné elity EU tento projekt zkrátka nedával smysl. To druhé je samozřejmě mnohem horší a mnohé naznačuje, že je třeba se toho obávat... a je tedy racionální to zahrnout do analýzy naší (evropské, západní) situace. Zdá se, že tuto možnost neopominuli autoři Pařížské výzvy, textu s podtitulem Evropa, v níž lze věřit. Doporučujeme tento text, zveřejněný u příležitosti výročí vítězství v bitvě u Lepanta, tedy 7. října, vaší bedlivé pozornosti.

Číst dál...

Editorial

Vážení čtenáři,

říjnové číslo KONZERVATIVNÍCH LISTŮ vychází v předvečer presidentských voleb ve Spojených státech amerických. Jejich výsledek nás ovlivní dost možná výrazněji, než mnohé volby u nás doma. Téma měsíce je tedy jasné a jeho jádrem je anketa „Donald vs. Hillary“, kterou publikujeme coby úvodník a jako takový bude patrně nejdelším v historii KONZERVATIVNÍCH LISTŮ. Doporučujeme.

Číst dál...

Donald vs. Hillary

Oslovili jsme řadu našich pravidelných i příležitostných autorů, další osobnosti, jejichž úhel pohledu považujeme za hodný pozornosti, včetně nás samotných, tedy členů redakčního týmu KONZERVATIVNÍCH LISTŮ, s prostou otázkou: Pokud byste měli volební právo v USA, koho byste v nadcházejících presidentských volbách volili a proč? Reakce, kterých se nám dostalo 32, neleznete níže, seřazeny abecedně dle příjmení autorů. Jak víte, KONZERVATIVNÍ LISTY se zejména v uplynulém roce věnovaly zmíněným volbám soustavně a intenzivně – toto berte, prosím, z naší strany jako takový „poslední výstřel“. God Bless America!

Číst dál...

Volby do Senátu: má to řešení!

Že by Senát ve shodě zrušili zrovna Andrej Babiš, Miloš Zeman a komunisté, to nepřekvapí. Veřejnosti je zjevně fašistická představa hnutí ANO 2011 o řízení státu jako firmy sympatická (zatím), čili nelze vyloučit, že nás skutečně střet o další existenci Senátu čeká.

Číst dál...

Sama budoucnost Ameriky je v sázce

Dostávám „tu otázku“ ohledně Trumpa nebo Hillary tak často. Vzhledem k původu jsem už od svých devíti let sledoval každé nominační národní shromáždění jak Rrepublikánské, tak Demokratické strany konané před prezidentskými volbami a od roku 1984 až dodnes jsem se zúčastnil většiny shromáždění GOP (Grand Old Party = Republikánská strana, pozn. red.). Od osmi let denně sleduji zprávy na internetu. Ale nikdy jsem neviděl nic podobného tomu, čeho jsme svědky dnes.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.