Obsah

Tucker Carlson: Je diverzita naší silnou stránkou?

Tucker Carlson, komentátor Fox News, ve čtvrtek večer řekl, že zdrojem síly USA je „jednota“, nikoli „diverzita“. Historky o etnické rozmanitosti označil jako „radikálně a trvale měnící naši zemi". Prohlásil, že „naši předáci radikálně a trvale mění naši zemi, výhradně na základě své víry, že naší skutečnou silou je diverzita“.

„Diverzita je naší silou: to je naše nové národní motto“, řekl Carlson pohrdavě a pokračoval „brzy nahradí zastaralý a fakticky zcela protichůdný výraz na našich bankovkách ‚e pluribus unum‘ (z mnohých jeden – pozn. překl.)”. Pak položil řečnickou otázku, zda „jsme silnější tím více, čím méně máme společného? Je snad manželství pevnější, když manželé mají radikálně odlišnou víru? Máte blíže ke svým dětem, jestliže nesdílíte stejná východiska? Mluvíte stejnou řečí jako váš nejlepší přítel? A když ne, můžete být nejlepšími přáteli?“

Pokračoval: „Je důležité pokládat tyto otázky našim představitelům. Možná jste si všimli, že se nikdo neobtěžuje vysvětlit, co se těmito pojmy přesně myslí. Možná jsme to téma v průběhu času měli náležitěji probírat. Ale jaksi k tomu nedošlo. ... Jinak řečeno, diverzita není naší silou. Naší silou je jednota. Nenechte se levicí obelhávat – neznamená to, že musíme vypadat stejně. Neznamená to, že nutně pocházíme ze stejných míst. Skutečně to znamená, že musíme sdílet společnou víru. V opačném případě budeme nenávidět jeden druhého a veškeré usilování se nám rozsype. Platí to o rodinách, platí to o přátelství a stejně tak to platí o státech. Vám už je to známo, neboť je to zjevné. Naši představitelé utrácejí většinu svého času na to, aby to popírali. Lžou nám.“

Spero News editor Martin Barillas je bývalým diplomatem USA, který se také věnoval obhajobě demokracie a jako pozorovatel se účastnil voleb v Latinské Americe. Živí se též jako překladatel na volné noze.

Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.