Obsah

Editorial

Milí čtenáři,

již čtvrt roku slibujeme publikaci překladu studie Ruská strategie a evropská uprchlická krize autorů J. R. Nyquista a A.-M. Cernae. Konečně je to tedy zde. Plné znění je vytištěno v samostatné brožuře a těšit se z něj mohou naši předplatitelé. V tomto, tedy zářiovém webovém čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ pak naleznete první část tohoto textu. Celkově bude studie elektronicky publikována ve třech částech – druhý díl bude na webu k disposici spolu s číslem říjnovým a část poslední pak v listopadu. Tématu migrace v širších souvislostech se věnuje hned několik dalších textů v tomto čísle, vypíchněme snad překlad projevu maďarského premiéra Viktora Orbána předneseného na konferenci k uctění památky Helmuta Kohla.

Jsou tu ale další dva rozsáhlejší texty, které také publikujeme na pokračování. V obou případech druhou částí pokračují zamyšlení Jana Cholínského nad okolnostmi invaze armád Varšavské smlouvy, dle kremelských not přirozeně, do Československa v srpnu 1968 a nad výronem kulturní revoluce v 60. letech minulého století na Západě. Tentýž autor pak vstupuje do polemiky nad odkazem režiséra Miloše Formana, kterou rozvířil svým kritickým článkem Roman Joch. Zmíněnou srpnovou invazi pak připomínají další dva autoři: Karel Ledvinka a Martin Rejman.

Přebíráme přednášku, kterou 11. ledna t.r. přednesl francouzský filosof Rémy Brague u příležitosti převzetí čestného doktorátu na Papežské univerzitě Jana Pavla II. v Krakově. Pro připomenutí: jde o jednoho ze signatářů Pařížské výzvy. V této přednášce opět rezonuje téma vnitrozápadního kulturního střetu.

Za Atlantik pak obracíme pozornost úvahami renomovaného autora Dineshe D’Souzy na téma příbuznosti politiky presidenta Roosevelta s fašismem a nacismem, resp. J. R. Nyquista ke kořenům Deep state, popř. alarmujícím popisem toho, jak se nechávají kanadské a americké university korumpovat prostřednictvím petrodolarů. A konečně nabízíme v rámci tématu tohoto měsíce několik článků s tématy domácí politiky, coz považujeme za zvláště vhodné v těchto týdnech těsně před komunálními a senátními volbami.

***

Termín intersekcionalita vymyslely choré mozky. Moc rádi bychom to řekli nějak vlídněji, ale ono by to mohlo zatemnit podstatu sdělení. Pokud vás ještě nikdo nepoučil, o co jde, pak vězte, že základem je něco jako „pyramida útlaku“: kdo je v právu ve sporu dvou stran je předem dáno tím, kde se tyto strany nacházejí v rámci této pyramidy. Bílý muž, heterosexuální křesťan, není v právu nikdy. Lesbická černoška na invalidním vozíku vždycky. Spletitá pravidla, která platí mezi těmito póly (a jak s tím vším zamávají ty desítky smyšlených „genderů“...) nás, s ohledem na to že jde o výplod chorých mozků, trápit nemusí.

Pomýlená představa, že spravedlnost je vlastností stavu a nikoli děje, je ale stará jako lidstavo samo. Typicky jde o distribuci majetku ve společnosti. Socialistům se stačí na společnost podívat – a pokud vidí, že někteří lidé mají majetku hodně, zatímco jiní málo, mají jasno: nespravedlnost! Zkoumáním, zda ten který bohatec nabyl své statky poctivě, se netřeba zdržovat.

Socialisté tu ale (naštěstí) s lidstvem nejsou od jeho úsvitu. Představa, že chudý je spíše v právu – prostě pro svoji chudobu, ta však ano. Jak to poznáme? Už Starý zákon proti tomuto bludu explicitně vystupuje a to hned ve své druhé knize Exodus. I když se zde nasvícené otázky týká jen v jednom místě (dovolíme si zvýraznit), stojí za to ocitovat celou širší pasáž: „Nebudeš šířit klamnou zprávu. Nepřipojíš se k ničemovi, abys byl zlovolným svědkem. Nepůjdeš s davem za špatnostmi. Nebudeš svědčit při sporu tak, že se nakloníš k většině a převrátíš právo, ani nebudeš nadržovat chudému při jeho sporu. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo jeho osla, který se zatoulal, jistě mu ho přivedeš zpět. Když uvidíš osla toho, kdo tě nenávidí, ležícího pod svým břemenem, nenecháš ho samotného, ale jistě ho spolu s ním dáš do pořádku. Nepřevrátíš právo svého nuzného při jeho sporu. Drž se vpovzdálí od lživého slova. Nevinného a spravedlivého nezabiješ, neboť ničemu neospravedlním. Nepřijmeš úplatek, neboť úplatek oslepuje ty, jež vidí, a podvrací jednání spravedlivých. Nebudeš utlačovat příchozího. Vy rozumíte duši příchozího, neboť jste byli příchozími v egyptské zemi.“ (Exodus 23, 1-9) Inu, čtěte v Bibli – tam to všechno je.

***

Ať vás podzimem provázejí webové i tištěné KONZERVATIVNÍ LISTY a ať je vám toto provázení k užitku.

 

...a jak je dobrým zvykem, zde editorial (tentokrát v zásadě „jen“ popisný) z právě vycházejícího VÝBĚRU Z HROZNŮ.

 

Milí čtenáři,

mimořádnou přílohou k tomuto číslu Výběru z hroznů je překlad rozsáhlejšího textu J. R. Nyquista a A.-M. Cernae Ruská strategie a evropská uprchlická krize. Konzervativní komentátor Trevor Loudon doporučil text těmito slovy: „Nyquist a Cernae si dali pečlivě záležet na závažných argumentech pro něco, na co mají někteří z nás již dlouhou dobu podezření: Moskva záměrně zaplavila Evropu muslimskými uprchlíky. Pro Putina jsou muslimští uprchlíci levnou a efektivní zbraní proti Západu, přičemž lze toto spojení snadno popřít. Uprchlická invaze do Evropy není historickou náhodou. Je to způsob vedení dlouhotrvající asymetrické války vymyšlený v Kremlu. Musíte si tento skvělý článek přečíst ještě dnes.

Text skutečně stojí za přečtení. Přesto, že některé jednotlivosti mohou působit neprůkazně, celkový kontext jistě stojí za pečlivé uvážení. V této souvislosti nás zaujal trefný postřeh Jefima Fištejna v nedávném čísle týdeníku ECHO: „V příběhu ‚ruského spiknutí‘ koexistují dvě souběžné linky. První spočívá v tom, že Rusko se snaží tak či onak zasahovat do vnitřních záležitostí Spojených států už od poloviny 30. let minulého století. Dělalo tak vždy a dělat bude, neboť jeho existenciálním cílem je zničení Ameriky jako mocenského a energetického konkurenta, jako ztělesnění atraktivního ideálu svobody. Typickým cílem pro dosažení této strategické mety je vytvoření kouřové clony. Druhá linka je umanutá představa o tom, že Trump má tajnou smlouvu s Putinem a je jeho loutkou. Zatímco první linka je realita, druhá je fikce, typický simulakr. Ve prospěch první svědčí nepřeberné množství věcných důkazů a doličných předmětů, ta druhá existuje jen jako horečnatý blud stoupenců Hillary Clintonové, neschopných smířit se s její porážkou.

KONZERVATIVNÍ LISTY se ruskou subverzí Západu zabývají dlouhodobě a systematicky, dlouhou řadu textů z pera Jeffa Nyquista a dalších konzervativních komentátorů naleznete na našem webu, sledujte nás proto na www.konzervativnilisty.cz.

***

Dalším zásadním textem, kterým stojí zato se prokousat, je práce historika Jana Cholínského, mapující vítězství neomarxistické kulturní revoluce na Západě. „Podstatou kulturní revoluce“, shrnuje Cholínský, „byl útok na anticko-křesťanské základy západní kultury – především na filosoficko-antropologické chápání člověka potažmo na instituce manželství, rodiny, rodičovství, výchovy a vzdělávání, na hodnoty založené na rovnováze individuální svobody a odpovědnosti člověka. ‚Kulturní revoluce‘ destabilizující kulturu jako civilizační základ vzešla z paralelního i symbiotického působení dvou západních sociálních sil – radikálně levicové politické ideologie a politizujícího destruktivního ‚antiumění‘, podporovaných zvenčí ještě sovětskou vlivovou agenturou.“ Je to neradostné čtení, ale má-li být případná kontrarevoluce úspěšná (a my v KONZERVATIVNÍCH LISTECH pro to děláme, co můžeme) nelze důkladné poznání protivníkovy strategie podcenit.

***

Tento editorial vzniká necelý měsíc před komunálními volbami. Přejeme proto nám voličům: Kéž se nám dostane takových zastupitelů a senátorů, kteří jsou samostatnými osobnostmi s vlastní páteří a hlavou, ne jen loutky, co se bez mobilu na Andreje neobejdou. Takových, kteří budou vskutku nezávislými tím správným způsobem – nezávislí na sponzorech, kmotrech a lobbistech, nikoliv na slibech, idejích a hodnotách. K tomu nám dopomáhej Bůh!

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.