Obsah

Policie hrozí zatčením katolické novinářky nepoužívající „náležitá“ zájmena pro transgenderové osoby

Jackie Green, dnes ve věku 25 let, byl ve svých 15 letech chlapec pohlavně nevyrovnaný a tehdy se rozhodl přerodit" se na dívku. Nic na tom, že je to nemožné – Jackie stále má mužský chromozom Y a menstruovat nikdy nebude – přesto je nyní jeho osoba tématem rozsáhlé diskuse v Londýně.

Důvod této podivné záležitosti lze nalézt v novinách, protože jedna novinářka, Caroline Farrowová, referovala o Jackie jako o něm, nikoli jako o ní. Kvůli tomuto přestupku je teď Farrowová předvolána na policii a mohla by skončit za mřížemi.

Všechno to začalo loni v září, když Farrowová vystupovala v pořadu televize ITV "Dobré ráno, Británie", spolu se Susie Greenovou, matkou dotyčného pohlavně nevyrovnaného chlapce, onoho Jackie. Diskutovalo se o otázce, jestli je vhodné sdělit rodičům pohlavně nevyrovnaného potomka, že došlo k jeho "přerodu". Greenová hájila ty pohlavně nevyrovnané s tím, že je nutno o tom před rodiči pomlčet. Farrowová oponovala.

Po této debatě Farrowová na sociální síti twitter zveřejnila několik příspěvků, v nichž Jackie jmenuje jako JEHO, nikoli jako JI. Susie Greenová ihned vyplnila formulář policejní stížnosti podle znění Zákona o zlovolné komunikaci.

Po půlročním vyšetřování Farrowová obdržela výzvu, aby se 18. března dostavila k policejnímu výslechu. Pokud by byla shledána vinnou, hrozí jí až dva roky za mřížemi.

"Vše, co mi řekli na policii v Surrey, bylo, že jsem ‚uvedla chybně pohlaví dcery Susie Greenové‘. Vyšetřování dosud probíhá a mně velmi zneklidňuje, že paní Greenová na policii uvedla věci, o nichž mi na policii nic nesdělili, totiž o mých příspěvcích na twitteru ohledně dotyčného programu, jakož o narážkách, které nemohu vyvracet."

Považme kontext této šílenosti. Británie je momentálně svědkem epidemie zločinů spáchaných noži – jen dnes bylo odevzdáno tisíce nožů v rámci národní amnestie – ale policisté tráví čas na to stát se policií jazykovou.

Farrowová je katolická máma pěti dětí. Dalo by se usuzovat, že má právo – konec konců podle Magny Carty – na svobodu projevu. Ale to se teď zpochybňuje.

Farrowová je i se svou rodinou terčem neuvěřitelných výpadů, často obscénních, včetně zveřejněných fotografií jejích dětí. A to všechno jen pro její reportáž o pohlavně nevyrovnaném chlapci, který se domnívá, že je děvčetem.

Je jen otázkou času, kdy tento druh bláznovství dorazí k našim břehům. Netolerance příznačná pro radikální živly v komunitě LGBT, tedy osob s menšinovou sexuální orientací, je ohromující a z velké části je namířena proti věřícím lidem.

Třeba se některý novinář zeptá kandidátů na amerického prezidenta, co soudí o kriminalizaci projevů praktikujících křesťanů, židů, muslimů či mormonů. Má se jim dostat svolení hlásat náležitá zájmena při debatách o pohlavně nevyrovnaných osobách? Nebo mají kvůli tomu být trestáni?

Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Komentář publikován 20. března 2019. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.