Obsah

Penzijní reforma: na kořen věci

Učiňme zkusmo překvapivý předpoklad: dětí je dostatek a populace nestárne... Na chvíli se jednoduše od reálného a nezpochybnitelného demografického trendu, který zasahuje průběžný systém financování důchodů na nejcitelnějším místě, oprosťme. Je pak důvod zbavit se průběžně financovaných penzí? Měli bychom za takové podmínky systém reformovat a přejít na systém soukromých penzijních fondů? Tvrdím: ano, i tak by taková reforma byla přímo nezbytná! Pokusím se ukázat proč.

Číst dál...

Pravice po 20 letech (vzpomínky a realita)

Podhoubí disentu a pestré začátky

Tlak normalizace způsobil na jedné straně deformaci reality a občanských hodnot, na druhé straně byl příčinou obranných mechanismů proti totalitě – tedy vzniků různých občanských seskupení. Nejznámější jistě byla Charta 77. Pod dohledem vynikajícího myslitele Jana Patočky se začaly formovat různé občanské skupiny. Jednou z nich byla skupina, která vycházela z české masarykovské tradice, ale přikláněla se k ryzí moderní anglosaské demokratické pravici, jejímž filosofickým rozměrem byl konzervatismus.

Číst dál...

Výhrada svědomí jako základ lidské svobody

Krize autority, se kterou se Západní civilizace v postmoderní době potýká, s sebou přináší krizi samotného vědomí nezbytnosti zachovávání společenského řádu, postaveného na spravedlnosti, a sdíleného přirozeného zákona. Paralelně tak vzniká problém vymáhání takového jednání, které by udržovalo příznivé podmínky pro harmonický a svobodný vývoj člověka.

Číst dál...

Zabíjení židovských kojenců není taktika, nýbrž zločin proti lidskosti

Večer v pátek 11. března se skupina palestinských teroristů vplížila do židovského městečka Itamar v severním Samaří a ubodala k smrti pět členů rodiny Fogelových. Některá světová média se v následujících dnech snažila „vysvětlit“ vraždy jako součást „cyklu násilí“, který byl vyvolán rozhodnutím izraelské vlády dočasně povolit stavbu nových domů ve stávajících židovských komunitách na Západním břehu…

Číst dál...

Ještě o obraně konzervativních hodnot

První letošní číslo KONZERVATIVNÍCH LISTŮ přineslo dva články, které nemohou nechat v klidu nikoho, kdo ctí konzervativní a křesťanské hodnoty a hodnoty západní civilizace vůbec.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.