Obsah

V jakém boji jsme se to ocitli?

V souvislosti s Pride Parade v srpnové Praze se vynořily otázky, zda a jakým způsobem mají křesťané na takové akce reagovat. Jaká odezva je přiměřená? A to nejen přiměřená politicky či kulturně, ale zejména: Jaká reakce je přiměřená onomu hlavnímu cíli, pro který zde křesťanská církev je, tedy nabízet hříšníkům dobrou zprávu o smíření s Bohem?

Číst dál...

Tradice, umírněnost, pokora

Přes dvě stě let vycházejí konzervativní myslitelé a politici z předpokladu, že v tradicích a předsudcích je uložena tisíciletá moudrost lidstva. Slovo předsudek znamená předběžný úsudek. Tedy nástroj, který nám pomáhá se rychle rozhodnout v situaci, kdy nemáme čas sami získávat a vyhodnocovat informace. Během času lidstvo nashromáždilo tolik znalostí a moudrosti, že je jedinec ani nemůže všechny obsáhnout jakkoliv hlubokým studiem. Nezbývá tedy, než se v mnoha případech spolehnout na zkušenosti předchozích generací: na tradici a předsudky.

Číst dál...

Nedělní argument

V Bruselu byla v polovině června založena Evropská aliance pro neděli. Chce mimo jiné usilovat o omezení nebo i zákaz nedělního prodeje. Důvody, které ve prospěch takového kroku uvádí, jsou jistě hodné pozornosti: má to být čas pro rodinu, čas „být spolu“ rodičů a dětí a manželů navzájem. Rodina je vskutku místem, kde se s největší pravděpodobností stanou z dětí dospělí rozlišující ctnosti od neřestí a (tedy) řádní občané – jak však tuto jedinečnou roli může rodina plnit, když jí veškerý společně trávený čas, který je k tomu pochopitelně nezbytný, sebereme? Není tedy pochyb, že motivace je veskrze pozitivní. Nejedna cesta do pekel však bývá dlážděna dobrými úmysly. Domnívám se, že jeden z nejpádnějších argumentů proti by bylo možné formulovat asi takto: jestliže omezíme či zakážeme nedělní prodej, pak pochopitelně zaměstnavatel bude muset snížit početní stavy personálu (prý až o 10%), protože pro něj v dosavadním rozsahu zkrátka nebude mít práci... jak k tomu přijdou propuštění, kteří svojí nezaměstnaností „zaplatí“ za to, že ti zbylí získají volnou neděli? A společensky – jedno se vyřeší, ale jiné se nastolí: vyšší nezaměstnanost má přece známé negativní důsledky.

Číst dál...

Tak trochu jiný pentagon

Pětiúhelníkem mám tentokrát na mysli pomyslný geografický útvar s vrcholy v Bagdádu, Moskvě, Pekingu, Pchongjangu a Teheránu. Stejně jako tři mušketýři byli ve skutečnosti čtyři, mohl by být zde za šestý vrchol pětiúhelníku uznačen Islámábád. Na tomto půdoryse je zpracována faktografická kniha Billa Gertze, amerického investigativního novináře a od roku 1985 redaktora deníku The Washington Times pro národní obranu a bezpečnost, kriticky hodnotící řadu kroků presidenta USA Williama J. Clintona v zahraniční a bezpečnostní politice. Autor nikterak netvrdí, že všechny kroky presidenta Clintona byly bez výjimky chybné, ale podstatný segment jeho působení hodnotí titulem své knihy: Zrada.

Číst dál...

Ani jásot, ani tragédie

Na základě výsledků sněmovních voleb byla loni v červnu sestavena „koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci“, tvořená ODS a stranami TOP09 a Věci  veřejné. Do čela této koaliční vlády byl v polovině července presidentem jmenován předseda ODS Petr Nečas, jím sestavená vláda pak získala důvěru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 10. srpna 2010. Máme za sebou tedy téměř celý jeden rok s Nečasovou vládou. Kam jsme se za ten rok dostali?

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.