Obsah

Události a trendy, které v roce 2011 nejvíce ovlivnily rodinu

Již třetím rokem přinášíme v KONZERVATIVNÍCH LISTECH podstatný výtah z českého překladu každoročního prohlášení „BEST AND WORST TRENDS FOR THE FAMILY IN 2011“, které je publikováno v bulletinu Světového kongresu rodin.

… to nejlepší

Volby ve Španělsku

Španělská Socialistická dělnická strana premiéra José Zapatera utrpěla nejtěžší porážku za posledních 30 let. Zapatero svým sociálním inženýrstvím španělskou rodinu velmi poškodil. Jeho vláda zavedla "sňatky" homosexuálů a umožnila jim adopce, prosadila snadnější rozvody a přístup k potratům, snížila věkovou hranici legálního sexuálního styku, zasáhla do rodičovských práv a podnítila sexuální výuku ve školách. Hnutí pro rodinu reagovalo v letech 2010 – 2011 rozsáhlými celonárodními demonstracemi. Nový španělský premiér Mariano Rajoy z pravicové Lidové strany slíbil návrat k předešlému zákonu, který povoloval potrat jen v případě znásilnění, poškození plodu nebo ohrožení života matky. Drtivá porážka socialistů je připomenutím, že i v Evropě se (alespoň občas) platí politická cena za útok na rodinu ve jménu rovnosti.

Ruské omezení potratů

Ruská vláda poprvé od pádu komunismu zákonem omezila potraty, byť jen umírněně. Nový zákon vymezuje možnost předčasného ukončení těhotenství na dobu 12 týdnů jeho trvání, s možností prodloužení až na 22 týdnů pro případy hospodářských potíží. Rusko trpí poklesem porodnosti, který ohrožuje národní budoucnost. Kolem roku 2050 by počet obyvatel mohl klesnout z dnešních 143 milionů na 112 milionů. Porodnost je hodně pod hranicí prosté reprodukce (1,4) a průměrná ruská žena prodělá ve svém životě šest potratů. Změna legislativy je reakcí na skutečnost, že Rusko doslova potrácí svoji budoucnost.

Vzestup Tima Tebowa

Fotbalová hvězda týmu Denver Broncos je jedním z mála profesionálních sportovců, který je veřejně znám svou náboženskou vírou a nebojácným vystupováním jako zastánce rodiny. V době, kdy fotbalisté jsou námětem palcových titulků kvůli užívání drog a sexuálním skandálům, se Tebow pouští do debat obhajováním mravnosti a práv nenarozených. Jeho křesťanská víra se často přetřásá v médiích, která tolerují jakékoliv odlišnosti, až na odlišnosti v otázkách víry.

Počet obyvatel Země dosáhl 7 miliard

Navzdory faktům o zničujících poklesech porodnosti, populační hysterici stále trvají na hrozbě problému přelidnění. Ale vzrůst populace je od roku 1800 neustále předstihován hospodářským růstem. Roku 1960 nás byly 3 miliardy a průměrný příjem na hlavu činil 1 500 dolarů; od té doby počet obyvatel vzrostl na více než dvojnásobek, zatímco průměrný příjem, upravený o inflaci, činí šestinásobek, tedy 9 000 dolarů na hlavu. Jediným ochuzením v rámci populační exploze je tak chudoba představivosti.

Demografický summit v Moskvě

Ruská metropole hostila první světový kongres s tématem globální krize, způsobené rychle klesající porodností. V ruské Státní univerzitě společenských věd se ve dnech 29. - 30. června 2011 shromáždilo na 500 účastníků summitu, mezi nimiž byli odborníci na demografii, ekonomii, sociologii, etiku a různí aktivisté. Čtena byla poselství hlavy ruské pravoslavné církve, patriarchy Kirilla, a hlavního ruského rabína. Summit uvítala i ruská Duma a maďarský ministr pro záležitosti rodiny obdržel cenu jako zástupce svého národa. Summit pomohl posílit povědomí o naléhavosti tohoto nepříznivého civilizačního trendu.

Nová maďarská ústava v zájmu života a manželství

Maďarsko, stejně jako mnohé další národy, které se zbavily komunismu, se zříká socialistického ideálu nového člověka ve prospěch přirozené rodiny. Loni v dubnu byla schválena nová ústava, která chrání život "od početí" a definuje manželství jako "svazek mezi mužem a ženou". Evropská unie šokovaná takovým nepokrytým přihlášením se k židovsko-křesťanské morálce vyvíjí za podpory levicových kruhů na Maďarskou vládu nátlak s cílem tento trend zvrátit.

Kanadský soud odmítá polygamii

Obhájci rodiny sklízeli posměch, když předpovídali, že "sňatkům" osob téhož pohlaví půjde v patách legalizace mnohoženství. A v roce 2011 nejvyšší soud kanadské provincie Britská Kolumbie obdržel žádost o legalizaci mnohoženství. Monogamní manželství nakonec obstálo, nikoli ovšem bez boje. Obhájci rodiny argumentovali, že vlivní starší muži by mohli shromažďovat harémy mladých žen, čímž by byly omezovány příležitosti mladších mužů a z žen by se tak stával pouze jakýsi movitý majetek. Soud naštěstí tuto nejnovější výzvu na přetvoření přirozené rodiny zamítl, takže v Kanadě nezazní – alespoň prozatím – při svatebních obřadech otázka typu "Berete si tyto ženy dobrovolně?“.

Potvrzeno konání Světových kongresů rodiny v příštích dvou letech

Světový kongres rodiny (WCF), největší mezinárodní shromáždění předních činitelů, učenců a aktivistů všech vyznání, podporujících rodinu, poprvé ve své historii zasedá ve dvou po sobě jdoucích letech (mezi kongresy byla v minulosti přestávka v trvání dva až pět let). Mezinárodní výběrová komise zvolila za místo konání WCF VI v roce 2012 Madrid a pro WCF VII 2014 australské město Sydney, což představuje milník pro mezinárodní hnutí ve prospěch rodiny.

Vyšetřování Planned Parenthood

Jeden z výborů amerického Kongresu zahájí vyšetřování Planned Parenthood Federation (Federace plánovaného rodičovství), obří mezinárodní instituce podporující potraty a osvětu propagující sexuální morálku Playboye. Podvýbor sněmovny pro dohled a vyšetřování vyzval PPF k poskytnutí záznamů za posledních 13 let ohledně údajných zneužití, včetně nepatřičného používání federálních fondů, krytí sexuálního zneužívání nezletilých a nucených potratů.

Africké státy odmítají Západní pomoc, podmiňovanou přijetím požadavků homosexuální agendy

Na setkání čelných představitelů Britského společenství národů britský premiér David Cameron oznámil, že příjemci britské zahraniční pomoci musí být "vstřícní příslušným lidským právům" týkajících se homosexuality a podpořit "sňatky" mezi osobami téhož pohlaví. Afričtí vůdcové tento diktát rozhodně odmítli. Poradce ugandského prezidenta John Nagenda prohlásil, že Afričané jsou „unaveni takovými lekcemi“, které s nimi zacházejí jako s nesvéprávnými dětmi. „Ať si své peníze za takových podmínek nechají“, prohlásil Nagenda pro BBC. Evropané po staletí do Afriky vyváželi židovsko-křesťanskou morálku; dnes exkolonialisté dostávají lekce biblické morálky od Afričanů.

… to nejhorší

Tradiční manželství v ohrožení v Austrálii, Británii a Skotsku

Homosexuálně levicové nabourávání sňatků kvapem pokračuje. V Austrálii má toto hnutí podporu středolevé Dělnické strany, ale Konzervativní strana je proti. V Británii premiér David Cameron intervenoval spolu se svou koaliční vládou v zájmu urychlení tohoto procesu. Skotská národní strana rovněž směřuje k legalizaci sňatků osob téhož pohlaví. Homosexuální "sňatky" mají značné důsledky pro adopci, svobodu svědomí a znamenají všeobecný úpadek přirozené rodiny. Spolu s potraty a partnerským soužitím bez formálního závazku představují kulturní sebevraždu Západu.

Pedofilie jako normální životní styl?

Na konferenci v Baltimore se zúčastnění psychiatři a psychologové pokusili skoncovat s tím, co vnímají jako „stigmatizaci pedofilů“. Účastníci chtěli zejména do příručky Americké asociace psychiatrů vložit pasáž, vyčleňující pedofilii ze seznamu mentálních úchylek. Samotný tento pojem je podle jejich názoru ponižující, dávají proto přednost neutrálnějšímu výrazu "osoby s orientací na nezletilé". Nesprávně tvrdí, že nejsou žádné důkazy, že takové osoby budou konat na základě jejich "orientace". Ovšem jediným způsobem, jak mohou projevit tuto svou orientaci, je navázání sexuálních vztahů s nezletilými, což je jak nelegální, tak nemorální. Obhájci pedofilie sledují strategii fungující tak dobře u aktivistů homosexuality: napřed zbavit stigmatu "životní styl", pak přejít k jeho legalizaci, zakázat diskriminaci a nakonec trestat odpůrce. Ve válce o rodinu je dítě vždy tím nejdůležitějším.

Holandští obhájci euthanasie prosazují čety smrti na kolečkách

Holandská skupina "Právo na smrt" (NVVE) navrhuje "mobilní týmy lékařů a sester, které by pomáhaly lidem (zemřít) v jejich domovech". Ministryně zdravotnictví Edith Schippersová soudí, že návrh si zaslouží zvážení. NVVE se cítí pohoršena počtem rodinných lékařů, kteří odmítají účast na smrti svých pacientů. Skupina také žádá legalizaci euthanasie pro pacienty trpící chronickou depresí a demencí. Od roku 2000, kdy byla v Holandsku euthanasie formálně zlegalizována, udávaný počet takových úmrtí neustále roste o 19%, na 3136. NVVE nemůže spát při pomyšlení, že někdo, kdo třeba jen na chvíli zatouží po smrti, nebude obsloužen.

Biden "plně chápe" čínskou politiku jednoho dítěte

Při své návštěvě Číny viceprezident Joseph Biden řekl čínským vládcům, že "má plné porozumění" pro politiku jednoho dítěte v rodině, kterou "předem neodsuzuje ". Americký viceprezident tím poskytl tichou podporu pro nucené potraty a sterilizace, drakonické ekonomické tresty vůči porušovatelům této politiky (včetně pokut ve výši až tříletého platu a demolice domu), a pro rozsáhlá porušování lidských práv. Biden připustil, že politika jednoho dítěte vede k situaci, kdy jeden pracující živí čtyři důchodce, což "není udržitelné". Za 2. světové války by nejspíš Biden také poradil Hitlerovi, že holocaust pouští žilou německému hospodářství, což "není udržitelné" – místo aby takové počínání odsoudil jako monstrózní zlo?

Obama chce mít podporu práv homosexuálů za základ americké zahraniční politiky

Prezident Obama nařídil diplomatům plnou "zahraniční angažovanost" při podpoře práv lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů, včetně tlaku na země třetího světa, aby potlačily zákony proti sodomii a povolily veřejně se hlásit k homosexualitě, např. v "pochodech gayů a lesbiček". Navzdory důkazům o hromadném pronásledování křesťanů ve světě prezident nikdy nepřikázal americkým diplomatům, aby učinili z boje proti násilí vůči křesťanům svou věc. Takže, homosexuálové patří k presidentově agendě, křesťané nikoli.

Útoky na rodinu Davida Beckhama kvůli narození čtvrtého dítěte

Představitelé tvrdé linie populační regulace napadli rodinu britské fotbalové hvězdy Davida Beckhama kvůli narození čtvrtého dítěte. Šéf neomalthusiánského OPT nazval rodinu "špatným vzorem" ve světě, kde kontroloři klimatu nabádají každého, aby zredukoval své "uhlíkové stopy". Vida, jedna nepodložená teorie o globálním oteplování jako důsledku lidské činnosti se užívá na podporu jiné utopické vize: hrozby globálního přelidnění. Když v roce 1969 Paul R. Ehrlich napsal knihu "Populační časovaná bomba", tvrdil v ní, že svět s více než 3,6 miliardami lidí nebude možné udržet a předpověděl pro 70. léta celosvětové hladovění. Nic z toho nenastává ani dnes, kdy počet obyvatel planety převýšil 7 miliard. A tak tento nejnovější ideologický „strašák“ je jen uhlíkovou stopou a příspěvkem ke globálnímu oteplování...

Gay – aktivisté chtějí získat převahu zastrašováním

Se záměrem potlačit odpor vůči jejich agendě se představitelé gayů pustili do známé americké společnosti podporující přirozenou rodinu. List New York Times referuje o online petici vyzývající jistý řetězec restaurací k "zastavení podpory skupin známých tím, že působí proti homosexuálům, včetně skupiny Focus on the Family". Tato skupina pomáhá milionům rodin po celém světě a po léta odvážně čelí homosexuální agendě. "Podpora" zmíněného řetězce spočívala v dodávce chlebíčků pro státního přidělence skupiny Focus jako sponsoringu semináře o manželství. Skupiny jako Corporate America dotují stovkami milionů dolarů ročně homosexuální aktivisty, ale pro-rodinnému byznysu není dovoleno sponzorovat ani svačinu pro skupinu, která chce udržet normální rodiny pohromadě.

OSN naléhá na „plánované rodičovství“

Sekce OSN pro populační záležitosti využila blížícího se překročení počtu 7 miliard obyvatel planety k opakovanému „prorokování“ soudného dne přelidnění a dalšímu nátlaku na podporu toho, co eufemisticky nazývá "plánováním rodičovství" a což znamená legální přístup k potratům a antikoncepci. Ale porodnost dramaticky klesá; celý industrializovaný svět je dnes v porodnosti dokonce pod mírou prosté reprodukce. Světová populace se bude stabilizovat kolem roku 2050 a pak začne klesat. Od jistého okamžiku by se pokles mohl změnit ve volný pád.

Obama nechce bránit Zákon na ochranu rodiny (DOMA)

President Obama odmítá hájit u soudu Zákon na ochranu rodiny, ačkoli ten byl schválen velkou většinou Kongresu a v roce 1996 podepsán demokratickým prezidentem. Podle federálního práva DOMA definuje sňatek jako svazek ženy a muže – a brání tak federálním soudcům porušit zákony jednotlivých států Unie na ochranu manželství. Odmítnutím hájit DOMA prezident jednak porušuje svou inaugurační přísahu (dohlížet na "důsledné dodržování" zákonů), jednak dokládá, do jaké míry je pod vlivem lobby homosexuálů.

Směrnice pro standardizovanou sexuální výchovu v amerických školách

Stálý pochod směrem k sexuální utopii pokračuje. Skupina levicových organizací a obhájců (včetně Národní vzdělávací asociace a Americké rady pro sexuální informovanost a výchovu – SEICUS) zveřejnila to, co nazývá „první sadou národních směrnic“ pro světonázorové školení dětí v duchu ochrany proti početí a homosexuální agendy. Vymývání mozků má začít už v mateřské škole. Mezi třetím a pátým rokem děti mají porozumět své "sexuální orientaci". Mezi šestým a sedmým rokem mají školáci získat zručnost v používání kondomů a pochopit, že jednotlivci mohou mít cosi jako "pohlavní identitu". Směrnice podporují rovněž organizace OPT a Zájmová skupina pro gaye, lesbičky a otevřenou výchovu (GLSEN). Standardizovaná "sexuální výchova" je pro udržování postmoderního světonázoru, zcela rozcházejícího se s realitou tradiční morálky, zcela nezbytná.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.