Obsah

Jak vypadá a jak je plněna vládní koncepce rodinné politiky? Nenastává čas na novou Národní zprávu o rodině?

Občanský zákoník – uchování tradice

V roce 2011 byla Poslaneckou sněmovnou (a začátkem roku 2012 také Senátem) projednána a schválena  zásadní právní norma, která stanovuje pravidla fungování naší společnosti na mnoho let dopředu. Jedná se o nový Občanský zákoník. Z pohledu prorodinných organizací musíme velmi pozitivně kvitovat podobu rodinného práva obsaženého v zákoníku. Udržela se tradiční definice manželství a můžeme také vytušit, co znamená pojem rodina. V OZ tak čteme, že „Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“ Ve vší úctě k nejrůznějším formám soužití a životním strategiím – tentokrát zvítězil zdravý rozum.

Číst dál...

Roků, co jsem byl vězněn, je škoda

Vladimír Hučín kvůli svému boji proti totalitě skončil za minulého režimu několikrát ve vězení, po revoluci se tam ale ocitl opět. Deset let byl důstojníkem BIS, kde se věnoval problematice extremismu, avšak musel odejít. V listopadu 2005 byl soudem zproštěn ve všech bodech obžaloby. Opakovaně upozorňuje na nebezpečí vlivu extrémní levice v naší zemi a usiluje o pozastavení činnosti KSČM. Na otázku, kde bere sílu k neustálým bojům s nespravedlnostmi, odpovídá, že jde o motivaci, ale že někdy nic jiného nezbývá, neboť není ani kam ustupovat. V rozhovoru s Evou Rokytovou prozradil i něco ze svého soukromí...

Číst dál...

Kdo jsi, že chceš vnucovat svou morálku druhým?

Kulturní antropologové dnes jednoznačně upřednostňují morální relativismus. A v této souvislosti mají svého oblíbeného nepřítele číslo jedna: křesťanského misionáře. Proč? Protože ten předepisuje své hodnoty ostatním kmenovým kulturám a etnickým skupinám. Neměli bychom tyto národy raději ponechat sobě samým a nesnažit se je zatížit západním kulturním dědictvím, které zničí jejich způsob života?

Číst dál...

Nařídit morálku

Paul Copan v oponuje myšlence „Morálku nelze nařídit zákonem.“. Já bych takovou polemiku radil rozdělit, nejprve hovořit o tom, zda lze morálku vtělit do zákona (a do jaké míry je takové vtělení správné či žádoucí) a teprve poté se zabývat tím, zda ji lze (účinně) nařídit.

Číst dál...

Jiží Súdán, nový spojenec Izraele

Nestává se každý den, aby vůdce zcela nově zrozeného státu zamířil na svou úplně první zahraniční cestu do Jeruzaléma, hlavního města nejobléhanější země dnešního světa, ale Salva Kiir, president Jižního Súdánu, doprovázený ministry zahraničí a obrany, učinil koncem prosinec právě tohle. Izraelský president Šimon Peres uvítal tuto návštěvu jako "historickou chvíli a okamžik posunu". Tato návštěva urychlila rozhovory o umístění velvyslanectví Jižního Súdánu v Jeruzalémě, čímž se stává vůbec jedinou zemí na světě, která tak činí.

Číst dál...

Další články...

  1. Europropaganda

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.