Obsah

Filosofická pasivita konzervativců

Jedním z důvodů, proč je pravice už víc než sto let v intelektuální defenzivě, je její filosofická pasivita.

Číst dál...

Unii schází společný „veřejný prostor“

V únorových Konzervativních listech se objevila hned celá baterie reakcí na provokativní text Davida Hanáka. To potvrzuje, že téma českého vztahu k evropskému integračnímu projektu je jedním z dlouhodobě nejzávažnějších domácích témat vůbec, že to tak přirozeně řada intelektuálů cítí, a že málokoho logicky nechává otázka ČR a EU v klidu.

Číst dál...

Události a trendy, které v roce 2011 nejvíce ovlivnily rodinu

Již třetím rokem přinášíme v KONZERVATIVNÍCH LISTECH podstatný výtah z českého překladu každoročního prohlášení „BEST AND WORST TRENDS FOR THE FAMILY IN 2011“, které je publikováno v bulletinu Světového kongresu rodin.

Číst dál...

Jakou rodinnou politiku pro Českou republiku?

Rodina je základní stavební jednotkou společnosti, v níž dochází k přípravě lidského jedince na život v širším společenském celku a k uskutečňování většiny základních potřeb člověka. Ve výkonu svých přirozených funkcí (biologicko-reprodukční, socializační, ekonomická, emocionální aj.) není role rodiny plně nahraditelná žádným jiným subjektem ani co do formy, ani co do naplnění účelu těchto funkcí.

Číst dál...

Společnost potřebuje volné ruce žen k vytváření sociální struktury, ke komunální politice

Z čeho se radujeme?

Chudoba rodiny není důvodem pro odebrání dítěte

V lednu 2011 uveřejnil Nejvyšší soud rozsudek, podle něhož hmotná nouze rodiny a / nebo špatné bydlení nemohou být jediným důvodem pro odebrání dítěte a nařízení ústavní výchovy. Podle rozsudku je dítě možné odebrat až v případě, kdy jiná opatření, například pomoc úřadů, nevedla ke zlepšení podmínek pro dítě. Ve světle tohoto stanoviska proběhla mezi občany anketa (pořádaná MF Dnes), s jednoduchou otázkou: považujete se za chudé? A výsledek: 50 : 50.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.