Obsah

Miloš Zeman presidentem

S výjimkou zakladatele našeho novodobého státu, prvního presidenta Tomáše Masaryka, jsem zažil všechny jeho nástupce. Na žádného z nich nejsem hrdý. Nebyli to presidenti mých představ, nebyl jím ani Václav Havel, kterého jsem měl příležitost osobně a z blízka pozorovat. Jako poslanec Parlamentu jsem mu ve volbě svůj hlas nedal.

Číst dál...

Benedikt XVI. – revolucionář rozumu

Už když jsem koncem 90. let začal psát o Josephu Ratzingerovi, dvě jeho vlastnosti na mě udělaly dojem. Tou první byla jeho tichá ale zřetelná láska ke Kristu jako živé osobě, spíše než k neurčité abstrakci liberálních, zhusta ateistických teologů.

Druhou vlastností byla Ratzingerova nefalšovaná pokora. Ratzinger zdaleka převýšil ty běžné jedince, kteří zamýšlejí předělat katolicismus v cosi mezi pohromou zvanou též anglikánská církev, a poněkud neveselý projev levicového aktivismu stárnoucích jeptišek v roce 1968. Ale proti stále absurdnějším tirádám Hanse Künga či Leonarda Boffa Ratzinger dál obhajuje a vysvětluje podstatu racionality křesťanství, a to s mírností, jakou u jeho oponentů postrádáme.

Číst dál...

Francie: Plnoprávné „homosexuální manželství“ aneb reforma civilizace na postupu

Dolní komora francouzského parlamentu počátkem února schválila klíčový článek návrhu zákona o „homosexuálních manželstvích“. Poměrem 249 : 97 hlasů prošla formulace, že manželství je svazkem "dvou osob odlišného či stejného pohlaví".

Číst dál...

Kvaš doby

Nový, již sedmý dokumentární snímek „Karel Vaš – Vrahem z povolání“ historika Pavla Palečka je hozenou rukavicí mnoha českým televizním dokumentaristům. Zejmena těm, které produkuje "veřejněprávní" Česká televize dnes již masově. Srovnání závažnosti problematiky s "problematikou" televizních sérií typu 13. komnata či GEN, ale v tomto ohledu také s desítkami či stovkami snadno tvořených tirád z produkce televizních zaměstnanců a jejich "nejbližších", je i není na místě.

Číst dál...

Volby... a jak to bude dál?

Mnozí rozumní lidé před přímou volbou varovali – a právem. Když se zamyslíme nad neúspěšnými kandidáty v bývalých (nepřímých) prezidentských volbách, je dle mého soudu možno právem konstatovat, že tři nejzajímavější – Jan Sokol, Petr Pithart a dnes již zesnulá senátorka Moserová – by v přímé volbě neměli šanci. Netvrdím, že přímá volba vylučuje všechny případné zajímavé kandidáty; znamená ovšem značnou selekci ne na základě politických názorů nebo charakteru, ale na základě určitého temperamentu a schopnosti reagovat spíše rychle než moudře a pravdivě.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.