Obsah

Neodbytné myšlenky o prezidentské volbě

Asi každý známe podobný zážitek. Dáte si třeba kávu a zákusek, ale právě když zvednete lžičku a těšíte se na první sousto, přiletí znenadání odněkud moucha a sedne si právě na vrchol šlehačky. Pak už to prostě není ono. Podobný pocit jsem měl při prezidentských volbách, a patrně ne sám, když náš opěvovaný kandidát Karel Schwarzenberg spáchal onu strašlivou odpověď na všemi očekávanou „sudeto-německou“ otázku. Ale proč, proč, proč přeci? Proč se rovnou střelil do nohy? Selský rozum to nebere.

Číst dál...

Sovětský občan

Nedávno uvedený dokumentární film o komunistickém soudci Karlu Vašovi “Vrahem z povolání” vyvolal zaslouženou pozornost. Asi nejsilnější autentickou reakcí je velmi lidský krok Vašovy dcery, který v nás vzbuzuje obdiv. Zároveň jde o doklad, že film základně “funguje”, tedy že je adekvátně realistický a neslevuje z historických faktů a současně není plochý na úrovni emocí. Rozmlouvali jsme s jedním z hlavních tvůrců filmu, scénáristou a režisérem Pavlem Palečkem.

Číst dál...

Odlišné přístupy

K rozhodnutí římského biskupa Benedikta XVI. opustit Petrův stolec se vyrojilo nepřeberné množství textů – úvah, komentářů, rozhovorů... V deníku Mf DNES (12.2.2013) rozmlouval na toto téma Vladimír Ševela s mons. Tomášem Halíkem. Ten mmj. uvedl, že: „Tento papež si uvědomuje, že dnes církev stojí tváří v tvář velkým výzvám. Pravděpodobně vidí i to, že už nemá dost síly, aby řídil a spravoval aparát církevní kurie. V poslední době tam zřejmě došlo k řadě přehmatů týkajících se špatné práce s informacemi. Mám na mysli například jmenování biskupa Williamsona, kdy si Vatikán nezjistil jeho skandální antisemitské výroky. A myslím, že špatná práce s informacemi byla i za nedávným překvapivým odvoláním slovenského biskupa Bezáka. Papež si tedy uvědomuje, že to chce člověka mladšího a zdravějšího.“.

Číst dál...

Tisíce okradených vlastníků

Jak je možné, že v ČR existuje početná skupina vlastníků, jimž je upíráno právo (v mezích zákona) předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi? Jak je možné, že stát v této věci nic nečiní? Jak je možné, že tyto poškozené osoby se nejsou schopny domoci spravedlnosti ani u soudu? Jedná se o tzv. „oprávněné osoby“ podle § 13 odst. 3 zákona č. 42/1992 Sb. (transformační zákon). Tyto osoby získaly vlastnická práva k majetkovým podílům v transformovaných zemědělských družstvech v roce 1992 dle transformačního zákona a transformačního projektu.

Číst dál...

Teologický rozměr amnestie

Po nedávné prezidentské amnestii se objevila celá řada komentářů. Je to pochopitelné, protože se jedná o významný prezidentský akt s dalekosáhlými společenskými důsledky. Velmi často se v diskusích a komentářích objevoval jeden argument, který vypadá pochopitelně a moderně, ale může být i velmi nebezpečný. Lze ho parafrázovat například takto: Institut amnestie nemá v současné moderní demokratické společnosti co dělat.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.