Obsah

Svoboda slova vs. porušování důstojnosti

Mám plné pochopení pro otazníky nad svobodou slova. Stačí jen nahlédnout do některých internetových diskusí, aby člověka z využití neomezené svobody slova jímal děs. Asi by nikdo z nás neměl problém s tím, kdyby projevy tohoto druhu byly ze svobody slova vyloučeny. Jen kladu otázku: je skutečně možné formulovat právo tak, aby věci urážející veškerou lidskost byly vyloučeny a vše ostatní se těšilo svobodě projevu? Nepochybuji o tom, že mi čtenáři dají za pravdu, že to možné není. Pravděpodobně však odpovědí, že pro každý sporný případ tu jsou soudy, které rozhodnou, zda příslušným projevem došlo k porušování důstojnosti národního či jiného společenství a zda zde byl záměr tak učinit. Taková odpověď by mě uspokojila, pokud bych ovšem k soudům mohl pociťovat vysoký stupeň důvěry.

Číst dál...

Uherské otazníky

Můžeme se možná usmívat nad „státotvorným romantismem“ a zahleděním do heroické národní minulostí – ale jsou takové ironické úšklebky na místě v situaci, kdy většina evropské populace nikterak neoplývá loajalitou a ztrácí svou identitu? Maďarská reprezentace měla odvahu udělat to, k čemu EU elita při projednávání Lisabonské smlouvy odvahu nenašla – totiž přihlásit se ke svým křesťanským kořenům a k tomu, že jsou formativním a inspiračním zdrojem a napsat si to do ústavy. Myslím, že je to něco, co můžeme Maďarům leda závidět.

Číst dál...

Maďarská ústava – důvod k znepokojení?

Při psaní tohoto článku mám dvojí handicap: Nejsem právník a neznám podrobně maďarskou politickou scénu. Pokud se tedy vyjadřuji k nové maďarské ústavě, jež vyvolala v některých kruzích velké zneklidnění, pak tak činím jako laik.

Domnívám se, že nejvíce znepokojení vyvolává článek 1 4. dodatku, kde se praví: „Maďarsko chrání stav manželský, pojímaný jako manželské spojení muže a ženy, založené na jejich dobrovolném souhlasu; Maďarsko rovněž chrání rodinu, kterou uznává jako základ pro přežití národa. Sňatek a vztahy mezi rodiči a dětmi jsou základem rodiny.“ O homosexuálech se v tomto článku sice vůbec nemluví, ale již samo konstatování, že stav manželský je pojat jako spojení muže a ženy, vyvolává u mnohých liberálů zneklidnění. Za normálních okolností by tato věta byla zbytečná kdekoli, natož v ústavě – ještě v minulé generaci by ji možná pojímali jako nadbytečnou tautologii. Že je manželství svazkem mezi mužem a ženou, platilo po tisíce let snad ve všech kulturách, s výjimkou těch, které pěstovaly nebo pěstují polygamii, případně polyandrii. Kdyby tento dodatek nebyl formulován v rámci současné Západní civilizace, jejíž část se rozhodla dát osvědčeným a zavedeným slovům význam, který tato slova nikdy neměla, byl by nadbytečný a nemohl by vzbudit sebemenší zájem.

Číst dál...

Pohled na ústavní dodatek

Jsme svědky značného mezinárodního ruchu ve věci navrhovaného čtvrtého dodatku k ústavě. Spousta právnické hantýrky, leč poněkud zjednodušující, mě přiměla ke stručnému přehledu, o čem to vlastně všechno je.

Předně, maďarský parlament přijal jistá tak zvaná "přechodná ustanovení" a jakožto ústavní zákonodárce je učinil součástí Základního zákona, tedy nové ústavy Maďarska. Rozhodnutím z prosince 2012 ústavní soud stanovil, že to není náležitý způsob ani postup a že tyto změny ústavy nutno zavádět koherentním způsobem, tedy formálně jako dodatek.

Číst dál...

Změny ústavy Maďarska: pro a proti

Ke změnám ústav přistupujeme vždy jen s krajní nedůvěrou. Přesto připouštíme, že ne každá změna musí nutně vést k horšímu.

Dodatky k nové, sotva rok platící maďarské ústavě, přijaté parlamentem v Budapešti v pondělí 11. března t.r., vyvolaly místy až hysterické reakce mainstreamových médií a představitelů Evropské unie s Manuelem Barrosem v čele. (Něčeho takového jsme byli svědky i přibližně před rokem – viz texty „Maďarsko: ruce pryč!“, KL 02/2012 a „Maďarsko v křivých zrcadlech“, KL 04/2012.) To by mohlo samo o sobě naznačovat, že zrovna tato změna nepatří k těm nejhorším. Na druhé straně si uvědomujeme, že strůjci těchto změn v minulosti několikrát šlápli řádně vedle (např. v otázce penzijního systému v Maďarsku). Proto jsme se na názor zeptali několika osobností.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.