Obsah

EU: Bojkot židovských osad

Evropská komise vydala směrnici EU 2013/C 205/05, kterou se počínaje rokem 2014 zavádí bojkot východního Jeruzaléma, Judska, Samaří a Golanských výšin.

Směrnice zakazuje jakoukoli spolupráci s osobami a institucemi, které sídlí v židovských osadách, zakazuje spolupracovat, poskytovat finance, stipendia či výzkumné granty izraelským veřejným i soukromým osobám. Týká se „území okupovaných Izraelem v roce 1967“, jak bývá obvykle nazýváno území, která Izrael získal v obranné šestidenní válce.

Číst dál...

Braňme nevinné lidi – prozíravě a rozvážně

Pan Bohumír Žídek ve své reakci na mou polemiku „Skutečná pravicová zahraniční politika: cíle a prostředky“ s jeho původním článkem „Pravicová zahraniční politika v ofsajdu“ dal název „Nebombardujme nevinné lidi.“ Chci ho ujistit a uklidnit, že bombardovat nevinné lidi nehodlám a nechci, rozhodně ne záměrně, úmyslně. Toto kritérium, jak uvidíme dále, je nesmírně důležité.

Číst dál...

Kult osobnosti

Prastarý vtip ze soudku „rádio Jerevan“ praví: Je pravda, že v Československu je kult osobnosti? Odpověď: Ano, je to pravda, ale je třeba to poněkud upřesnit. V Československu je kult, ale žádná osobnost.

Číst dál...

Trápení s "X"...

 

 

 

Myslím, že mohu předpokládat, že sedm z deseti mezi těmi, kdo čtou tyto řádky, má nějaký problém s jinou lidskou bytostí. Někdo v práci nebo doma, vaši zaměstnavatelé nebo zaměstnanci, vaši nájemníci nebo bytná, tchán či tchyně, rodiče nebo děti, manželka nebo manžel vám komplikují život, jako by nebyl i bez toho dost těžký. Lze doufat, že se často nezmiňujeme o těchto problémech (zvlášť o těch domácích) před cizími lidmi. Ale někdy ano. Někdo z našich přátel se nás zeptá, proč vypadáme tak zasmušile, a pravda vychází najevo.

Číst dál...

Propadla demokracie u kapitalismu?

Ti čtenáři, kteří mají v oblibě práce Ludwiga von Misese, si možná rádi přečtou knihu Hanse Hermanna Hoppeho nazvanou Demokracie: Bůh, který selhal. Hoppe je význačným členem Institutu Ludwiga von Misese, libertariánský teoretik a ekonom rakouské školy, který se obává, že demokracie ničí svobodu a civilizaci, neboť podle jeho názoru ekonomická svoboda a vlastnická práva jsou podstatná pro zachování civilizačního řádu. Hoppe vysvětluje svou ideu takto: „Civilizační proces je uveden do pohybu individuálními úsporami, investicemi a akumulací trvanlivého zboží a kapitálu …“ O stagnaci a úpadku napsal, že „mohou nastat, jen pokud dojde k institucionalizaci porušování vlastnických práv…“

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.