Obsah

Návrat k ústavě

President Miloš Zeman postupuje způsobem, který není kde komu po chuti. Ani mně není po chuti. Spíše se kloním k názoru, že porušuje Ústavu, resp. obecněji, že nepostupuje v souladu s ústavním pořádkem. Kdybych měl tu možnost, určitě bych se pokusil na něj podat příslušnou žalobu – ne s apriorní jistotou, že je president vinen, ale s vážným podezřením, že tomu tak může být a s připraveností plně respektovat (svým způsobem s ulehčením) i zprošťující rozsudek. To je tedy, domnívám se, správný postup.

Číst dál...

Je rychlé rozpuštění Poslanecké sněmovny skutečně tak dobrou myšlenkou?

Mnozí komentátoři zprava i zleva říkají, že president Zeman se jmenováním své vlastní vlády bez podpory parlamentních stran dopustil usurpace moci na úkor Parlamentu; a tím správným řešením pro parlamentní strany, jak na to reagovat, je prý rozpuštění Poslanecké sněmovny a co nejrychlejší předčasné volby. Z nich pak vzejde nová vládní většina, která opět obnoví parlamentní – na rozdíl od presidentské – vládu.

Podívejme se na adekvátnost či moudrost těchto konstatování a doporučení.

Číst dál...

Zmatení bez konce

Co má dělat spravedlivý, když se základy hroutí?
Žalm 11,3

Skoro to vypadá, jako by Češi chtěli dokázat světu, že si neumějí vládnout. A snad se dá dokonce říci, že takové zmatení, jaké nastalo v posledních týdnech, by člověk nevymyslel. Náhle jsme se ocitli hned v několika krizích najednou.

Číst dál...

Má je pomsta

Před pár týdny jsem na stránkách KONZERVATIVNÍCH LISTŮ vedl úvahu o tom, že úmysly prezidenta Miloše Zemana a vedoucího jeho zahraniční kanceláře Hynka Kmoníčka jsou zjevně víc než zájmem státu řízeny a ovlivňovány osobní pomstychtivostí obou těchto pánů, alespoň v otázce vysílání velvyslanců.

Číst dál...

20 let Ústavy ČR

Považuji za veliký dar, že jsem se mohl aktivně účastnit před 20 lety přípravy i schvalování Ústavy ČR. Proto považuji za svoji povinnost přiznat, že jsem zaujatý a to ve prospěch původní Ústavy ze 16. prosince 1992.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.