Obsah

Daň za demokracii

Pozn. redakce: Tuto e-mailovou korespondenci jsme ponechali v surovém stavu (jen jsme odstranili odesilatele původního e-mailu...) a odkazujeme na článek „Binec na poště“ (KL 02/2012).

Od:
Datum: 20. října 2013 13:57:50 GMT+2
Komu: undisclosed-recipients:;
Předmět: Daň za demokracii?

Jestli to je daň za "demokracii“, tak tedy moc pěkně děkuji:
CHTĚL NĚKDO Z VÁS V ROCE 1989:
- aby bylo 600 000 nezaměstnaných a 30 000 bezdomovců
- aby vodu zdražili na 80 násobek ceny roku 89
- aby plyn zdražili na 15 násobek
- aby elektriku zdražili na 15 násobek
- aby se bytů stavěla polovina a byty zdražili na 50 násobek
- aby uhlí a dříví zdražili na 15 násobek
- aby metro zdražili na 32 násobek
- aby se neobdělávalo 7 miliard m2 zemědělské půdy
- aby nás média manipulovala s veřejným míněním
- aby vybily 2 milion kusů skotu a trávu neměl kdo žrát
- aby zdraví bylo jen pro bohaté
- aby se rodilo v průměru každý rok o 50 000 dětí méně
- aby a místo dětí K NÁM přicházeli imigranti z Rumunska, Ukrajiny, Vietnamu, Slovenska, atd.
- aby vzrostla kriminalita o 300 %
- aby stoupl počet vražd o 100%
- aby bylo milion exekucí ročně
- aby národní podniky předali zahraničním vlastníkům a ti si odváželi 500 miliard výnosů a zisku ročně
- aby schopní a inteligentní emigrovali
- aby rozpoutali skrytou občanskou válku a rozeštvali národ
- aby tady byla gigantická byrokracie a přibylo 50 000 státních úředníků
- aby zde byly stejné ceny jako v Německu a třetinové platy
- aby nám ukradli vodárny, plynárny, energetiku, doly, pískovny, prameny, cementárny, cihelny, ocelárny, banky, obchody či tisícepodniků
- aby tady byla diskriminace a totalita větší než tady byla
- aby člověk měl strach vyjít sám večer na ulici
- aby se lidé báli každého dalšího dne
- aby si brali advokáta na kde co ze strachu, že je někdo napálí
- aby například prodavačky nevydělaly za 8 hodin na bydlení, jídlo, oblečení,poplatky za dopravu do práce
- aby tady bylo desetitisíce narkomanů, gambleři na hracích automatech, prostitutky v příhraničí u hlavních silnic, bezohlednost, pokrytectví a běžně vítězila lež a nenávist?

******

From: Paul Zverina
Sent: Monday, October 21, 2013 1:17 AM
To:
Cc:
Subject: Re: Daň za demokracii?

To, co mi přišlo mailem, je opravdu pěkná ukázka hrubé manipulace veřejnosti zvýrazňováním jen jedné stránky věci a záměrným opomíjením původu problémů, k nimž otázky odkazují, nehledě na to, že mnohé z uváděných údajů mi poněkud nesouhlasí se známými statistickými údaji.
To, na co poukazují Vaše otázky, je teprve následek toho, co bylo po roce 1989 uděláno špatně. Jenže, jak se říká, vůz je třeba zapřahat za koně, nikoli před něj. Dovoluji si proto připomenout hrstku otázek, kterými se mělo začít (jsem si jist, že je těch otázek mnohem víc, nechám to na ostatních čtenářích):

CHTĚL NĚKDO Z VÁS V ROCE 1989:
- aby zločiny komunistů za půlstoletí jejich vlády, za niž i podle jejich vlastních zákonů, zvláště díky "vedoucímu postavení KSČ" nesou sólovou zodpovědnost, zůstaly nepotrestány?
- aby bez jakéhokoliv trestu zůstala i jejich hospodářská činnost, která koneckonců dovedla jejich systém k ekonomickému krachu, na nějž doplatila celá společnost?
- aby bez jakéhokoli trestu zůstala i jejich nedbalost a nekázeň v oblasti životního prostředí, která měla za následek nejen naprostou devastaci krajiny, ale i závažné zdravotní problémy rozsáhé části obyvatelstva?
- aby bývalí vedoucí činitelé národních podniků skoupili za babku podniky, které do té doby řídili, do svého soukromého vlastnictví?
- aby mnohé z těchto podniků obratem ruky prodali se závratným ziskem zahraničním investorům, o nichž bylo známo, že jedným jejich zájmem je zlikvidování konkurence (a tudíž produkce v ČR)?
- aby bez jakéhokoli trestu zůstalo naprosté opovrhování dokonce i komunistickými zákony ze strany represivních orgánů jako celku i jednotlivců v řadách StB, justice atd.?
- aby ti soudci, kteří v době komunistické diktatury soudili na základě "třídních" zákonů, pokračovali klidně dál ve své praxi?
- aby k tomu dostali mnohonásobně vyšší plat?
- aby, protože jsme "potřebovali odborníky", obdobným způsobem pokračovali ve své práci zaměstnanci komunistické tajné policie?
- aby beztrestně došlo k likvidaci či zcizení materiálů tajné policie?
- aby následně tyto ukradené materiály sloužily k vydírání a manipuaci veřejně činných osob?
- aby mnozí z těch, kdo mají na rukách nevinnou krev byli dokonce povýšeni, místo aby se za to zodpovídali?
- aby se naprostým mlčením přešlo i vytvoření a rozsáhlá represivní činnost Lidových milicí - ilegální soukromé armády komunistické strany?
- aby se majetek Komunistické strany, a jejich dceřiných spolků rozplynul do nicoty bez toho, aby stát z toho něco získal?
- aby se podobným způsobem, bez toho, aby z toho měli jakýkoli zisk řadoví členové, rozplynul i obrovský majetek ROH?
atd. apod.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.