Obsah

Küng: Evropa se v záležitostech bioetiky dostala na scestí

Biskup ze St. Pölten v silvestrovské promluvě: rok 2013 děsivým způsobem poukázal na „problematický postoj k životu“ – „Obrovský duchovní boj“ o téma manželství a rodiny.

Sanktpöltenský biskup Klaus Küng ve svém silvestrovském kázání varoval před povážlivým vývojem v oblasti rodinné politiky a bioetiky. Pro současnost je „příznačné“, že „navzdory ohromnému blahobytu všude převládají ekonomické otázky“, řekl v úterý odpoledne v katedrále biskup Küng, který má v rámci biskupské konference na starosti mimo jiné programy pro rodiny s dětmi a na ochranu života. Mnohými a děsivými způsoby nám rok 2013 kromě jiného ukázal, že postoj k životu se v Evropě stále více blíží „kultuře smrti“.

Optimismus zprvu vyvolala petice „Jeden z nás“, kterou podepsalo 1,7 milionu lidí a která usiluje o evropský zákaz financování výzkumu prováděného na lidských embryích. Nedá se však předpokládat, že by nepřišla protireakce: Jen těsně byla v Evropském parlamentu odmítnuta tzv. „zpráva Estrelové“, jejímž cílem je prosazení práva na potrat v celé Evropské unii, což by podle Künga mělo „vážné důsledky“ pro křesťanské lékaře a ošetřovatelský personál. Tento problém tím však nekončí, tvrdí biskup.

„Šokující“ je dále to, že v Belgii značná část poslanců podporuje legalizaci sebevraždy nezletilých a že se eutanazie kromě Belgie provádí již také v Nizozemsku, Švýcarsku a Anglii a brzy se bude provádět ve Francii. Ačkoli v Rakousku i nadále trvá dohoda zúčastněných stran o podpoře hospicového hnutí a paliativní péče, přesto je i v této zemi nutná „veliká ostražitost“, což biskup Küng zdůraznil ve svém příspěvku do debaty o tom, zda by zákaz eutanazie měl získat status ústavního zákona.

V téměř celé Evropě probíhá podle sanktpöltenského biskupa „obrovský duchovní boj“, zejména ohledně tématu manželství a rodiny. Nadchly nás miliony Francouzů, kteří na počátku roku protestovali proti návrhu zákona o sňatcích homosexuálů, jenž byl později přesto přijat. V Rakousku navzdory některým světlým bodům v koaličním programu vzniká dojem, že zdejší rodinná politika „napodobuje všechny problematické trendy EU“: Ten, kdo chce mít děti a věnuje se rodině, nenachází náležité uznání, zatímco témata jako uzákonění adopcí homosexuálními páry jsou „s obrovskou tvrdošíjností předkládána, dokud nebudou schválena“.

Rozvoj osobnosti, schopnosti milovat a také předávání křesťanské víry se uskutečňuje především v rodině, zdůraznil biskup Küng. Tyto aspekty budou zřejmě ústředním tématem synody o rodině, kterou papež František svolal na říjen 2014. Rodinu založenou na manželství muže a ženy je nutno bránit a zvěstování Církve by se mělo zlepšit tak, aby mladé páry získaly přístup k svátosti manželství a k založení křesťanského manželství, řekl biskup. Kromě toho bychom se také měli zabývat péčí o rozvedené a znovu sezdané věřící.

Se souhlasem převzato z Res Claritatis.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.