Pokroková radikálka kritizuje transgenderismus

Napsal Spero News

Camille Paglia, feministka, vysokoškolská profesorka a sociální kritička, nesouhlasí s téměř žádnou známou formou feminismu. Současně je i sexuální radikálkou, která věří v naprostou svobodu sexuálního vyjádření a trvá na tom, že žena musí za svou sexuální volbu převzít plnou odpovědnost. Sama sebe prohlašuje za lesbičku, která se staví proti zákazu jakékoliv diskuse o příčinách homosexuality.

Navzdory proklamovanému sexuálnímu radikalismu a politickému progresivismu, nabízejí její názory v rozhovoru s Ellou Whelan, z britského časopisu Spiked, v době, kdy Obamova vláda vydala směrnici jak správně přistupovat k transgenderovým studentům na veřejných školách, spoustu podnětů k úvahám o homosexualitě, znásilnění chápaném v kontextu kampusové feministické kultury a transgenderismu.

Dnešní vysokoškoláci

„Nemají ponětí o velkých vzorech světových dějin, o vzestupu a pádu civilizací jako byl Babylon a Řím, které se staly sexuálně velmi tolerantními, a poté upadly. Pokud jste se s něčím takovým nikdy nesetkali, můžete upřímně věřit, že všude kolem nás existuje pokrok a směřujeme k ideálnímu stavu kultury, kde se všichni budeme držet za ruce, kde všichni budou přijímáni pro to, jací jsou, kde životní prostředí bude čisté atd. – tedy magickému utopickému názoru, že kráčíme k dokonalosti. Znakem tohoto pokroku je tolerance vzdělané třídy vůči homosexualitě, změně pohlaví, nebo čemukoliv jinému.“

„Pro mě tohle znamená opak, příznak toho, že civilizace stojí těsně před svým pádem: ‚my‘ jsme velmi tolerantní, nikoliv vášniví, avšak kolem hranic naší civilizace krouží bandy vandalů a ničitelů, kteří ji svrhnou.“

O homosexualitě

„Diskuse o příčinách různých genderových problémů a homosexuality je nejméně 25 let cenzurována. V roce 1980 se mluvilo o nálezu genu homosexuality, ale když nalezen nebyl, stalo se pravidlem mlčet. Dokonce i sama otázka, čím je homosexualita způsobena, je považována za homofobní. Myslím, že otázky týkající se rozvoje osobnosti a sexuální orientace by se pro každého člověka měly stát imperativem. Čekám na některé statečné mladé gaye, kteří vůči této cenzuře začnou protestovat.“

O politice identity a transgenderismu

„V době, kdy na Středním Východě ISIS stíná lidi, je vypjaté sebeuvědomování – přemítání o tom, kdo jsem a kde přesně se na genderové škále nacházím, hloupě sebestředné. Je to druh sebe pohlcujícího šílenství.“

Tazatelka poznamenává, že Hillary Clintonová učinila na začátku a na konci svého proslovu na předvolebním mítinku z minulého týdne (text byl prvně publikován 13.5.2016, pozn. red.) konkrétní zmínku o transgenderismu, a táže se, proč se této otázce dostává v médiích tolik pozornosti.

Paglia se podrážděně vzdává před denním zpravodajstvím o „transgenderových toaletách“, které média v USA přinášejí. Domnívá se, že je to „příznačné pro lidi, kteří cítí, že světové události jsou mimo jejich kontrolu.“ Transgenderoví aktivisté mohou být velmi agresivní, dodává. Pokud jde o ostatní, říká: „Opravdu lituji dnešní mladé lidi žijící v tomto prostředí, ve kterém jsou vystaveni obrovským tlakům. Jedna věc je: ‚Necítím se zcela dobře v pohlaví, které mi bylo přiřazeno při narození‘, avšak současný tlak to velí změnit, změnit, změnit a vytrubovat to do světa. Lidé jsou tlačeni do chirurgických zákroků a užívání hormonů, o čemž věřím, že je nebezpečné a v dlouhodobém horizontu vede ke všem možným zdravotním problémům…“

„Souhlasím, že existují autentičtí transgenderoví lidé, kteří trpí nějakým genetickým problémem již od narození, ale ti tvoří malou, malou menšinu populace, a lékařská věda se stále vyvíjí tak, aby jim pomohla.“

„Nyní se to však stalo módou, nebo maskou dalších problémů. Lidé jsou přesvědčování, že všechno jejich neštěstí – v rodinném životě, ve škole, ve vztahu ke společnosti – má co do činění s touto genderovou problematikou. Inu, možná nemá. Možná, že existují i jiné problémy, které člověk potřebuje řešit.“

„Za starých časů existovaly různé návody, které vám pomohly se soustředit a psychicky, duchovně a kulturně se rozvíjet. Místo toho je teď všechno to neštěstí, které lidé v těchto oblastech cítí, konsolidováno v genderové problematice. Možná máte genderový problém, ale není to problém celý.“

Kampusový „kult znásilnění“

„Moje generace bojovala za osvobození se z téměř mateřského dohledu ze strany vysokoškolských pracovníků, zatímco dnešní ženy chtějí, aby se nad nimi tyčily autority. Není to proto, že se obávají sexu, ale proto, že nemají představu o tom, co to je, protože byly vychovány v kultuře, kde skrovné oblečení je prostě standardní záležitostí. Nemají ponětí o tom, že odhalení těla nebo volba konkrétního oděvu může vysílat zprávu o sexuálním zájmu nebo připravenosti na sex.

Ale v okamžiku, kdy toto řeknete, vám současná feministka odpoví: ‚Obviňujete oběť. Máme právo se oblékat, jak chceme.‘. Samozřejmě. Nicméně, musíte být připraveny na reálný svět…, což je nebezpečné místo. Mladé ženy nemají žádnou představu o lidské psychologii…, neví, že si nemají zahrávat se sexualitou, která je velmi výbušná, že musí být připravené se bránit, dávat si pozor na okolí…“

„Jak může být nějaká dívka tak hloupá,“ říká Paglia, „že přijme na studentské klubové party pozvání od chlapce ve stylu: ‚pojď na můj pokoj‘, a neví, že hoch tím myslí ‚pojď, budeme mít sex‘?“

„Dívky nestojí o sex s cizími chlapci. Dívky nechtějí rychlý sex, chtějí partnery; chlapci prostě rychlý sex chtějí. Jenže na gender studies dívkám řekli, že mezi chlapci a dívkami neexistují žádné rozdíly, a pokud se chlapci chovají špatně, tak se musí naučit být více jako dívky; Musí mluvit jako dívky, chovat se jako dívky – a pokud ne, jsou sexističtí. V jádru tedy jde o nedostatek respektu k sexuálním rozdílům… a já říkám: Dívky, probuďte se!“

Camille Anna Paglia je profesorkou filosofie na Universitě ve Filadelfii a známou společenskou kritičkou.

Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložila PhDr. Gabriela Clemensová.

 

 

 

Podporujeme



Partneři



Copyright © 2014. All Rights Reserved.