Obsah

Spolupráce KAN, KČ a KONS s TOP 09

Napsal Roman Joch

Hlavním cílem lidí majících na srdci pravicovou politiku ve volbách 2017 do PsP má být úsilí, aby pravicová opozice ve Sněmovně byla co nejsilnější.

Nyní pravicové strany v ČR jsou strany ODS, TOP 09 a menší mimoparlamentní strany. ODS vlastními silami má šanci dosáhnout dvouciferný výsledek; TOP 09 jen obtížně.

Každá ze současných pravicových mimoparlamentních stran nyní nemá samotná šanci získat více než 5% odevzdaných hlasů.

Podpora vícero z nich současně, simultánně vůči TOP 09 však může mít synergický efekt: synergický jednak v tom smyslu, že se nejedná o podporu jen jedné pravicové mimoparlamentní strany, ale hned několika z nich, a synergický taky v tom smyslu, že jejich souběžná, synchronní podpora TOP 09 může zapůsobit jako impuls a této straně přinést nové sympatie i nové voliče. Což ji otevírá šanci na výsledek dvouciferní.

A to je v současné politické konstelaci v ČR žádoucí: ať už příští vládu utvoří kdokoli, je žádoucí, aby pravicová opozice vůči ní byla co nejsilnější.

Podpora KAN, KČ a KONS vůči TOP 09 je tudíž racionálním počinem v zájmu pravicové politiky v ČR.

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.