Obsah

Prohlášení na tiskové konferenci po politickém zasedání Evropské lidové strany

Napsal Viktor Orbán

Dámy a pánové, dobrý večer,

jestli dovolíte, budu mluvit maďarsky, takže prosím používejte své překladače. Pokud budou otázky v angličtině, jsem samozřejmě připraven odpovídat anglicky, ale pro přítomné maďarské posluchače a tisk budu s vašim svolením mluvit maďarsky.

Měli jsme debatu velmi zajímavou, podnětnou a osvícenou. V kontextu evropské politiky jsem starý harcovník a nemyslím, že by se stalo něco nám, nebo kolem nás, co bych už někdy dříve neviděl. Ovšem půvab politiky obecně, včetně té evropské, pokaždé spočívá v těch událostech, které nastanou, ačkoliv nikdy předtím nenastaly.

Je vám známo, že v minulých týdnech probíhala debata na téma Evropská lidová strana. Debata, o níž vás teď informuji, se soustředila na budoucnost této strany. Evropská lidová strana je počinem mimořádně odvážným. Je to rodina stran od těch velmi liberálních na levici až po naše křesťanské konzervativní strany na pravici. Zvláštním rysem tohoto experimentu je pokus udržet tyto velmi odlišné strany v jediné komunitě; a historicky – od Helmuta Kohla po Wilfrieda Martense – uspěla Evropská lidová strana jako nejmocnější síla evropské stranické politiky.

Nemyslím, že by středem zájmu teď měla být strana Fidesz. Tím důvodem, proč vás je tady tolik, není váš zájem o záležitosti vládní strany jedné země s deseti milióny obyvatel; je vás tady tolik proto, že vás zajímá budoucnost Evropy – a v tom hraje rozhodující roli právě Evropská lidová strana.

A v těchto týdnech jsme svědky toho, že třináct stran – levicově liberální křídlo tohoto významného a barvitého společenství – navrhuje vyloučit z Evropské lidové strany pravé křídlo, ty, kteří jsou napravo, na křesťansko-konzervativním křídle, kde jsme právě my. Takto by přeměnili Evropskou lidovou stranu na organizaci mnohem užšího profilu, s těžištěm nikoli kde je nyní, ale mnohem více nalevo, ve směru liberálním.

Takže debata se vedla o povaze budoucnosti Evropské lidové strany. Tak rovněž jsme tuto otázku pojímali. Zvláštním rozměrem této debaty byla skutečnost, že všechno se to dělo v předvečer volební kampaně; a musím říci, že žádné politické formaci se nemůže dostat vítanějšího daru, než když se její protivníci začnou mezi sebou porcovat dva měsíce před volbami. Zatímco tu jde o povahu budocnosti Evropské lidové strany a o to, jaký bude její charakter duchovní a ideologický, otázkou také bylo, zda tato strana bude schopna obnovit svou jednotu a vystupovat ve volbách jako strana jednotná, abychom v našem případě dokázali porazit socialisty a Evropská lidová strana aby obhájila pozici nejvlivnější stranické rodiny v rámci Evropské unie. To je, oč tu dnes běží. Ačkoli jsem se o to pokoušel, viděli jsme, že nejsme schopni přesvědčit těch třináct stran, aby ustoupily od návrhu našeho vyloučení. Pokoušel jsem se o to a požádal jsem předáky těchto stran, aby se tomu věnovali, protože to neprospívá volební kampani a konec konců ani Evropské lidové straně. Nebyli však ochotni tak učinit, takže proto ta aktuální debata. Kdyby své návrhy stáhli, důvod debaty by pominul; oni však trvali na požadavku našeho vyloučení, takže to bylo tématem naší tříhodinové výměny názorů.

Konečným výsledkem je, že do budoucna chceme, aby Evropská lidová strana zůstala nejvlivnější stranou v evropské politice. Přáli bychom si jednotnou kampaň. A v delším výhledu bychom neradi, aby v této straně dominovaly liberální ideje, ale aby zůstala vyváženou rodinou stran. To bude jedině možné, pokud v ní budeme i my, jakožto strana křesťansko-konzervativních hodnot. Proto jsme v zájmu jednoty zvolili řešení, že oprášíme scénář z roku 2000. To jsme navrhli jako kompromis. Tehdejší scénář byl scénářem „rakouským“, se snahami vyloučit odevšad Lidovou stranu Rakouska (ÖFP) s odůvodněním, že vytvořila vládní koalici s Jörgem Haiderem. Prezident Schüssel a jeho straníci byli pozváni do Brusselu k účasti na jakémsi vlídném autodafé, které vyústilo do onoho rakouského scénáře. Evropská lidová strana požádala „tři mudrce“ o vyhotovení příslušné zprávy, na jejímž základě bylo možné rozhodnout o budoucím výhledu pro Evropskou lidovou stranu a jejích příštích vztazích s ÖFP. Zvažovali jsme dlouho a důkladně, zda navrhnout toto rakouské řešení. Nakonec jsme usoudili, že co prospělo Rakušanům, bude dobré i pro Maďary, a co nebylo pod důstojnost prezidenta Schüssela, nebude ani pod důstojnost moji. Skutečně, tím že pan Schüssel bude nyní členem onoho výboru tří mudrců, mohu říci, že když před dvaceti lety čelil právnímu zkoumání a dnes bude sám jedním z posuzovatelů zákona, plyne z toho, že za dvacet let budu i já posuzovat právní záležitosti, například švédských a jiných skandinávských liberálů. To je pro mě slibná vyhlídka, takže jsme usoudili, že řešení je to přijatelné.

Potom jsme stáli před obtížnou otázkou – pokud by byl svolán výbor těchto tří mudrců – co bude následovat při přípravě jejich zprávy. A opět jsme oživili rakouský scénář: Rakušané trvali na tom, že je nelze vyloučit ani pozastavit členství; a na tomtéž trváme i my. Při posledních trojích volbách do Evropského parlamentu vůle maďarských občanů zajistila, že jsme získali 47, 56, a pak 52 procent hlasů. Taková strana si zjevně nemůže dovolit nechat se vyloučit nebo pozastavit své členství, ale čelit tomu a odejít jen z vlastní vůle. Námi zvolené řešení je, že pro dobu, kdy budou tito tři připravovat svou zprávu, my jednostranně pozastavujeme uplatňování našich práv; vyčkáme na jejich výslednou zprávu a pak zasedneme k diskusi o záležitosti s Lidovou stranou. Následně jsme také rozhodli o ustavení našeho vlastního výboru tří ze strany Fidesz, v čele s viceprezidentkou Katalin Novákovou, spolu s delegátkou pro evropské záležitosti Judit Vargovou a s Józsefem Szájerem.

To jsou naši tři zástupci, kteří budou účastni diskuse se třemi představiteli delegovanými Lidovou stranou. Po volbách do Evropského parlamentu od nich očekáváme zprávu pro Fidesz, jak bychom měli utvářet naše vztahy mezi Lidovou stranou a stranou Fidesz, jestli je v Evropské lidové straně prostor pro Fidesz nebo jaký typ Lidové strany nám ten prostor může poskytnout, stejně jako způsob naší reprezentace v rámci Evropské lidové strany.

Pro tuto chvíli mám pro vás dobrou zprávu, že Evropská lidová strana dnes přijala pozitivní rozhodnutí ve prospěch zachování své jednoty, ve smyslu umožnit nám spustit jednotnou volební kampaň. Toto pozitivní rozhodnutí nám rovněž umožnilo nadále podporovat pana Webera jako Sptitzenkandidata – resp. našeho předního kandidáta, jak bychom ho v Maďarsku nejspíš nazvali. A dobré rozhodnutí to je i proto, že jsme ponechali všechny dveře otevřené a že Lidová strana a Fidesz po volbách mohou svobodně rozhodnout o vzájemných vztazích.

Dnes ovšem nešlo o diskusi týkající se otázek obsahu a politiky, protože všichni se soustředili na vzájemnou hru politických sil. Já jsem dal ve svém příspěvku jasně najevo naše nezměněné stanovisko, jehož podstata nadále spočívá v našem požadavku silné Evropy. Myslím, že byste měli vědět, že v rámci celé EU nejvíce podporují členství v ní Maďaři a Poláci. V Maďarsku jsme tuto podporu zakládali v posledních devíti či desíti letech. A tak jsme nadále svázáni se silnou EU, nejsme ochotni slevit z našeho politického postoje, mimo naši představivost je jakákoli změna ve věci migrace, a podobně i jakýkoli kompromis v hájení evropského křesťanství – v hájení křesťanských hodnot a kultury. V budoucnosti chceme dál reprezentovat tuto politickou linii, a jakmile se spustí dotyčná jednání, chceme to objasnit oněm třem moudrým.

Zbývá jediná otázka: „co dál?“ Tady stojí za to uplatnit moudré rčení „napřed důležité věci“ (v originále „first things first“ – pozn. red.). A tak s vaším svolením se teď nebudu zabývat dohady, co se stane, pokud se naši tři mudrci nebudou moci shodnout s jejich moudrou trojicí, a kdo a jak bude řešit naši budoucnost mimo Lidovou stranu, pokud se v takové situaci ocitneme. To je pochopitelná úvaha, ale teď na ni není kdy a ponecháme ji zatím stranou. Naším výchozím bodem budiž fakt, že se pouštíme do kampaně za Evropskou lidovou stranu, za vítězství Lidové strany; veškeré naše úsilí tedy zaměříme výhradně na tento zápas. Takže až se spolu znovu sejdeme tady v Brusselu s Evropskou lidovou stranou, bude tato strana nadále tou nejmocnější stranickou aliancí v rámci EU, protože bude mít většinu členstva a nejpočetnější skupinu v parlamentu. O to budeme usilovat v příštích měsících a k tomu se budou vázat každé další otázky. Bude to práce přinášející uspokojení, nikoli ovšem pro nějaké ustrašence!

Děkuji za pozornost.

Brussel, 20. března 2019. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.