Obsah

Jak nevládní organizace podporují nelegální migraci?

Jak nevládní organizace usnadňují nelegální migraci? Zde jsou některé příklady.

Maďarská vláda nedávno předložila legislativní balíček, přezdívaný jako zákon „Zastavte Sorose", který zavádí nová pravidla pro organizace, které usnadňují ilegální přistěhovalectví. Tento nový zákon, jak řekl ministr vnitra Sándor Pintér na tiskové konferenci, „by vyžadoval, aby příznivci nelegální migrace zveřejňovali údaje a zatížil by jejich příjmy pocházející ze zahraničí daní ve výši 25%. Zákon by navíc umožnil, aby občané, kteří migraci organizují, podléhali nově zavedeným pravidlům omezujícím přistěhovalectví."

Zde jsou příklady toho, jak nevládní organizace usnadňují nelegální migraci.

Organizace Med a W2EU (zkratka pro „Welcome to Europe“, tedy „Vítejte v Evropě") podporované organizací Pro Asyl, což je Sorosem podporovaná německá nevládní organizace, spustily webové stránky, které pomáhají nelegálním migrantům získat status uprchlíka v EU tím, že je nabádá, aby lhali. Tyto stránky nejenže poskytují podrobné pokyny pro přistěhovalce, kteří touží po cestě do Evropy, ale instruují je, co říci příslušníkům pohraniční stráže, aby zlepšili své šance na status uprchlíka, i když to znamená zatajit pravdu.

Další službou, kterou organizace Watch the Med nabízí, je jejich uprchlická horká linka nazývána „alarmphone", určená pro migranty, kteří mají problémy na moři nebo se obávají, že budou vráceni zpět. Po přijetí hovoru Watch the Med přislíbí svědčit a celou záležitost zdokumentovat, a pokud je to nutné, „informovat média a politiky, aby ve věci vyvíjeli nátlak" – ať už to znamená cokoli.

Tytéž organizace vydaly „příručkou" pro přistěhovalce, kterou objevil portál Sky News v roce 2015. Tento kapesní průvodce je vybaven tipy, mapami, telefonními čísly a radami, jak projít celou Evropou.

V téže době motto stránky W2EU říká: „Vítáme všechny cestující na jejich náročné cestě a přejeme jim, aby tato cesta dobře dopadla – protože svoboda pohybu je právem všech!" Svoboda pohybu směrem do a uvnitř EU je právem všech občanů EU. Vstup do EU však – v rozporu se sloganem W2EU – není právem těch, kteří občany EU nejsou.

Minulý červen se na internetu objevil dvouminutový videoklip, který využíval otevřené zdroje informací o námořní dopravě, aby ukázal, jak pro-migrantské nevládní organizace přepravují na svých plavidlech nelegální migranty z pobřeží Libye do Itálie. To bylo doprovozeno zprávou evropské hraniční stráže Frontex, která uvádí, že zatímco v roce 2015 byla plavidla nevládních organizací zapojena do méně než 5% pátracích a záchranných operací ve Středomoří, v roce 2016 toto číslo vzrostlo na 40%. Takový pozoruhodný nárůst není asi pouhou náhodou.

Tyto organizace, z nichž některé jsou financované miliardářem Georgem Sorosem, prosazují ideologii otevřených hranic. Tím, že otevřeně podporují nelegální migraci, představují ohrožení národní bezpečnosti. A právě tohoto se zákon „Zastavte Sorose“ týká.

Autor je mluvčím vlády Maďarska. Komentář uveřejněný 28. února 2018. Převzato z abouthungary.hu. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY Přeložila PhDr. Gabriela Clemensová.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.