Obsah

Ruská hrozba napříč stoletím

Diskuse, do jaké míry byl v Rusku skutečně poražen komunismus, jak se v podstatě liší současný kremelský režim od bývalého režimu sovětského a co z toho všeho vyplývá pro Západ i pro nás ve Střední Evropě, tato diskuse se KONZERVATIVNÍMI LISTY vine jako pověstná červená nit.

Na jedné straně jsou ti, kteří reflektují kulturní válku, jež je proti Západu vedena ze strany neomarxistické levice. Ti však až příliš často vidí pana Putina jako (zjednodušeně řečeno) „ochránce křesťanských hodnot“. Na straně druhé jsou ti, kteří nahlížejí dnešní Moskvu a její neoimperiální apetit realisticky. Většina z nich ale více či méně inklinuje k progresivismu, který nás civilizačně rozleptává. Neuvědomují si, že a nakolik slouží coby kremelští „užiteční idioti“.

Připomeňme si část citace z druhého dílu studie „Ruská strategie a evropská uprchlická krize“ (třetí, poslední díl této studie přinášíme v tomto, listopadovém čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ): „V ruské strategii je cosi, co se našim západním spojencům těžko vysvětluje. Jde o fakt, že se Rusko obvykle angažuje na obou stranách (skutečného či uměle vyvolaného) konfliktu. Na internetu například postřehneme, že pro ruskou propagandu, dezinformace nebo trollování na fórech a sociálních sítích je typické jedno: přinášejí zprávy, jejichž účelem je vytvořit nebo rozšířit konflikt mezi různými národnostními či náboženskými skupinami – Rumuni versus Maďaři, Poláci versus Ukrajinci, křesťané versus Židé atd. Současně povzbuzují skupiny s opačnými stanovisky – krajně levicové protitržní tendence versus libertariánské, práva LGBT versus konzervativní křesťanský aktivismus, multikulturalismus hájící otevřenost hranic versus protiimigrační hnutí, atd. Rusko je tedy schopno provokovat konflikty a krize a ovlivňovat témata veřejné diskuse v zemích, které jsou terčem jeho podvratné činnosti.“ (Maria Botsan, bývalý ministr vlády Rumunska)

Podobně hovoří také Vladimír Bukovský (viz závěr textu „Několik provokativních myšlenek V. Bukovského“ v červnovém čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ): „Je to stará hra, kterou vymyslela Komunistická internacionála (Kominterna) a které se říká dichotomie. Vynalezli ji ve 30. letech a hraje se takto: jste-li pro Stalina, pak jste proti Hitlerovi; jste-li pro Hitlera, pak jste proti Stalinovi. A tato hra se používala k vymývání mozků světové populace, až do doby docela nedávné, víte? A hra pokračuje: buď jste pro ‚sodomity‘ nebo pro Putina. A pokud jste proti Putinovi, pak jste pro ‚sodomity‘. A tak dále. Je to báječná dichotomie, v jejímž rámci se nedá prohrát. A pro cokoli mimo to, ‚tertium non datur‘ (třetí možnost neexistuje), jak říkávali staří Římané. Třetí možnost je z lidského uvažování vyloučena.

My v KONZERVATIVNÍCH LISTECH patříme k těm nemnoha, kteří reflektují skutečnost dané a neměnné lidské přirozenosti, a z ní plynoucí nutnost hájit rodinu proti zamýšlené destrukci, a zároveň odmítáme zavírat oči před važným a v zásadě trvalým nebezpečím, které Západu, a tedy i nám, hrozí z Moskvy. 

Rádi bychom pochopitelně realistické konzervativní řady co nejvíce rozšířili. Také proto přinášíme v tomto tématu měsíce další hrst příspěvků složenou z několika (byť samozřejmě ani zdaleka všech) důležitých okamžiků uplynulých sta let, kdy se podstata kremelského režimu projevila, resp. nadále projevuje ve své nahotě – nebo se později ukázalo jako fatální, když bylo příslušné riziko podceněno či dokonce ignorováno.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.