Kulturní válka

„Mnoho kultur v dějinách zaniklo pro morální degeneraci. Ale aby se morální degenerace politicky a kulturně vynucovala, to je něčím naprosto novým,“ píše německá socioložka Gabriela Kuby ve své knize Globální sexuální revoluce.

Křesťanskou kulturu nedokázali v minulosti vymýtit ani mocichtiví a násilničtí panovníci, ani války a revoluce, ani zkorumpovaní církevní představitelé, ani ateistický teror 20. století. Dnes jsme však svědky útoku, který sahá hlouběji.
„Dnes se útočí na nejvnitřnější morální strukturu člověka, která jej činí schopným žít ve svobodě,“ pokračuje Kuby. Bitevním polem tohoto zápasu je antropologie, tedy tázání se: kdo je vlastně člověk? Jaký je cíl jeho života? Kdy tento život začíná a kdy končí? A co z toho plyne pro společnost a pro stát? Na těchto otázkách, na odpovědích na ně, totiž závisí mnohé. Také to, zda se podaří obhájit a udržet svobodu, svobodu slova a svědomí, ano i politickou svobodu.
Středobodem tohoto útoku na tradiční, křesťanský obraz člověka se stala lidská sexualita a etické normy, které ji od pradávna vymezují a chrání. Tento spor o člověka se nevede jen kdesi ve světě abstraktních idejí, má konkrétní dopady, které se dnes týkají každého z nás. Nelze je přehlédnout. Jde o proces, který ničí základy společnosti, ba i samotné předpoklady, které vytvořily evropskou kulturu – kulturu, která přes své mnohé nedostatky zůstává stále modelem úspěšnosti pro celý svět. Je to boj morální, intelektuální, kulturní, civilizační. A je to spor také politický, neboť levice jej do politiky vtáhla.
Myslím, že většina konzervativců (včetně nás samotných) nemá pražádné osobní zalíbení v tématech, jako je potrat či eutanazie, rozklad rodiny, antikoncepce či homosexualita. Přesto o nich čas od času přemýšlíme, hovoříme či píšeme, a někdy dost obsáhle. A je tomu tak i v tomto čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ.
Nejsou to však témata, která bychom si my sami zvolili! Nejsme to my konzervativci, kdo přichází s návrhy na „přepsání“, předefinování, tradičních morálních norem, založených na poznání lidské přirozenosti. My se jen pokoušíme v tom všem vyznat a nalézt pravdu. Čas od času se tomu nelze vyhnout. Stojíme totiž uprostřed civilizačního zápasu, který dosud není rozhodnut, a na jeho výsledku záleží…

Küng: Evropa se v záležitostech bioetiky dostala na scestí

Biskup ze St. Pölten v silvestrovské promluvě: rok 2013 děsivým způsobem poukázal na „problematický postoj k životu“ – „Obrovský duchovní boj“ o téma manželství a rodiny.

Číst dál...

Znásilnění, incest a potrat: ženy – oběti chtějí, aby jejich hlas byl slyšet

Často, když je nastoleno téma legálních potratů a následuje diskuse, je na zastánce ochrany života vznesena otázka: „Ale co v případech znásilnění a incestu? Nutili byste ženu, která byla obětí násilí k tomu, aby si dítě nechala?“ Odpověď, že zcela nevinné dítě by nemělo být odsouzeno k smrti za zločin svého otce, obvykle nebývá dobře přijímána.

Číst dál...

Noví cenzoři přicházejí

Obávám se, že jeden z neblahých trendů, které nás čekají, je odklon mnohých od ideálu i praxe svobody slova a projevu. Po listopadu 1989 jsme měli mnozí za to, že to, na co lidé u nás jsou – a po půlstoletí vlády nacistů a komunistů i navždy budou – skutečně citliví, jsou snahy o cenzuru. Na svobodě svého slova a projevu jsme trvali jako na jedné z našich nejzásadnějších svobod; možná jako na ještě zásadnější, než je demokracie samotná. Konec-konců nebyli (bychom) sami, už Thomas Jefferson kdysi prohlásil, že kdyby si mezi svobodnou vládou a svobodným tiskem vybrat musel, raději by si vybral svobodný tisk.

Číst dál...

Svět pevností, které mají být napadeny

Jste zahrádkář, rybář? Členka či člen folklórního souboru? Fotbalista nebo hasič? A už někdo z vašich kolegů hasičů či zahrádkářů veřejně oznámil, že je homosexuál? Ne? Ani nikdo z vašich kolegů v práci? No tak to asi půjde o jednu pevnost homofobie vedle druhé – a každou z nich bude jistě nezbytné dříve či později napadnout... Nežertuji. Takhle vidí svět tenisová celebrita Martina Navrátilová, jejíž reakcí na prohlášení Jasona Collinse, basketbalisty hrajícího NBA, že je gay, byla přesně tato slova: „Časy se od té doby (míněno od r. 1981, kdy ona sama přišla s příslušným sdělením...) naštěstí změnily. Krok Jasona Collinse může být tím, který ‚změní hru‘ i v týmových sportech. Jedna z posledních pevností homofobie byla napadena.“ (Vojtěch Gibiš: Hráč NBA přiznal, že je gay. Podpořili ho Obama i Clinton, Lidovky.cz, 2.5.2013)

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.