Příští parlamentní volby

V příštím období nám patrně bude vládnout proruská klika v závoji z levicového populismu. Můžeme se mýlit – a v takovém případě nás čekají další předčasné volby ve velmi krátkém termínu, neboť zdevastované strany bývalé koalice (ve kterých byla proruská klika v závoji pravicového populismu přece jen o něco slabší...) by mohly další vládní odpovědnost unést jen stěží. Nicméně, přidržme se prvního, pravděpodobnějšího scénáře a vyjádřeme jeden optimistický předpoklad: že nedojde k žádným fatálním změnám režimu, tedy zejména že příští volby nebudou méně svobodné než jsou ty aktuální. Pak tedy přijde po volbách čas příprav na příští konzervativní politické úspěchy.
Těžko říct, co se stane s torzy ODS a TOP 09, ale je třeba si uvědomit, že tyto strany budou mít, kromě jiného, nezanedbatelné finanční potíže – zejména ODS je již dnes výrazně zadlužená a jediné, čím může dluhy krýt, jsou státní příspěvky vázané na úspěch ve volbách. Ten však bude, v porovnání s potřebou, podstatně nižší. TOP 09 se zase bude potýkat – dříve či později – s ukončením knížecí politické kariéry. Velmi různorodá voličská koalice, kterou se ve prospěch „Karla“ podařilo shromáždit u příležitosti presidentských voleb, se rozejde...
Těžko říct, zda Václav Klaus vstoupí znovu do stranického řečiště. Měl by to ale udělat – už jen proto, aby všichni jeho obdivovatelé přestali kalit vody jinde, přestali si hrát na konzervativce, a hezky se shlukli kolem svého guru. Bez jeho přímé účasti bude Jana Bobošíková šikovat suverenisty marně.
A, konečně, těžko říct, zda se podaří shromáždit konzervativce pod jedním praporem, zda mnohdy velmi samorostlé individuality dokáží najít společnou řeč, zda se odhodlají koncentrovat nápady, energii, zkušenosti, píli... do společného politického podniku. V České republice nejsou takových lidí žádné masy – o to je ale jejich spolupráce důležitější. Mnoho jich je také zklamaných – je třeba jim dodat naději. Již jsme zmiňovali, že KONZERVATIVNÍ LISTY k tomu chtějí přispět, chtějí v tom sehrát svoji úlohu, která by mohla a měla spočívat v podílu na jejich nalézání, probouzení, vzájemném poznání a nabídce možnosti na našich stránkách diskutovat. Už jen to, že ti, kteří si snad připadají osamoceně, zjistí, že se svými přesvědčeními nejsou vůbec sami, že nejsou až takovými podivíny, za které je jejich okolí často má, že jinde jsou k nalezení podobně přemýšliví a zásadoví přátelé... už jen to dokáže vlít pár kapek čerstvé krve do žil. Příští parlamentní volby by v případě úspěchu mohly pro konzervativce být šancí stát se důstojnou oposicí. A ty další by potom mohly být vítězné. Má-li taková naděje žít, musíme pro to začít pracovat hned.
Ale přece jen ještě k těm volbám nadcházejícím. Naše redakce oslovila pět předsedů politických stran (abecedně): KDU-ČSL, Konzervativní strany (KONS), Koruny České (KČ), Strany soukromníků České republiky (SsČR) a Strany svobodných občanů (Svobodní). Kandidátku staví jen čtyři z nich, členové KONS kandidují na kandidátce SsČR. Každý z nich nám laskavě vyhověl a odpověděl na naši otázku: proč mají konzervativci volit právě tu vaši stranu? Každý odpověděl po svém, někteří příměji, jiní oklikou. Všechny tyto texty vám nyní předkládáme – a k tomu ještě několik doprovodných úvah na volební téma. Uvnitř redakce vzájemně netušíme, kdo bude kterou stranu volit, ale ty zmíněné jsou určitě ve hře.
Přejeme, jak je tradicí, štastnou ruku.

Perspektivní volba

Před více než dvěma lety jsem mimo jiné napsal toto:
„Dnes stojíme před částečně snadnějším a dílem složitějším úkolem: demontovat náš postkomunismus a zakotvit naše společenství s konečnou platností tam, kde je doma, tedy na Západě. Snadnější je ten úkol v tom, že při likvidaci postkomunismu nemusíme čelit tomu nejhoršímu – tedy nesvobodě v širokém slova smyslu. Praktikujeme své víry bez toho aby nás někdo špehoval a vyhazoval „za to“ naše děti ze škol, cestujeme do zahraničí a studujeme tam, pracujeme tam a vracíme se domů, soukromě hospodaříme. Zaplať Bůh za to! Složitost pak spočívá v míře neuvědomění většinové populace, že vůbec něčemu jako postkomunismus čelíme. Lidé spíše detekují projevy postkomunismu: nebývalou míru korupce a klientelismu – tedy fatální narušení rovnosti před zákonem, nedůvěru všech vůči všem – což v konečném důsledku prodražuje jakoukoli činnost, zahraničně politické a bezpečnostní lapsy – jako by si někdo myslel, že Rudá armáda opustila naše území jen dočasně. Léčit projevy bez toho, abychom šli k příčině, je však dlouhodobě neúčinné. ...

Číst dál...

Dráty spadlé na zem

Čím chcete převědčit voliče, aby volili právě Vaši stranu? Dostal jsem tuto otázku snad stokrát a pokaždé znovu a znovu mne dokáže naštvat. Odpověď a celý problém našeho národa je totiž zakletá uvnitř otázky samé. Představte si situaci, jako kdyby se někdo postavil, dal si ruce v bok a s žoviálním úsměvem prohlásil: Čím mne chcete přesvědčit, že je dobré nedotýkat se drátů spadlých na zem? Cítíte, že to drhne? Nepřijde vám to nelogické a hloupé? Vždyť člověk, co se Vám snaží zabránit v sahání drátů na zem spadlých, se snaží Vás ochránit, aby se Vám něco nestalo. A Vy ve své zpupnosti máte tu troufalost jej považovat za hlupáka?

Číst dál...

Měl by pravicový volič podporovat Babišovo ANO?

ODS je plná kmotrů. TOP 09 na tom není o mnoho lépe. Jejich vládní politika moc pravicová nebyla. Babiš nabízí změnu. Je to přece podnikatel. Chápe, že se některé věci musí změnit. Abychom prosperovali. Aby tady chtěly žít naše děti. Má pro to vůli. V čem je problém?

Číst dál...

Proč volit Stranu soukromníků ČR (SsČR)?

Nejsem soukromý podnikatel, ale jsem předsedou Konzervativní strany, která se rozhodla Stranu soukromníků ČR ve sněmovních volbách 2013 podpořit, a to i účastí svých členů na její kandidátce. Na rozdíl od SsČR nejsme „stavovskou“ stranou, ale stranou „klasického typu“, tedy stranou občanskou, s hlubokým základem v tradičním konzervativním myšlení. Někteří v tom mohou vidět protiklad, ale já to tak nevidím. Strana soukromníků ČR vychází ze základní myšlenky střežit zájmy samostatně výdělečně činných osob (OSVČ) a malých podnikatelů, což ji jasně staví na pravou stranu politického spektra. OSVČ a malých s.r.o. je v této zemi hodně přes milion, a když započítáme jejich rodiny a zaměstnance, mluvíme o významné skupině obyvatel této země. Nejen u nás, ale všude na světě je tato skupina důležitou součástí ekonomiky, dokonce by se dalo říci, že je jejím základem.

Číst dál...

Podporujeme



Partneři



Copyright © 2014. All Rights Reserved.