Mein Kampf v přímém přenosu

Představme si, že by v příslušném čase západní státníci Hitlerův program nejen četli, ale že by také věřili tomu, že je myšlen zcela vážně. Lze zajisté pouze spekulovat, zda by se v takovém případě svět vyhnul 2. světové válce, ale považujeme za téměř jisté, že by případný konflikt nebyl tak dlouhý, tak rozsáhlý, tak ničivý. Autorem literatury, kterou dnes mají političtí představitelé Západu nejen číst, ale i brát vážně, je alexandr Dugin, ideolog euroasianismu, kterému věnují značnou pozornost v nejvyšších mocenských patrech Kremlu. A, světe div se, dnešní východní dění zcela zapadá do záměrů, které pan Dugin presentuje. Přitom se nám nejedná pouze o to momentálně nejviditělnější, ale i o to, co v této chvíli zůstává poněkud ve stínu, jako je např. projekt společné euroasijské měny (viz např. Ondřej Soukup: „Rusko nabízí spojencům novou společnou měnu. Jmenovat by se mohla ‚altyn‘“, iHned.cz, 23.4.2014). Bude celkem zajímavé pozorovat, jak budou tento ruský krok (zatím tedy pouze záměr) komentovat ti, kteří odsuzují EURO k zániku z důvodu (poněkud zjednodušeně řečeno) bytostné heterogenity ekonomik zemí eurozóny... ale neodbočujme.
Je dobře, že s poukazováním na širší, duginovský kontext celého dění nezůstávají u nás KONZERVATIVNÍ LISTY samy – v posledních dnech bylo možno číst např. text Ondřeje Šlechty „Trojský kůň Moskvy“ v Revue Politika (24.4.2014) nebo esej „Putinův projekt. Ukrajina mezi Evropou a Eurasií“ Timothy Snydera (echo24.cz, 20.4.2014), autora knihy Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin (česky Krvavé země, Paseka / Prostor, 2013). Bude to však již téměř tři roky (červen 2011), kdy KONZERVATIVNÍ LISTY přinesly svým čtenářům článek J. R. Nyquista „Ovce v rouše beránčím“. Citujme z něj:

„Zde se setkáváme s ústředním tématem moskevské staro(nové) rétoriky: západní civilisace je doupě neřesti ovládané mocí zkažených peněz. V západní civilisaci je antikapitalistické hnutí již představováno levicí. Teď je na čase přivést do antikapitalistického tábora politickou pravici. Dugin proto napřahuje přátelsky ruku ke všem konzervativcům a tradicionalistům. Máme stejného nepřítele, vysvětluje. A na toho nepřítele je třeba zaútočit. Projekt globalistů, tvrdí Dugin, ‘je mnohem mocnější…(a) nebezpečnější…než ty dva další (tj. ruský/čínský militarismus a islamismus).’. Západní obchodníky a finanční oligarchii, kterou vytvořili, lze zastavit jen kombinací rusko-čínského ‘nacionálního militarismu’ a ‘islámského náboženského fundamentalismu’. Volba je jasná, říká Dugin, ‘a každý je vítán, aby ji sám učinil.’“

...a dále:

„Tato (Duginova) teorie mimochodem zahrnuje i fakt, že Amerika je odsouzena k zániku. Nakonec si námořní mocnost nebude umět poradit s pozemní mocností. Velké bohatství, kterého se námořní mocnosti dostává, je v konečném důsledku zkázou a zranitelností. Atény byly jakožto námořní mocnost poraženy Spartou. Kartágo bylo jakožto námořní mocnost poraženo Římem. Nakonec se pozemní mocnost může stát námořní mocností. Eurasie nevyhnutelně porazí Oceánii. Rusko a Čína tvoří spolu se svými ‘dočasnými’ islámskými spojenci celou Eurasii. Co Spojené státy zmohou proti této skvělé kombinaci? Američané rozhodně nemohou ‘uvalit’ individuální svobodu a tržní ekonomiku na tak velké území. Celý americký projekt je tudíž odsouzen k zániku a nakonec bude vytlačen z existence. Pokud jde o ty Američany, kteří neslouží chamtivé finanční oligarchii systému volného trhu, Dugin říká: ‘Možná bude jiná Amerika, ale obecně to nic nemění.’ Bez ohledu na Radu pro mezinárodní vztahy a neokonzervativce (tj. ‘Světové Kartágo’) je Amerika nicotností.“

To je tedy velmi stručný náznak toho, o co jde panu Duginovi a o co tedy jde moskevským vůdcům, kteří jej učinili svým poradcem. Podrobněji, z různých zdrojů a z různých stran, tuto otázku předkládáme v několika textech tohoto Tématu měsíce. Je to již třetí Téma měsíce na v podstatně stejné téma – a záleží spíše na vývoji událostí než na nás, zda se příště zaměříme na něco jiného. Zatím je aktuální postup Ruska tím rozhodně nejpalčivějším, co kolem sebe vidíme.

Usiluje Rusko o další světovou válku?

Na informaci, že Evropská unie kvůli ruskému jednání na Krymu a na Ukrajině uvalí sankce na 20 prominentních Rusů, jsem zareagoval: „To si snad dělají srandu!“
Režim každé země tvoří zhruba dva tisíce lidí – prezident, premiér, ministři a jejich náměstci, poslanci, senátoři, šéfové tajných služeb a jejich zástupci, velení armády a její klíčoví důstojníci, vrchní soudci, šéfredaktoři médií utvářejících veřejné mínění a prestižní novináři, někteří byznysmeni a bankéři. Prostě establishment. Chcete-li zničit režim, musíte tyto lidi buď odstranit, nebo oddělit od moci.
Říkal jsem si: Pochlapí se EU a uvalí sankce na dvě stě osob, nebo bude umírněná, a v takovém případě jen na sto? Odpovědí je pouze na dvacet. To je nebezpečné, protože takový nízký počet nemusí ruský režim odstrašit od dalších avantýr na Ukrajině, nebo například v Moldavsku.

Číst dál...

Klaus s Weiglem dopadají naplocho

Bývalý prezident Václav Klaus a jeho kancléř Jiří Weigl napsali pro Echo24.cz rozsáhlý text Zabraňme zplošťování debaty o Ukrajině. Text přináší mnohé úvahy a hodnocení, s nimiž lze místy i souhlasit, přesto se však – i přes svou délku – zploštění diskuse o Ukrajině flagrantně dopouští: zamlčováním či alespoň maximální minimalizací ruské viny, viny Ruska a jeho prezidenta Vladimíra Putina, za události na Ukrajině.

Číst dál...

Přípravy na další válku?

26. března otiskl list Daily Mail palcový titulek: „Podle prohlášení soulských médií nařídil Kim Jong-Un velitelům své armády, aby se pro rok 2015 připravili na válku s Jižní Koreou.” Jistě – severokorejský diktátor vyhrožuje válkou neustále. Toto je však první zpráva, která uvádí definitivní časový plán, totiž konkrétní rok, kdy má k útoku dojít. A co je ještě na tomto datu pozoruhodné, jeho shoda s tím, co uvádějí čínští představitelé. Například v projevu, který pronesl bývalý čínský ministr obrany Č' Chao-tchien (Chi Haotian) v srpnu 2005 pod názvem „Blíží se k nám válka”, čteme, že „...jedině mocí, která dokáže zcela zničit Japonsko a ochromit USA, můžeme dosáhnout míru; jinak nemůžeme protahovat tchajvanský problém na více než deset let a během těchto deseti let dojde k válce!” Před vybranými stranickými kádry proslovil generál Č´ ještě hrozivější řeč nazvanou „Od Spojených států není válka daleko – a ta je porodní bábou Čínského století.” Tento svůj zvláštní projev zakončil poznámkou: „Ústřední výbor [Komunistické strany Číny] je přesvědčen, že pokud vyřešíme problém se Spojenými státy jedním rázem, vyřeší se tím okamžitě i všechny naše vnitřní problémy. Proto to vypadá, jako by cílem našich válečných příprav byl Tchajvan, ve skutečnosti jím však jsou Spojené státy – a přípravy mají umožnit daleko víc než jen útok na letadlové lodě a satelity.”

Číst dál...

Když se konzervativci mýlí

Blaise Pascal napsal, že člověk je samý omyl. A podle jeho výkladu „ta omylnost je od přírody, nemilosrdná, nesmazatelná. Nic mu neukazuje pravdu, všechno jej klame.“ Podobně to řekl Bedřich Veliký: „Člověk je stvořen k omylu; ten vstupuje do jeho mysli přirozeně, zatímco se mu daří objevit jen pár pravd a to ještě za cenu obrovského úsilí.“ Konzervativci se v tomto smyslu obzvláště proviňují, pokud se týče Svazu sovětských socialistických republik, Ruska a komunismu. Kdo chce porozumět složitým skutečnostem v pozadí, musí nejprve odhalit podvodný charakter té věci samé. Komunista je člověk s osobní mocí. Stejně jako jiné politické bytosti nemění svou věrouku jako na zavolanou. Nevzdá se jí a nestane se kapitalistou. Udělat ze sebe fingovaného kapitalistu je však pro pro komunistu zcela přirozené. Lenin to dělal ve dvacátých letech, Stalin se zas ke kapitalismmu připojil počátkem let čtyřicátých. Za Chruščova jsme měli v padesátých letech „mírové soužití“, za Brežněva „uvolňování napětí“, za Gorbačova perestrojku – a dnes ze sebe v Moskvě dělá Vladimír Putin pro změnu křesťana. Kdo je takový prosťáček, aby naletěl na tenhle nejnovější podvod? Za všechny jmenujme Patricka J. Buchanana, který napsal sloupek s titulkem „Je teď Bůh na straně Ruska?“

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.