Porozumět Americe

Ano, myslí se Spojeným státům americkým... Jako prakticky v každém čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ přinášíme vhledy Romana Jocha do politického dění v USA – tentokrát jsou tedy logicky zařazeny do tohoto Tématu měsíce. Pohled je rozšířen historickým srovnáním situace, se kterou se v rámci výkonu svého mandátu potýká president Trump, a té, se kterou měl co do činění president Lincoln.

Číst dál...

Jak se stane, že Evropská komise podporuje antisemitskou islámskou komisi IHCR?

Nedávno vyšlo najevo, že Evropská komise, konkrétně Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, které má pod svým patronátem česká eurokomisařka Věra Jourová, spolupracuje se silně kontroverzní propalestinskou a antisemitskou Islámskou komisí pro lidská práva (IHRC). Jak se něco takového stane? Copak si Komise neprověřuje, co dělají její partneři?

Číst dál...

Kapitoly z dějin kulturní revoluce na Západě VI.

Předchozí části (první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá)

Hippies jako masové sociální hnutí

Počet americké mládeže, která se v šedesátých letech připojila k hnutí hippies nebo se podílela na jeho aktivitách, je známý jen přibližně, vzhledem k neformálnosti tohoto sociálního hnutí i k jeho prolínání s hnutím studentským a s množinou příznivců rockové a folkové hudby.1 Řádově šlo o stovky tisíc hippies a mnohem větší počet vyznavačů filosofie, fanoušků spřízněné hudby apod. V letech 1965-1966 se do sanfranciského Haight-Ashbury přistěhovalo asi 15 tisíc mladých lidí, podle sociologických výzkumů v roce 1968 patřilo k autentickému hnutí hippies asi 200 tisíc mladých Američanů, podle dalších odhadů sledujících rozvoj hnutí se v následujících dvou letech tento počet ještě zvýšil.2 Co se týče počtu hippies vzhledem k celkovému počtu obyvatel Spojených států, nelze hovořit – alespoň u mladých lidí s hnutím přímo spjatých – o převažující většině mladé generace, ale spíše o početné až „masové“ subkultuře.3

Číst dál...

O civilizačním střetu v nejmocnější zemi světa

Úvodní poznámka: Tento text byl přijat počátkem prosince k uveřejnění v kulturní příloze předního českého deníku. Nedošlo k tomu a na opakované dotazy redaktor neodpovídá.

Obecně myslím platí, že lidé v Evropě Spojené státy podceňují. Podceňují jejich schopnost zvládat krize, jejich invenci a efektivitu, sílu vojenskou i průmyslovou, mravní zodpovědnost a rozhodnost, schopnost vstřebat a integrovat nejrůznější kultury a podněty. V Evropě se toho mnoho pozitivního o Spojených státech nedozvíte. Daří se především zprávám, které ten obraz, jenž jsem nastínil, zpochybňují. Že těch zpochybňujících údajů se dá nalézt hodně, to nerozporuji.

Číst dál...

Jak president Trump sdílí boj proti fake news s Lincolnem

Když list The New York Times otiskl značně lživý titulek s tvrzením, že prezident Trump byl možná ruským agentem, zuřil jsem. Vybavil jsem si, ale také jinou dobu v našich dějinách, kdy byl tisk vůči americkému prezidentovi takhle nepřátelský.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.