Muž, který stvořil Fox News

Narodíte-li se do chudé rodiny, jaké budete mít politické přesvědčení? Teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu Karl Marx (1818–1883), který se mýlil prakticky ve všem, by čekal, že v důsledku třídního původu komunistické či socialistické. Pokud se však narodíte do rodiny bohaté, řekl by, že vaše politické přesvědčení coby představitele velkokapitálu bude „reakcionářské“.

Číst dál...

Volby na dohled

Nejen ty naše. Nejdříve jsou v Německu a většina z vás, laskavých čtenářů, si tento text čte již se znalostí výsledků – na rozdíl od naší neznalosti při psaní. My se přikláníme k tomu, že výsledek bude odpovídat aktuálním předpovědím (vítězství CDU/CSU, druzí Sociální demokraté...), ale zejména že je to do značné míry lhostejné. Tedy ne že by volby v zemi našeho významného souseda a spojence pro nás nebyly důležité, ale za současné situace... inu, odkazujeme se na to, co v této souvislosti např. uvedl v minulém čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ Vladimír Palko v rámci nekrologu Helmuta Kohla „Helmut Kohl – triumf a tragédia“.

Číst dál...

Co nás politicky ohrožuje zevnitř

Většina českých občanů je materiálně zajištěna, nezaměstnanost klesla na tři procenta, obchody jsou přeplněny zbožím, zábava všeho druhu je snadno dostupná. Přesto existují důvody ke znepokojení nejen z mezinárodní situace, ale v mnohem větší míře z české situace vnitropolitické. Ve stěžejních společensko-politických oblastech nastala situace „pět minut po dvanácté“, přičemž zásadní dobrá změna po vzoru Maďarska a Polska je v nedohlednu. Následující úvahy vycházejí z prožívané zkušenosti, otevřených zdrojů a křesťansko-konzervativní politické optiky.

Číst dál...

Neměl by člověk raději vyhynout?

Vážně, má smysl se za svého života trápit, pak stejně zemřít; a jako celek, lidstvo, být hrozbou planetě Zemi? Nebylo by celkově lepší, kdyby lidský druh neexistoval?

Číst dál...

Volby 2017: „úspěšné“ završení modernisace komunismu I.

Prolog

Měl jsem příležitost na vlastní kůži zatíž velkolepý pokus uskutečňování nejpokrokovějšího společenského řádu ve vlastní zemi. Mezi aktéry toho zločineckého spiknutí jsem nikdy nepatřil.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.