Rozhovor – Rod Dreher

Pane Drehere, setkáváme se u příležitosti českého vydání Vaši knihy Benediktova cesta (poprvé anglicky vydané na jaře 2017, tj. před rokem). Dle sekulárního židovského komentátora The New York Times Davida Brookse, jedná se o „nejdiskutovanější a nejdůležitější náboženskou knihu dekády“. Mohl byste, prosím, sdělit českým čtenářům, kteří ji zatím nečetli, co je její hlavní myšlenkou?

Tvrdím, že Západ je nyní morálně a nábožensky v takovém stupni úpadku a rozpadu, jako Západořímský říše v jejích posledních letech. Křesťané – všichni křesťané – by měli o sobě přemýšlet jako raní benediktinští mniši, kteří se objevili v 6. století na troskách Říma. I když my obyčejní křesťané nejsme povoláni do klášterů, přesto musíme žít svou víru mnohem disciplinovaněji, abychom vytvořili odolnější rodiny, farnosti a komunity, jež budou s to zachovat si víru během doby temna, jež přichází.

Číst dál...

Naše peklo a jejich ráj

Etnograf a bývalý diplomat Mnislav Zelený-Atapana okomentoval smrt misionáře Johna Allena Chaua, kterého na ostrově Severní Sentinel zabili domorodci, kteří jsou zcela izolováni od okolního světa. Pan Zelený-Atapana jeho zabití schvaluje, protože „Sentinelci velmi dobře a správně tuší, že cokoliv jim přijde z okolního světa, je pro ně špatné, ba přímo nebezpečné“.

Číst dál...

Rod Dreher: Benediktova cesta

Dreherova kniha má podtitul Křesťanský život v postkřesťanské době. Je to pozoruhodné čtení. Na jednu stranu při četbě člověk poznává, že jsme na tom daleko hůře, než jsme si mysleli, na druhé straně Dreher nabízí cestu, jak žít celistvě život víry i v naší současné postmoderní době.

Číst dál...

Telurická a éterická moc

Až donedávna byla existence státu či států založena na konkrétních hodnotových principech, ať už to byly principy zvrácené, jako jsou třídní boj či rasová čistota či ušlechtilé, jako jsou politické útvary z vůle Boží či demokracie. Tyto hodnotové principy tedy měly dvojí, radikálně odlišný charakter. Buďto šlo o ideologii, jež byla na těch, kteří ji nesdíleli, vynucována násilím či zákonem, jako tomu bylo v nacionálně-socialistickém či internacionálně-socialistickém státě, nebo šlo o hodnoty, jejichž sdílení bylo výsledkem svobodných poměrů ve společnosti, jako tomu bylo, je a má být v demokracii.

Číst dál...

Statisticky zjištěný elixír života

Ve filmu Krakatit dokázal odborník udělat z pudru výbušnou směs. Mohu se pokusit o něco podobného a přes H-Systém se dostat až k elixíru.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.