Mýtus o francouzské revoluci

Profesor Pierre Chaunu (1923 – 2009) je známý autor moderních dějin, člen Francouzského institutu, nositel desítek různých titulů. Jeho La révolution declassée je dopodrobna zpracovaná ohnivá kniha, která ihned po vydání na kousky rozbila mýtus o revoluci 1789. (Prof. Chaunu v ní navázal na dlouhou liberální tradici kritickou vůči revoluci, která započala už koncem 18. století velkou anglickou osobností Edmunda Burkeho a kterou sám prohloubil důkladným studiem dokladového materiálu. - pozn. překl.) Proto se Chaunuova kniha stala velkým kontrastem ke konformismu intelektuálů a rétorice politiků, kteří o každém výročí hovoří o těchto událostech. Ani jeho odpůrci se mu neodvážili protiřečit. Není to ani katolík, je to protestant a liberál.

Číst dál...

Fiat iustitia et vivat mundus

Jedním ze tří podivuhodně spletených pramínků současné rozsáhlé akce státních zastupitelů a policistů na nejvyšší politické úrovni je stíhání účastníků politického obchodu, kterým bylo zajištěno přijetí daňových zákonů tím, že odporující poslanci rezignují na svůj mandát a obdrží ekonomicky zajímavé funkce ve státním a hospodářském aparátu. Aktérům této aféry hrozí obvinění z trestných činů korupčního charakteru.

Číst dál...

Důvody úpadku zdravotnictví

Nechápu, jak může být vládní reprezentace překvapena negativními výsledky české ekonomiky. Buď už není schopna nelhat (i sama sobě) nebo žije úplně mimo realitu. Každopádně na ekonomické realitě má lví podíl, což neznamená, že odpovědnost za naši vnitřní situaci nemají všechny další politické strany, které se tu za více než dvacet let podílely na moci. Ekonomický pokles Česka v době, kdy okolní ekonomiky rostou, není zřejmě způsoben vnějšími vlivy, ale naší vnitřní situací. Korupce a omezující podmínky veřejných soutěží způsobují ve svých důsledcích nedostatečnou inovaci a tím i malý růst produktivity práce a konkurenceschopnosti, naopak snižují konkurenci, což vede k vysoké cenové hladině, tedy drahotě nepřiměřené poloze Česka a výdělkovým možnostem obyvatel. Spotřeba veřejné správy, která je společně se školstvím největší brzdou společnosti, jak konstatovala analýza NERVu, je tak vysoká, že nedostatek příjmů v době hospodářského poklesu musí vláda nahrazovat zvyšováním DPH, respektive změnou sazeb DPH pro některé komodity. Tím se do problémů dostávají některé veřejné služby, například zdravotnictví.

Číst dál...

Příčiny a řešení bankovních krizí

V tomto článku bych se rád zabýval otázkou bankovních a finančních krizí. Nejprve stručně zrekapituluji základní principy monetárního systému: Centrální banka je polostátní úřad, který má monopol na tisk likvidity. Natištěnou likviditu půjčuje komerčním bankám za diskontní úrok. Komerční banka pak tuto likviditu půjčuje lidem a firmám za vyšší než diskontní úrok. Z rozdílů obou úroků má komerční banka zisk. Pro regulaci inflace provádí centrální banka průběžné zvyšování či snižování diskontní úrokové sazby. Snížení diskontní sazby znamená expanzi levných úvěrů. Zvýšení diskontní sazby znamená stahování peněz z oběhu.

Číst dál...

Plíživá totalita

V srpnu 1968 nás sovětští soudruzi a jejich domácí nohsledi krmili tvrzením o „plíživé kontrarevoluci“, která se prý rozlézá naší zemí a opravňuje k radikálnímu zásahu (tj. okupaci). Nyní máme u nás co dělat s plíživou totalitou, která je žel – na rozdíl od uvedeného předmětu komunistické propagandy – skutečností. A neodstraní ji žádná okupace ani jiná forma násilí – je možno proti ní pouze varovat a naléhat na všechny, aby si uvědomili její nebezpečnost a nenechali se ukolébat zdánlivou roztomilostí (jako se o to svého času snažil Karel Čapek ve „Válce s mloky“).

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.