Volba pohlaví?

Od 1. listopadu se mohou rodiče v Německu (podle novely občanského zákoníku) rozhodnout, že v rodném listě jejich dítěte bude uvedeno „pohlaví neurčité“. Takové dítě si může po nabytí dospělosti samo zvolit, zda bude mužem či ženou. Zákon vyvolal značný mediální zájem i u nás. Nepochybně souvisí s obrovským zájmem, který je v postmoderní společnosti věnován sexualitě obecně. Odpůrci ideologie homosexualismu (přiznám se, že se k nim počítám, byť se nepovažuji za odpůrce homosexuálů) pochopitelně zbystřili pozornost. Nejde snad o další výdobytek sexuální revoluce?

Číst dál...

Účelnost na oltáři

Machivelliho názory jsou... machavellistické... Účelnost a morálka přitom mohou a nemusí být v konfliktu. Podstatné je, podle jakého hlavního kritéria vybíráme „přípustná řešení“. Zvolíme-li morálku, pak – logicky – se mezi morálně přijatelnými kroky jistě budeme snažit vybrat ten nejefektivnější. A jistě může platit, že pokud někomu jde zejména o pragmatičnost, může mezi různými variantami, které se mu takto nabízejí, vyhledávat ty morálnější z nich. Klidně se tak může stát, že se oba přístupy protnou v jednom výsledku.

Číst dál...

Daň za demokracii

Pozn. redakce: Tuto e-mailovou korespondenci jsme ponechali v surovém stavu (jen jsme odstranili odesilatele původního e-mailu...) a odkazujeme na článek „Binec na poště“ (KL 02/2012).

Číst dál...

Šíře českého nihilismu

Fraškovité nakupení podivných, řekněme bez-morálních, událostí v naší domácí politice, a to nejen těsně okolo nedávných voleb, vede k zamyšlení o zvláštnostech převažujících v našem národním charakteru. Ačkoli je dnes postižena nihilismem celá západní společnost, lze v tom našem českém pozorovat jakousi větší šířku záběru. Sociologie o tom podává různá svědectví, ale neposkytuje vysvětlení. Mnozí to vysvětlují dočasným vlivem prožitého komunistického režimu, který prý pomine. Pokusme se dopátrat pronikavějšího osvětlení našeho kulturního charakteru raději s pomocí literatury. Umění dokáže často ozřejmit pravdu nejlépe.

Číst dál...

Kuřáku, smrdíš!

V krátkém článku „Drogy – západní ano, východní ne“ uveřejněném před již hezkou řádkou let napsal Roman Joch v závěru mmj. toto: „Cigareta kuřákovi dopřává chvilku relaxace, pohody a uvolnění stresu. Byla častokrát jediným zbývajícím potěšením trpících pod tyraniemi 20. století – vězňů nacistického koncentráku a komunistického gulagu. Z piety k těmto obětem se já věru nepřipojuji k dnešnímu antikuřáckému džihádu. Ten by totiž nejraději oněm vězňům vzal i ten jediný, poslední požitek jejich života.“

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.