Čtvrtá zpráva o sociální učením církve ve světě

V knihkupectvích je v současnosti k dostání kniha s názvem "Čtvrtá zpráva o sociálním učení církve ve světě", kterou připravilo Observatorium kardinála Van Thuana v Trieste (Terstu) a vydalo nakladatelství Cantagalli. Observatorium Trieste, ve spolupráci s pěti dalšími výzkumnými středisky, po čtyři léta za sebou sledovalo sociální politiky církve na všech pěti kontinentech, vyznačovalo nová fakta, nové výzvy a nejdůležitější učení Magisteria římskokatolické církve. Arcibiskup Giampaolo Crepaldi, ordinář v Terstu, předsedá Obsevatoriu Trieste a je tedy osobou primárně zodpovědnou za tuto Zprávu. Dovolili jsme si položit mu několik otázek ohledně letošních novinek.


Číst dál...

Obrana neviditelné ruky trhu

V poslední době jsem více než dříve svědkem odsuzování tržního hospodářství. Z mnoha stran můžeme slyšet, že spoléhání na „neviditelnou ruku trhu“ se ukázalo jako falešné, a za viníka současné hospodářské krize je označován nenasytný kapitalismus. Volá se po větší regulaci, která prý bude lékem na současné neduhy. Pokud regulace nezafunguje tak, jak má, ozve se ještě hlasitější volání po ještě vyšší regulaci. A nyní už vidíme, jak se ve jménu této prý spásné regulace buduje bez jakéhokoli demokratického mandátu evropský superstát.

Číst dál...

Ani Zeman, ani Schwarzenberg

Keby som bol českým občanom, v druhom kole prezidentských volieb by som nešiel voliť.

Číst dál...

Klima a energie – dva strašáci do zelí

Koncem loňského roku se ve světě objevily velmi pozitivní zprávy ze dvou důležitých oblastí. Mohou signalizovat zásadní obrat v jejich směřování, jež má zatím nepříznivý vliv na společnost.

Číst dál...

Vatikán: Rodiče mají právo na domácí vzdělávání

Delegace Svatého stolce u OSN uvedla v prohlášení z 24. dubna, že rodiče mají právo na domácí vzdělávání svých dětí. Prohlášení zdůrazňuje, že rodina je základní jednotkou společnosti a že lidský život musí být ochraňován od početí do přirozené smrti. S ohledem na vyskytující se trend snižovat úlohu rodičů při výchově dětí ve prospěch výchovy státní, cituje prohlášení ze Všeobecné deklarace lidských práv, že "rodiče mají přednostní právo si zvolit druh vzdělání, které má být poskytnuto jejich dětem" (čl. 26,3) a z Úmluvy o právech dítěte, že rodiče mají "prvotní odpovědnost za výchovu a rozvoj dítěte" (čl. 18,1). Stát má odpovědnost, aby zajistil poskytování vzdělávacích služeb. Vzdělávat děti je základním právem rodičů, náboženských institucí a místních společenství. "Stát má respektovat volbu rodičů ohledně jejich dětí a zdržet se pokusů o ideologickou indoktrinaci. Jak stanoví mezinárodní právo, od států je požadováno, aby respektovaly svobodu rodičů vybrat si pro své děti i  jiné školy než ty zřízené státní mocí, aby zajistili náboženskou a mravní výchovu svých dětí v souladu se svým přesvědčením. Stejně tak mají právo činit soudy o morálních otázkách, týkajících se jejich dětí. Křesťanské školy pomáhají rodičům, kteří mají právo a povinnost si zvolit školu nebo domácí vyučování a kteří musí mít svobodu tak činit, jež musí být respektována a usnadňována státem."

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.