Igor Lukeš / Kdo se nepřizpůsobí změnám, musí zaniknout

S profesorem mezinárodních vztahů o tom, proč nepodporuje americký protiraketový štít, proč je rád, že USA nemusí soudit bin Ládina a o psychiatrech pro americké ministry obrany

Prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D.M.A.L.D. je americký historik českého původu a honorární konzul České republiky v Bostonu.

Vystudoval Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. Působí jako profesor historie a mezinárodních vztahů na Boston University se zaměřením na historii a politiku  střednívýchodní Evropy a současného Ruska. Je členem Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Je také autorem řady knih.

Číst dál...

Nejvyšší správní soud: Stát musí respektovat právo rodičů zajišťovat výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním přesvědčením

Zápas o dobrovolnou sexuální výchovu ve školách nekončí

Číst dál...

Obrana pravdy a chvála zdravého rozumu

Pojem konzervativní je odvozen od slova conserve, uchovat, udržovat. Kritici upozorňují, že konzervatismus je vlastně reakcionismus. Přesto by konzervativec neměl na uchovávání starého, osvědčeného a fungujícího rezignovat a měl by zdravý rozum používat a s odvahou bránit před záplavou postmoderních, hodnotově neutrálních konceptů. Konzervativní znamená také vytrvalý, pevně přesvědčený a odhodlaný bránit poznané pravdy, a to i přes opačný názor většiny. Konzervatismus je tedy obranou pravdy a chválou zdravého rozumu.

A proč čtu Konzervativní listy? Jednoduše proto, že jsou právě takovým listem, který časem prověřené pravdy, i proti všestrannému vnucování chybného, stále obhajuje a nebojí se používat zdravý rozum. Do dalších let jim přeji, aby obého dostával stále ve větší a větší míře.

(Asi) jsem konzervativcem, protože věřím, že…

… nic není zadarmo

… na sociálních dávkách se přežívat nemá, pokud to není opravdu nutné

… rozdávání peněž před volbami není politika, ale prostituce

… přiznat chybu je nutnost, pokud chceme jít kupředu

… vzdělání ani zdravotní péče nejsou zadarmo

… za lepší věci se má více platit

… vše, co chci, si musím vybojovat svou prací, ne vyprosit

… úspěch nikomu do klína nespadne, musí se o něj bojovat

… vše nové nemusí být nutně lepší, než to zavedené

… tradiční nemusí být jen šedivé, ale ověřeně fungující

… člověk selže, ale systém má být tak nastaven, aby selhat nemusel

… tradice českého lva není zbytečná a jsem hrdý, když hrají českou hymnu

… není důvod tvořit nové autority, když ty stávající jsou plnohodnotné

… věci se dají dělat dobře, i když je na cestě k cíli nekonečně překážek

… nejde o slova, ale o činy, takže je vlastně jedno, co máš napsáno na dresu, záleží jen na tom, jak hraješ

Petr Robejšek: Nemám rád generály po bitvě

Dr. Petr RobejšekDr. Petr Robejšek je politolog a poradce pro strategické otázky. Devět let působil jako ředitel Mezinárodního institutu pro politiku a hospodářství Haus Rissen v Hamburku, dnes na volné noze. Tvůrce návrhu konceptu ekonomické diplomacie ČR. Vzdělával členy Generálního štábu německé armády, dlouhodobě se věnuje koučování nejvyšších představitelů státní a komerční sféry.

Rozhovor vedl v Praze v lednu 2011 Jakub Janda.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.