Braňme nevinné lidi – prozíravě a rozvážně

Pan Bohumír Žídek ve své reakci na mou polemiku „Skutečná pravicová zahraniční politika: cíle a prostředky“ s jeho původním článkem „Pravicová zahraniční politika v ofsajdu“ dal název „Nebombardujme nevinné lidi.“ Chci ho ujistit a uklidnit, že bombardovat nevinné lidi nehodlám a nechci, rozhodně ne záměrně, úmyslně. Toto kritérium, jak uvidíme dále, je nesmírně důležité.

Číst dál...

Kult osobnosti

Prastarý vtip ze soudku „rádio Jerevan“ praví: Je pravda, že v Československu je kult osobnosti? Odpověď: Ano, je to pravda, ale je třeba to poněkud upřesnit. V Československu je kult, ale žádná osobnost.

Číst dál...

Trápení s "X"...

Myslím, že mohu předpokládat, že sedm z deseti mezi těmi, kdo čtou tyto řádky, má nějaký problém s jinou lidskou bytostí. Někdo v práci nebo doma, vaši zaměstnavatelé nebo zaměstnanci, vaši nájemníci nebo bytná, tchán či tchyně, rodiče nebo děti, manželka nebo manžel vám komplikují život, jako by nebyl i bez toho dost těžký. Lze doufat, že se často nezmiňujeme o těchto problémech (zvlášť o těch domácích) před cizími lidmi. Ale někdy ano. Někdo z našich přátel se nás zeptá, proč vypadáme tak zasmušile, a pravda vychází najevo.

Číst dál...

Propadla demokracie u kapitalismu?

Ti čtenáři, kteří mají v oblibě práce Ludwiga von Misese, si možná rádi přečtou knihu Hanse Hermanna Hoppeho nazvanou Demokracie: Bůh, který selhal. Hoppe je význačným členem Institutu Ludwiga von Misese, libertariánský teoretik a ekonom rakouské školy, který se obává, že demokracie ničí svobodu a civilizaci, neboť podle jeho názoru ekonomická svoboda a vlastnická práva jsou podstatná pro zachování civilizačního řádu. Hoppe vysvětluje svou ideu takto: „Civilizační proces je uveden do pohybu individuálními úsporami, investicemi a akumulací trvanlivého zboží a kapitálu …“ O stagnaci a úpadku napsal, že „mohou nastat, jen pokud dojde k institucionalizaci porušování vlastnických práv…“

Číst dál...

„Svatý“ Mandela? Ne tak rychle!

Prezident Barack Obama jej přirovnal k Georgi Washingtonovi. Chris Matthews z kabelového zpravodajství MSNBC o něm prohlásil, že je „možná největším světovým hrdinou“. Lasvegaský deník Guardian Express vypustil to „možná“ a v nadpisu článku rovnou uvedl: „Nelson Mandela, největší světový hrdina“. Jiní jej nazývají „největším mužem 20. století“. Mnozí jej uctívají jako „spasitele“ Jižní Afriky. Školáci na celém světě o něm čtou knihy, píší eseje, zpívají písně a sledují filmy vychvalující jeho schopnosti a hrdinské činy.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.