Genderová rovnost v evropské legislativě

Vaše excelence, vážené dámy a pánové,

Slovenská legislativa

V roce 2004 byl během druhé vlády Mikuláše Dzurindy přijat tzv. Antidiskriminační zákon. Tento zákon zavádí pojem diskriminace z důvodu pohlavní nebo genderové identifikace. Tento zákon zároveň zavádí zákaz diskriminace z důvodu pohlaví v zákoníku práce, v zákoně o soustavě základních a středních škol a zákoně o zdravotní péči. Antidiskriminační zákon byl povinnou transpozicí třech směrnic EU, které řešily otázku rovného (stejného) zacházení.

Ani v jedné z těchto tří směrnic přijatých v roce 2000 se však nenachází slovo gender. Jen jedna z nich mluví o diskriminaci i z důvodu sexuální orientace, ale i to pouze v souvislosti se zaměstnáním.

Číst dál...

Bojujte do posledního dechu

„K vítězství zla stačí, aby dobří lidé nedělali nic.“ (Edmund Burke)

Mnohokrát jsem přemýšlel, jak se člověk může vyrovnat s tím, že ve vysoké politice vítězí zlo. Když Petr Nečas uvolnil ruce policii, smetla v „kauze Nagyová“ jako jednoho z prvních právě jeho namísto mnohých politiků prolhanějších a méně poctivých. Levice slavila úspěch populistickými hesly „ODS mínus: okamžitě zvýšíme nájemné“; na pravicové strany se provaluje více skandálů, takže si většina voličů neuvědomuje, oč horší je politika levice. Podobných příkladů všichni známe mnoho; o tom, jak vítězí bezpráví, lze číst např. na blogu pana Tomáše Peciny.

Má tedy vůbec cenu se snažit? Má smysl věnovat čas a úsilí přesvědčováním veřejnosti? Nebo investovat osobní úspory do voleb, v nichž se stejně do parlamentu či zastupitelstva  nedostaneme?

Číst dál...

Mýtus o francouzské revoluci

Profesor Pierre Chaunu (1923 – 2009) je známý autor moderních dějin, člen Francouzského institutu, nositel desítek různých titulů. Jeho La révolution declassée je dopodrobna zpracovaná ohnivá kniha, která ihned po vydání na kousky rozbila mýtus o revoluci 1789. (Prof. Chaunu v ní navázal na dlouhou liberální tradici kritickou vůči revoluci, která započala už koncem 18. století velkou anglickou osobností Edmunda Burkeho a kterou sám prohloubil důkladným studiem dokladového materiálu. - pozn. překl.) Proto se Chaunuova kniha stala velkým kontrastem ke konformismu intelektuálů a rétorice politiků, kteří o každém výročí hovoří o těchto událostech. Ani jeho odpůrci se mu neodvážili protiřečit. Není to ani katolík, je to protestant a liberál.

Číst dál...

Fiat iustitia et vivat mundus

Jedním ze tří podivuhodně spletených pramínků současné rozsáhlé akce státních zastupitelů a policistů na nejvyšší politické úrovni je stíhání účastníků politického obchodu, kterým bylo zajištěno přijetí daňových zákonů tím, že odporující poslanci rezignují na svůj mandát a obdrží ekonomicky zajímavé funkce ve státním a hospodářském aparátu. Aktérům této aféry hrozí obvinění z trestných činů korupčního charakteru.

Číst dál...

Důvody úpadku zdravotnictví

Nechápu, jak může být vládní reprezentace překvapena negativními výsledky české ekonomiky. Buď už není schopna nelhat (i sama sobě) nebo žije úplně mimo realitu. Každopádně na ekonomické realitě má lví podíl, což neznamená, že odpovědnost za naši vnitřní situaci nemají všechny další politické strany, které se tu za více než dvacet let podílely na moci. Ekonomický pokles Česka v době, kdy okolní ekonomiky rostou, není zřejmě způsoben vnějšími vlivy, ale naší vnitřní situací. Korupce a omezující podmínky veřejných soutěží způsobují ve svých důsledcích nedostatečnou inovaci a tím i malý růst produktivity práce a konkurenceschopnosti, naopak snižují konkurenci, což vede k vysoké cenové hladině, tedy drahotě nepřiměřené poloze Česka a výdělkovým možnostem obyvatel. Spotřeba veřejné správy, která je společně se školstvím největší brzdou společnosti, jak konstatovala analýza NERVu, je tak vysoká, že nedostatek příjmů v době hospodářského poklesu musí vláda nahrazovat zvyšováním DPH, respektive změnou sazeb DPH pro některé komodity. Tím se do problémů dostávají některé veřejné služby, například zdravotnictví.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.