Václav Klaus, aneb své prezidenty si zasloužíme

Galerie postav, které v novodobé historii našeho státu zastávaly úřad prezidenta republiky, není nic povznášejícího. Novorozená Československá republika byla počata ve válečné vřavě, v podmínkách, které obyčejně nesvětí nejčistší prostředky. Ta válka sama byla projevem krize hodnot a soudnosti evropské civilizace. Elity Rakousko-Uherské monarchie namísto toho, aby udělaly i nemožné a válečnému konfliktu zabránily, samy konflikt začaly. Vítězové té krvavé války se její příčiny nepokusili řešit ani náhodou. Původce nesmyslného vraždění, Vilémovské Německo, důsledně neporazili. Navíc se nesoudnými reparacemi pokusili Německo zbídačit. Dezintegrace Rakousko-Uherské monarchie, ve jménu práva národů na sebeurčení, vytvořila uprostřed Evropy oblast nejistoty, mocenské vakuum. Novodobí obnovitelé českého státu tak založili národní Československý stát s velkou menšinou německou, s menšinami polskou, maďarskou a rusínskou. To, co česká politická reprezentace vyčítala Rakousko-Uhersku, nazývajíc jej „žalářem národů“, sama vytvořila.

Číst dál...

Braňme nevinné lidi – prozíravě a rozvážně

Pan Bohumír Žídek ve své reakci na mou polemiku „Skutečná pravicová zahraniční politika: cíle a prostředky“ s jeho původním článkem „Pravicová zahraniční politika v ofsajdu“ dal název „Nebombardujme nevinné lidi.“ Chci ho ujistit a uklidnit, že bombardovat nevinné lidi nehodlám a nechci, rozhodně ne záměrně, úmyslně. Toto kritérium, jak uvidíme dále, je nesmírně důležité.

Číst dál...

Kult osobnosti

Prastarý vtip ze soudku „rádio Jerevan“ praví: Je pravda, že v Československu je kult osobnosti? Odpověď: Ano, je to pravda, ale je třeba to poněkud upřesnit. V Československu je kult, ale žádná osobnost.

Číst dál...

Trápení s "X"...

Myslím, že mohu předpokládat, že sedm z deseti mezi těmi, kdo čtou tyto řádky, má nějaký problém s jinou lidskou bytostí. Někdo v práci nebo doma, vaši zaměstnavatelé nebo zaměstnanci, vaši nájemníci nebo bytná, tchán či tchyně, rodiče nebo děti, manželka nebo manžel vám komplikují život, jako by nebyl i bez toho dost těžký. Lze doufat, že se často nezmiňujeme o těchto problémech (zvlášť o těch domácích) před cizími lidmi. Ale někdy ano. Někdo z našich přátel se nás zeptá, proč vypadáme tak zasmušile, a pravda vychází najevo.

Číst dál...

Propadla demokracie u kapitalismu?

Ti čtenáři, kteří mají v oblibě práce Ludwiga von Misese, si možná rádi přečtou knihu Hanse Hermanna Hoppeho nazvanou Demokracie: Bůh, který selhal. Hoppe je význačným členem Institutu Ludwiga von Misese, libertariánský teoretik a ekonom rakouské školy, který se obává, že demokracie ničí svobodu a civilizaci, neboť podle jeho názoru ekonomická svoboda a vlastnická práva jsou podstatná pro zachování civilizačního řádu. Hoppe vysvětluje svou ideu takto: „Civilizační proces je uveden do pohybu individuálními úsporami, investicemi a akumulací trvanlivého zboží a kapitálu …“ O stagnaci a úpadku napsal, že „mohou nastat, jen pokud dojde k institucionalizaci porušování vlastnických práv…“

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.