Odlišné přístupy

K rozhodnutí římského biskupa Benedikta XVI. opustit Petrův stolec se vyrojilo nepřeberné množství textů – úvah, komentářů, rozhovorů... V deníku Mf DNES (12.2.2013) rozmlouval na toto téma Vladimír Ševela s mons. Tomášem Halíkem. Ten mmj. uvedl, že: „Tento papež si uvědomuje, že dnes církev stojí tváří v tvář velkým výzvám. Pravděpodobně vidí i to, že už nemá dost síly, aby řídil a spravoval aparát církevní kurie. V poslední době tam zřejmě došlo k řadě přehmatů týkajících se špatné práce s informacemi. Mám na mysli například jmenování biskupa Williamsona, kdy si Vatikán nezjistil jeho skandální antisemitské výroky. A myslím, že špatná práce s informacemi byla i za nedávným překvapivým odvoláním slovenského biskupa Bezáka. Papež si tedy uvědomuje, že to chce člověka mladšího a zdravějšího.“.
Musím se přiznat, že v dané chvíli – nebál bych se napsat pohnuté chvíli – mě takováto ideologická přepjatost velmi nepříjemně překvapila. Představme si, že by někdo s podobně ideologickými brýlemi, jen jinak zabarvenými, napsal např. něco takového: „Tento papež si uvědomuje, že dnes církev stojí tváří v tvář velkým výzvám. Pravděpodobně vidí i to, že už nemá dost síly, aby řídil a spravoval aparát církevní kurie. V poslední době tam zřejmě došlo k řadě přehmatů týkajících se špatné práce s informacemi. Mám na mysli například zatímní nedokončení nadějných rozhovorů s Kněžským bratrstvem sv. Pia X., jehož představitelé nesporně touží po plné jednotě s papežem. A myslím, že špatná práce s informacemi je i za přetrvávající podporou Vatikánu takovým projektům, jako je např. komunita v Taizé. Papež si tedy uvědomuje, že to chce člověka mladšího a zdravějšího.“

Číst dál...

Tisíce okradených vlastníků

Jak je možné, že v ČR existuje početná skupina vlastníků, jimž je upíráno právo (v mezích zákona) předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi? Jak je možné, že stát v této věci nic nečiní? Jak je možné, že tyto poškozené osoby se nejsou schopny domoci spravedlnosti ani u soudu? Jedná se o tzv. „oprávněné osoby“ podle § 13 odst. 3 zákona č. 42/1992 Sb. (transformační zákon). Tyto osoby získaly vlastnická práva k majetkovým podílům v transformovaných zemědělských družstvech v roce 1992 dle transformačního zákona a transformačního projektu.

Číst dál...

Teologický rozměr amnestie

Po nedávné prezidentské amnestii se objevila celá řada komentářů. Je to pochopitelné, protože se jedná o významný prezidentský akt s dalekosáhlými společenskými důsledky. Velmi často se v diskusích a komentářích objevoval jeden argument, který vypadá pochopitelně a moderně, ale může být i velmi nebezpečný. Lze ho parafrázovat například takto: Institut amnestie nemá v současné moderní demokratické společnosti co dělat.

Číst dál...

Amnestie

Tak nám na Nový rok vyhlásili amnestii. Prezident Václav Klaus k výročí vzniku republiky propustil z vězení lidi, kteří se provinili menšími přečiny či už byli značně pokročilého věku, a zároveň zastavil trestní stíhání u lidí, jejichž soud se táhne více než 8 let.

Obvykle se k „právě aktuálním“ událostem příliš nevyjadřuji (i když si na ně samozřejmě také „dělám názor“). Ale jednak se mi upřímně hnusí naprostá většina toho, co se kolem celého rozhodnutí v různých článcích rozpoutalo, a pak se část oné kritiky týká přímo jádra věci, kterou z celého srdce miluji – milosti. Takže protentokrát udělám výjimku.

Číst dál...

Socialistický hedonismus a vadnoucí ekonomika Spojených států

Ačkoli vědátoři nepřestávají psát tak, jako kdyby docházelo k nějakému ekonomickému oživení, surová čísla statistik vyprávějí jiný příběh. Totiž příběh o iluzorním oživení a dalších špatných investicích. Podle titulků v The Business News, americká ekonomika slábne poprvé od doby, kdy skončila recese. Dovídáme se, že "koncem minulého roku ekonomika nečekaně poklesla...". Ale opravdu se to nedalo čekat? Naše společnost odpadla od starých pravidel, od starých pravd. Tržní hedonismus si dnes podává ruce s hedonismem socialistickým a tak tu máme nový druh společnosti, která už nerozumí základům ekonomické vědy. Je to společnost, která si půjčuje a upadá do dluhů stále hlouběji. Je to společnost sugerující představu, že je možné získat něco za nic.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.