Socialistický hedonismus a vadnoucí ekonomika Spojených států

Ačkoli vědátoři nepřestávají psát tak, jako kdyby docházelo k nějakému ekonomickému oživení, surová čísla statistik vyprávějí jiný příběh. Totiž příběh o iluzorním oživení a dalších špatných investicích. Podle titulků v The Business News, americká ekonomika slábne poprvé od doby, kdy skončila recese. Dovídáme se, že "koncem minulého roku ekonomika nečekaně poklesla...". Ale opravdu se to nedalo čekat? Naše společnost odpadla od starých pravidel, od starých pravd. Tržní hedonismus si dnes podává ruce s hedonismem socialistickým a tak tu máme nový druh společnosti, která už nerozumí základům ekonomické vědy. Je to společnost, která si půjčuje a upadá do dluhů stále hlouběji. Je to společnost sugerující představu, že je možné získat něco za nic.

Číst dál...

Benedikt XVI. – revolucionář rozumu

Už když jsem koncem 90. let začal psát o Josephu Ratzingerovi, dvě jeho vlastnosti na mě udělaly dojem. Tou první byla jeho tichá ale zřetelná láska ke Kristu jako živé osobě, spíše než k neurčité abstrakci liberálních, zhusta ateistických teologů.

Druhou vlastností byla Ratzingerova nefalšovaná pokora. Ratzinger zdaleka převýšil ty běžné jedince, kteří zamýšlejí předělat katolicismus v cosi mezi pohromou zvanou též anglikánská církev, a poněkud neveselý projev levicového aktivismu stárnoucích jeptišek v roce 1968. Ale proti stále absurdnějším tirádám Hanse Künga či Leonarda Boffa Ratzinger dál obhajuje a vysvětluje podstatu racionality křesťanství, a to s mírností, jakou u jeho oponentů postrádáme.

Číst dál...

Francie: Plnoprávné „homosexuální manželství“ aneb reforma civilizace na postupu

Dolní komora francouzského parlamentu počátkem února schválila klíčový článek návrhu zákona o „homosexuálních manželstvích“. Poměrem 249 : 97 hlasů prošla formulace, že manželství je svazkem "dvou osob odlišného či stejného pohlaví".

Číst dál...

Skutečná pravicová zahraniční politika: cíle a prostředky

Pan Bohumír Žídek v článku „Pravicová zahraniční politika v ofsajdu“ v Revue Politika 7.1.2013 hájil myšlenku, že skutečně pravicová politika je striktně neintervenční. „Podstata pravicové politické filozofie spočívá v obhajobě svobody jednotlivce (zdůrazněna v případě pravicových liberálů) a v nedotknutelnosti lidského života (zdůrazněna v případě konzervativců).“ A ostře kritizoval zahraniční vojenské intervence (ať už humanitární či nikoli) jako levicové a neslučitelné s pravicovým pohledem.

Číst dál...

Jen ne „Maginotova linie“!

Pavel Dufek (dále jen Autor) polemizuje svým textem „K debatě o právu, politice, spravedlnosti a Evropské unii“ na stránkách Revue Politika (listopad 2012) s Bronisławem Wildsteinem. Tato polemika má své jádro a já se jej v této poznámce nehodlám dotýkat (u obou stran debaty identifikuji myšlenky, se kterými souhlasím, a stejně tak takové, které považuji za mylné) – jde z mé strany prvoplánově o okrajovou poznámku, okrajovou vzhledem ke zmíněnému jádru. Jsem ale přesvědčen, že obecně, nikoli jen v onom „prvním plánu“, se však o nic okrajového nejedná. Ostatně i Autor svoji úvahu metodologickou poznámkou zahajuje – a právě tento aspekt je předmětem mé reakce.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.