Petr Pithart / Ekonomizace myšlení zplošťuje lidský svět

Doc. JUDr. Petr Pithart (*1941), formálním vzděláním právník, sebevzděláním historik a politolog. Dnes senátor a vysokoškolský učitel.

 

V letech 1966 – 1970 byl redaktorem Literárních novin. V letech 1960 – 1968 byl členem KSČ, z níž vystoupil v září 1968, po sovětské okupaci Československa. Po zákazu Literárních novin pracoval až do listopadu 1989 v různých manuálních profesích, případně jako subalterní úředník.

Byl jedním z prvních signatářů Charty 1977. Od února 1990 do července 1992 byl předsedou vlády České republiky (tehdy, ještě před rozdělením Československa, měla česká i slovenská republika každá svou republikovou vládu a společnou vládu federální, poz. red). Od listopadu 1996 až dosud je senátorem. V letech 1996 – 1998 byl předsedou Senátu, od roku 2004 je jeho místopředsedou.

V české politice se jeví jako poněkud nevýrazný, což je do značné míry tím, že nepoužívá zbytečně silných výrazů a nepomlouvá své protivníky. Neznamená to však, že by mu scházely silné názory a odvaha je vyjádřit. Bylo do značné míry jeho zásluhou, že Škodovku získal počátkem 90. let právě Volkswagen. Pithart v této věci čelil silné opozici v čele s Václavem Klausem a byl obviňován z prodeje „rodinného stříbra“. Později se ukázalo, že privatizace Škodovky byl znamenitý tah, který výrazně prospěl české ekonomice.

Číst dál...

Jiří Fuchs / Když popíráme jistotu – s jistotou

„Na prahu třetího tisíciletí určuje tón postmoderní myšlení, ovládané omylem o pravdě i o omylu samém,“ tvrdí filosof Jiří Fuchs

Jiří Fuchs (*1947) je filosof, šéfredaktor Distance - revue pro kritické myšlení, lektor Academia Bohemica, spolupracovník Občanského institutu, autor sedmizvazkové řady FILOSOFIE (Krystal OP, Praha 1997 – 2007).

Číst dál...

kalendárium: červen 2011

11. 6. 1341

Český sněm přijal na návrh krále Jana jeho syna Karla za budoucího krále; Karlovi byl udělen titul „rex iunior“ a byla mu svěřena vláda v království; ke korunovaci prozatím nedošlo.

 

Institut korunního prince dával jasně na srozuměnou, s kým se – coby následníkem trůnu – počítá. I když ne vždy vše proběhlo tak relativně hladce, jako v tomto případě. Téměř každé srovnání minulosti, byť značně „středověké“, s naší současností, zejména jde-li o politickou reprezentaci, vede k povzdechu. Možná, že by jasně proklamované „nástupnictví“ na post ústavních činitelů, zabránilo mnohých skandálům a nerozumnostem.  Ostatně, budeme-li pravdiví, řada kandidátů je v kuloárech stejně předjednaná, tady se na demokracii až zase tak moc nehraje. Budoucí „regenti ústavních funkcí“ by se, pod přísným dohledem druhých, možná chovali mnohem mravněji. Možná…

21. 6. 1621

Proběhla staroměstská exekuce, poprava 27 českých pánů, účastníků stavovského povstání proti Habsburkům. Popraveni byli 3 muži stavu panského (Šlik, Budovec a Harant), 7 rytířů a 17 měšťanů. Průvodním trestem ztráty hrdla bylo i propadnutí majetku. Konfiskační komise zabavily na 115 panství a statků.

 

V jedné současné populární písničce se zpívá, že „vítěz bere vše…“. To dá říci i o těch, kdo potlačili české stavovské povstání. Smutná věc: Čechy přicházejí o řadu výjimečných osobností a v následujících desetiletích zemi opouštějí desítky šlechtických rodin, duchovních a také tisíce prostých lidí, jejichž názory nejsou v souladu s oficiální linií těch, kteří vládnou. Intelektuální, společenský, kulturní a také náboženský pohyb se v našich zemích výrazně zpomalí. Habsburkové dali na Staroměstském náměstí jasně na srozuměnou, kdo je tady pánem. Ve skutečnosti začal být v Čechách pánem Albrecht z Valdštejna, geniální manažer své doby, který na konfiskacích zbohatl zřejmě nejvíce ze všech. Válčící Evropa se později nezajímala o názor Vídně, starala se, jak na vývoj politických událostí zareaguje Frýdlant. Albrecht z Valdštejna v určitou chvíli „bral vše“. Jenže zradil a sám byl nakonec zrazen. Lovec se stal lovnou zvěří. Nepřipomíná nám to něco z dnešní politické scény?

 

27. 6. 1991

Československé území opustil poslední voják Sovětské armády. Předtím podepsali zmocněnci vlád ČSFR a SSSR protokol  o odsunu sovětských vojsk z ČSFR.

 

Dočasný pobyt „spřátelených vojsk“, která k nám pozvali čelní komunističtí představitelé, se značně protáhl. „Bratříček“ Karla Kryla mohl za okupačními vojáky v hranatých železných maringotkách zavřít vrátka až po dlouhých 23 letech. Z následků se však mnohá místa naší země vzpamatovávají dodnes. A stačila jedna generace, aby se na dobu nesvobody zapomnělo. Už dnes mnozí mladí začínají zpochybňovat, že komunistická strana, hlásící se k ideologii třídního boje a odkazu prezidenta Gottwalda, za jehož vlády docházelo k vraždám, perzekvování, ponižování a útlaku nevinných, je organizací zločineckou. Současní komunisté už nepotřebují spojenecká vojska, chrání je samo demokratické zřízení naší země. Proč máme zákony zakazující propagaci nacismu a komunismu, když nemáme vůli je naplnit?

S Martinem Rejmanem o konzervatismu, penězích, demokracii a malých politických stranách

Naše demokracie je nemocná. Je to důsledek nevyrovnání se s komunistickou minulostí, toho, že KSČ nebyla postavena mimo zákon. Politické klima, které to umožnilo, určovali vůdcové sametové revoluce. Bylo naivní očekávat, že demokratickou a svobodnou společnost, tržní hospodářství a právní stát  budou spoluvytvářet komunisté, kteří čtyřicet let budovali socialismus.

Číst dál...

Igor Lukeš / Kdo se nepřizpůsobí změnám, musí zaniknout

S profesorem mezinárodních vztahů o tom, proč nepodporuje americký protiraketový štít, proč je rád, že USA nemusí soudit bin Ládina a o psychiatrech pro americké ministry obrany

Prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D.M.A.L.D. je americký historik českého původu a honorární konzul České republiky v Bostonu.

Vystudoval Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. Působí jako profesor historie a mezinárodních vztahů na Boston University se zaměřením na historii a politiku  střednívýchodní Evropy a současného Ruska. Je členem Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Je také autorem řady knih.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.