Obsah

Dva jedovaté výhonky

Jednou z os hlavního tématu čísla je text Daniela Pipese „Podporovat Assada“. Za hodnou zmínky lze považovat skutečnost, že mezi napsáním tohoto článku a vydáním těchto KONZERVATIVNÍCH LISTŮ se Obamova administrativa přiklonila k prakticky přímo opačnému postupu, než je ten, který poněkud provokativně autor doporučuje. Co z toho vzejde geopoliticky a jaký bude osud křesťanských enkláv na Blízkém východě? To jsou otázky, které se část autorů v tématu měsíce pokouší diskutovat jak ve světle případného vítězství „rebelů“, tak „režimu“. Přímá podpora povstalců ze strany USA pochopitelně posunuje blíže realisaci scénáře opírající se o předpoklad svržení Assada.

Číst dál...

Budoucnost náboženských menšin v Arabském světě vidím spíše pesimisticky

Rozhovor Mezinárodní křesťanské solidarity s ředitelem Občanského institutu MUDr. Romanem Jochem

Číst dál...

Fiat iustitia et vivat mundus

Jedním ze tří podivuhodně spletených pramínků současné rozsáhlé akce státních zastupitelů a policistů na nejvyšší politické úrovni je stíhání účastníků politického obchodu, kterým bylo zajištěno přijetí daňových zákonů tím, že odporující poslanci rezignují na svůj mandát a obdrží ekonomicky zajímavé funkce ve státním a hospodářském aparátu. Aktérům této aféry hrozí obvinění z trestných činů korupčního charakteru.

Číst dál...

Plíživá totalita

V srpnu 1968 nás sovětští soudruzi a jejich domácí nohsledi krmili tvrzením o „plíživé kontrarevoluci“, která se prý rozlézá naší zemí a opravňuje k radikálnímu zásahu (tj. okupaci). Nyní máme u nás co dělat s plíživou totalitou, která je žel – na rozdíl od uvedeného předmětu komunistické propagandy – skutečností. A neodstraní ji žádná okupace ani jiná forma násilí – je možno proti ní pouze varovat a naléhat na všechny, aby si uvědomili její nebezpečnost a nenechali se ukolébat zdánlivou roztomilostí (jako se o to svého času snažil Karel Čapek ve „Válce s mloky“).

Číst dál...

Pokrytectví a kapitalismus

Fidel Castro jednou řekl: „kapitalismus je v mých očích odpudivý; je nepoctivý, hrubý, odcizující … protože způsobuje války, pokrytectví a konkurenci.“ Co je na tomto citátu nejzvláštnější, je zřejmá nevinnost, s jakou proslulý socialistický diktátor používá pojem pokrytectví, jako kdyby socialistická alternativa kapitalismu byla něčím jiným než pokrytectvím. Socialističtí diktátoři často prohlašují, že ekonomická svoboda je otroctvím, načež socialistickou revolucí uvrhnou celý národ do opravdového otroctví. Socialistický diktátor tvrdí, že je osvoboditel. Dává za vinu svobodnému trhu, že je příčinou chudoby, aby hned zničil svobodný trh ve prospěch chudoby takřka univerzální. Politik jako Castro slibuje štěstí a svobodu, ovšem přináší jejich pravý opak a bez mrknutí oka tvrdí, že pokrytecký je kapitalismus.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.