Editorial

Milí čtenáři,

mnohé podstatné události uplynulých týdnů, ke kterým došlo na domáci politické scéně, jsou podchyceny v rámci Tématu měsíce. Pochopitelně se ještě ohlížíme za volbami do Evropského parlamentu. K tomu něco málo z dění v USA a z fronty kulturního střetu mezi námi a totalitarizující novou levicí, čili socialisty.

Číst dál...

Doba nepolitická

Hlavním tématem červnových KONZERVATIVNÍCH LISTŮ je domácí politika. Několik textů se věnuje masovým (ano, tohoto měřítka už zjevně bylo dosaženo...) demonstracím organizovaným spolkem Milion chvilek pro demokracii. Ale nezůstává jen při tom.

Číst dál...

Poznámky ke „Konzervativní alternativě“ Jana Drnka (2)

První část zde.

Ve druhém ze tří souborů teoretických poznámek k textu spisovatele a monarchisty Jana Drnka „Konzervativní alternativa“ (Monarchistický zpravodaj, 77/2018, též KL 7-8/2018) se budu nejprve zabývat demokracií jako formou státního zřízení (formou vlády), jejími několika typy včetně těch plně „potěmkinských“ a následně potenciálními možnostmi vylepšení její současné dysfunkční formy podle Drnkových námětů.

Číst dál...

Veřejné nadávání tradicionalistickým katolíkům do antisemitů

Podobně jako před mnoha desetiletími využívali sovětští agitpropčici pojem fašismus jako osočení každého, kdo se odvážil mít jiný názor nebo dokonce oponovat jejich komunistické revoluci, jsou dnes (vedle osvědčeného fašismu) jako dehonestující nadávky používány pojmy populismus, nacionalismus, xenofobismus a – s největší kadencí – antisemitismus. Kým? Novodobými západními agitpropčiky, kteří hájí „překrásný nový svět“ levicově liberální anti/kulturní revoluce a jejich agenty nebo „užitečnými idioty“ zaměstnanými v médiích, nezřídka mladými „úspěšnými muži a ženami“ – novodobými svazáky.

Číst dál...

Je čas dokončit listopadovou revoluci

Starý známý zločinný zbohatlík, jemuž přes všechna varování byly (klíči i paklíči) odemykány všechny dveře až k moci největší, naverboval vypočítavé prospěcháře ve vlivných pozicích do své soukromé sítě. S její pomocí si pak zprivatizoval stát a jeho instituce do podoby své vlastní firmy. Disciplinovaná mafiánova armáda zákonodárců a státních úředníků od té doby logicky usiluje o cíl nejvyšší – neomezenou moc a blaho vůdce.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.