Cítím poptávku po slušné konzervativní politice

Marek Výborný je poslancem teprve jedno funkční období, ale záhy vyrostl mezi nejvýznamnější tváře KDU-ČSL. Někdejší ředitel gymnázia v Pardubicích  stojí za návrhem ústavního zakotvení manželství jako svazku muže a ženy a je jedním ze tří kandidátů na nového předsedu  KDU-ČSL na volebním sjezdu 29-. 30. března 2019 v Brně.

Číst dál...

Pět spravedlivých?

Pět českých intelektuálů se inspirovalo svými evropskými kolegy a sepsalo manifest. Proevropský samozřejmě. Řada z nich už několikátý. Mají strach, že se tradiční členové Evropské unie začínají obávat, zda rozšíření Unie o naše země nebylo ukvapené a předčasné. Protože v zemích Visegradu bují nacionální šovinismus, roste antisemitismus, vliv extrémní pravice, zastrašují se voliči a probíhá otevřené pohrdání tradicí mnohonárodní Evropy a otevřených evropských společností. A využívá toho Rusko a Čína.  Manifest končí emotivní výzvou: „Neničme si Visegrádem to, nač jsme mnoho generací nedosáhli – členství v klubu evropských liberálních demokracií.“ Podepsáni Fedor Gál, Jan Urban, Michael Kocáb, Jan Ruml a Ivan Gabal. Chybí mi tam snad jen Tomáš Halík…

Číst dál...

Takový (ne)povedený politik

Výzva k odchodu Václava Klause jr. z poslaneckého klubu ODS kvůli ne zrovna povedenému přirovnání Poslanecké sněmovny při projednávání evropské legislativy k židovskému výboru je přelomem v dosud raketové kariéře politika, který si dokázal vybudovat bezprecedentní fanouškovskou základnu, ale který byl zároveň vždy sám sobě největším nepřítelem.

Číst dál...

Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku

V posledních měsících u nás v Česku vrcholí několik útoků na člověka, rodinu a církev. Pokud jde o člověka a rodinu, jsou to snahy rozbít identitu člověka jako muže a ženy, které pramení z ideologie (či líbivěji označeno jako teorie) genderu nebo přesněji z jejích radikálnějších forem. Vychází však také z ideologie homosexualismu, která dělá z něčeho tak velmi osobního, jako je lidská i tělesná přitažlivost, politické téma. Mám přirozeně na mysli snahu zavést homosexuální „manželství“ včetně adopcí dětí těmito páry.

Číst dál...

Editorial

Milí čtenáři,

již několikrát jsme zmínili SWOT analýzu České republiky. Texty jsou shromážděny, zpracovány a tu hlavní porci obdrží předplatitelé v tištěném VÝBĚRU Z HROZNŮ, který v nejbližích dnech naleznou ve svých schránkách. Na webu bude vše v březnovém čísle, rozšířeno o soubor všech shromážděných podkladů – tedy i těch, které se „neprobojovaly“ mezi těch několik ucelených textů, které stojí coby samostatné články („neprobojovaly“ se např. proto, že byly pojaty více-méně anketně...). Ale i v tomto, únorovém webovém čísle, stejně jako v tom minulém, přinášíme ochutnávku v podobě textu Alexandra Tomského, který bychom zpracovali a zařadili do zmíněného VÝBĚRU Z HROZNŮ, kdyby, ... ehm... nebyl dodán s malým zpožděním... To ovšemže článku nic neubírá na zajímavosti.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.