Česko – slabosti a přednosti

Česká společnost je už třicet letech kulturně, ekonomicky i politicky opět součástí Západu a proto s ním v dobrém i zlém sdílí svůj osud. Ekonomicky, podle růstu HDP (v paritní kupní síle), jsme na tom v životní úrovni zhruba 5,2 x lépe než v roce 1989, podstatně lépe než východ EU s výjimkou Slovenska (je těsně za námi) a „díky” krizi jižní eurozony Česko předstihlo Portugalsko a Řecko. K dosažení západní úrovně zaalpských zemí máme ovšem daleko, jsme zhruba na polovičce. Patříme ovšem k nejméně zadluženým zemím (35 procent HDP) s nepatrným rozpočtovým schodkem, vloni přebytek.

Číst dál...

Potřebujeme Konzervativní noviny?

Hned z kraje odpovím jednoznačným „ano“. A hned se pokusím toto „ano“ obhájit a vysvětlit.

Číst dál...

O restitucích pro křesťany

O restitucích toho bylo v poslední době napsáno mnoho. I na Křesťanu dnes vyšla řada článků, s nimiž v podstatě souhlasím. Nicméně chci upozornit na jeden aspekt, kterému se, pokud jsem něco nepřehlédl, články na toto téma nevěnují.

Číst dál...

Svoboda slova a virtuální realita

Dnes se dá na internetu vytvářet virtuální realita do té míry, že je velmi těžké o čemkoli zjistit, zda je to pravda nebo lež, a pokud je to lež, pak kdo je jejím původcem. Je obecně známo, že lži se šíří rychleji a snadněji než pravda.

Číst dál...

Editorial

Milí čtenáři,

z textů, které v tomto čísle nabízíme, lze vypíchnout pátou část „Kapitol z dějin kulturní revoluce na Západě“ dr. Jana Cholínského – tentokrát jde o opravdu rozsáhlý díl. Téma tohoho čísla KONZERVATIVNÍCH LISTŮ však zůstává věrné domácím politickým událostem. Co však stojí za zmínku již tady je náš záměr zpracovat SWOT analýzu České republiky, tedy shromáždit různé pohledy na slabé a silné stránky naší země, na příležitosti, kterých by se mohla či měla chopit a hrozby, jimž má nebo musí čelit.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.