Výzva k posílení role rodičů ve vzdělávání

Otevřený dopis k projednávané novele školského zákona a zavedení povinné docházky do mateřské školy od 5 let dítěte.

Číst dál...

Albertov, 17.11.

Níže nalezne laskavý čtenář můj dopis adresovaný policejnímu prezidentu Tomáši Tuhému. Dopis s totožným zaměřením jsem adresoval i dalším institucím, např. Generální inspekci bezpečnostních sborů. V mezičase, tedy po odeslání dopisu a před jeho publikací v KONZERVATIVNÍCH LISTECH, sám policejní prezident gen. Tuhý přiznal, že Policie ČR při selekci osob vpouštěných do chráněného prostoru vycházela z pokynů pořadatele. O případně závadové osobě by však měl rozhodnout školený policista sám a nikoliv nějaký extrémista v roli pořadatele.

Číst dál...

17. listopad v České televizi

V úvodu je třeba ocenit celkově vyvážený přístup České televize ke dvěma historickým událostem, které vedly k uzákonění státního svátku pod názvem Den boje za svobodu a demokracii. Z mého pohledu bylo správné zdůraznit více jak v přechozích letech význam studentských demonstrací z listopadových dnů roku 1939, a barbarsky krutých následků z dílny fašistické totalitní moci.

Číst dál...

Dopis biskupu Radkovskému

Vážený pane biskupe, 

chtěl bych se tímto připojit k řadě gratulantů a blahopřát Vám k udělení státního vyznamenání. Při této příležitosti si dovolím reagovat na Vaše podle mne velmi smířlivá slova vůči exponentům bývalého režimu na straně jedné a k vyhraněným výrokům k roli Evropy a USA v aktuální migrační krizi na straně druhé.

Číst dál...

Vyšší územně samosprávné celky – kraje: cíle a realita

Kde zákon nemá moci, nemá moci lid.

Publilius Syrus, Myšlenky

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.