Nejmladší bojovník proti komunismu v ČR odmítá přijetí u ministra

S radostí i jistým pocitem zadostiučinění si dovolujeme upozornit, že dlouholetý spolupracovník naší redakce, novinář a publicista pan Dušan Stuchlík (nar. 1972), se stal v minulých dnech nejmladším držitelem osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu.

Číst dál...

Hajme práva bezbranných dětí a neexperimentujme na nich!

Dnes víc, než kdy jindy je třeba vytvářet stabilní a pevné rodinné zázemí.

Číst dál...

Hlasování o kvótách

Chtěl jsem něco poznamenat o jistém dopisu premiérovi. Vše podstatné už ale na toto téma napsal, a mnohem výmluvněji, Bohumil Doležal (Nespravedlivá a nesmyslná ,výzva osobností vládě’, 20.9.2015, echo24.cz). Poznamenám tedy něco alespoň k hlasování o „kvótách na uprchlíky“ – přesněji k tomu, že byli přehlasováni ti, kteří na tyto kvóty nechtěli přistoupit.

Číst dál...

Imigrace jako konsensuální téma

Slyšel jsem z několika stran, že současná uprchlická krize štěpí společnost, resp. prohlubuje její rozdělení. Nemyslím si to. Domnívám se naopak, že téma imigrace má stmelující potenciál. Dále si myslím, že nemalá část nesouhlasu z jedné či druhé názorové strany by vůbec nebyla, kdyby nebylo dosavadních příkopů. Prostě jsem přesvědčen, že téma imigrace neprohlubuje rozdělení společnosti, ale spíše jen parazituje na rozdělení existujícím...

Číst dál...

Tři poznámky ke školství

Novela školského zákona obsahuje povinný poslední rok školky. Obsahuje také možnost rodičů ponechat dítě doma s tím, že bude povinně zkoušeno – jde prostě o obdobu domácího vzdělávání na prvním stupni. Samozřejmě, že jsem rád, nicméně mě to příliš neuklidňuje.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.