Cena města Prostějova

V Prostějově došlo po loňských komunálních volbách k tomu, že KSČM se stala součástí rady. Důsledky na sebe nedaly dlouho čekat a jsou popsány níže, v prohlášení, kterým zejména z právě uvedeného důvodu vrací Cenu města Prostějova kapela Létající rabín a v dopise, kterým totéž činí paní Jan Zikmundová. Oba dokumenty přinášíme zejména jako varování. A jak všem členům hudebního tělesa, tak paní Zikmundové tímto děkujeme za odpovědné občanské jednání.

Redakce

V Prostějově dne 22. května 2015

Číst dál...

Národní park Šumava – spor o koncepci či obraz kulturního úpadku

Přinášíme tři kapitoly ze zatím poslední knihy autora, který z vlastní zkušenosti, vhledu odborného i politického, popisuje snahy o rozvrácení strategického území Národního parku Šumava. Kromě v tomto čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ zveřejněného textu J. R. Nyquista je to další příspěvek k debatě, kterou by bylo pro idealisty možné shrnout do otázky, zda je zde člověk pro životní prostředí či životní prostředí pro člověka, a pro cynické pragmatiky, jak nejúčinněji zneužít idealistů, kteří pro samotné páchání dobra nechtějí ani vidět, ani slyšet...

Redakce

Číst dál...

Nepodstatná kontrarevoluce

V ruske státní televizi Rossija 1 byl odvysílán jakýsi „dokument“ o údajně odtajněných stránkách dějin Varšavské smlouvy, s pro nás podstatnou pasáží o srpnové invazi z roku 1968 – prý zde řádila kontrarevoluce, a tak... Zaznamenal jsem různé reakce, nejvíce mě zaujalo ohrazení se, ze jde o lež: žádná kontrarevoluce v tehdejším Československu neprobíhala. Proto byla invaze špatná.

Číst dál...

Otevřený dopis premiérovi

České školství snad ještě nemělo ministra, který navrhuje a prosazuje nápad za nápadem, jak se zdá bez rozmyslu – a hlavně bez konzultací s těmi, kterých se změny bytostně týkají – tedy rodičů dětí, učitelů a ředitelů škol.

Vážený pane premiére,

píšeme Vám se závažnými obavami, které se týkají konání a nápadů ministra Marcela Chládka. České školství snad ještě nemělo ministra, který navrhuje a prosazuje nápad za nápadem, jak se zdá bez rozmyslu – a hlavně bez konzultací s těmi, kterých se změny bytostně týkají – tedy rodičů dětí, učitelů a ředitelů škol. V koaliční smlouvě existuje v kapitole 1.4.6. věta: "Zapojíme občanské inciativy do přípravy zákonů již v jejich nejranější fázi." V případě školství však občanské (rodičovské) iniciativy zapojovány nejsou, naopak většinou je jejich hlas úplně ignorován.

Číst dál...

Otevřete vrátka

...kůzkátka – děťátka... však to znáte. Svorníkem tohoto tématu jsou vlci. Pochopitelně nám nejde o ta živá, krásná, dravá zvářata, ale o to, co metaforicky představují v myšlení nás, lidí. Od ještě jednoho ohlédnutí se za spojeneckým konvojem se přes krátkou reflexi konce a výsledků 2. světové války dostáváme k Nočním vlkům. Zdá se, že jejich plánovaná pouť se nakonec nekoná – nebo alespoň ne v tom rozsahu, v jakém byla presentována. Debata, kterou záměr vyvolal, však byla a je tak jako tak užitečná a my k ní dnes přispíváme – zejména polemikou s textem Tomáše Pajonka. V něm se autor mimo jiné odvolává na N. Chomského – hlásí se k tomuto jeho výroku: „Svoboda projevu znamená svobodu těch projevů, se kterými nesouhlasíme a které se nám hnusí. I Stalin nebo Goebbels poskytovali svobodu názorům, s nimiž souhlasili.“ Pan Pajonk ale přinejmenším přeexponoval aplikaci tohoto výroku.

Předně, ústavou daná práva jsou hlavně pro naše politické společenství. Pokud by jich chtěl někdo vyuřžit k tomu, aby naši politicou svobodu podkopal, je na místě mu v tom bránit a to tím spíš, je-li to cizí státní příslušník. Žádná země nemůže – v konečném důsledku – nerozlišovat mezi svým vlastním občanem a cizincem. Když český diplomat pracuje proti zájmům České republiky, je to vlastizrádce a patří (přinejmenším) za mříže – když totéž činí cizí diplomat, vyhostíme jej. Chceme tím pokud možno radikálně naznačit, že když dva dělají totéž – není to totéž. Požadavek, aby členové motorkářského gangu z ciziny požívali stejných práv jako občané ČR, tedy není vůbec samozřejmý (jak horlivě předkládá pan Pajonk) – naopak může být spíše problematický...

...a tato problematičnost vyvstane právě ve vyhrocených situacích. Jsou-li vody poklidné, není důvod postupovat ostražitě. Vede-li však Rusko proti nám válku, jen hlupák, naiva nebo užitečný idiot nepoužije svého práva rozlišovat mezi vlastním obyvatelstvem a cizincem vůči lidem, kteří se k vedení této války hrdě hlásí a dávají na odiv svoji aktivní účast na okupaci části území sousedního státu.

Výrok pana Chomského by se dal parafrázovat: Ani Churchill neposkytoval svobodu názorům, s nimiž nesouhlasil, pokud pocházely od válečného protivníka. Nebo se někdo domnívá, že by nějaká nacistická parta mohla vyrazit na přednáškové turné po Británii, zatímco by o tento ostrov zuřila bitva ve vzduchu? Ať Noční vlci třeba sepíší dopis, pošlou jej panu Vyvadilovi nebo někomu podobnému, a ten nechť jejich prohlášení zveřejní – jako občan ČR má na něco takového samozřejmě právo (byť se nám to hnusí), válká je zatím „pouze“ hybridní. Ale to není totožné s tím, že na to, aby zde mohli osobně hlásat kremelskou propagandu, mají právo Noční vlci samotní. Nemají. Mohli bychom jim to umožnit, ale nemusíme. Zatím. Naštěstí. Konejme tak, aby nám tahle možnost volby zůstala.

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.