Debata o tělesných trestech

Nedávno jsem slyšel v rozhlase zajímavou debatu bývalé ministryně pro lidská práva a psychiatričky Džamily Stehlíkové a dětského psychologa Jeronýma Klimeše o tělesném trestání dětí. Jde o aktuální téma, neboť se dá očekávat, že levicový establishment opět brzy nastolí otázku, zda tělesné trestání dětí nezakázat zákonem. Chci se v tomto článku zamyslet nad argumenty Džamily Stehlíkové, která případný zákon zakazující tělesné tresty uvítá, a nad argumenty Jeronýma Klimeše, který před takovým zákonem varuje.

Číst dál...

Demokratická iniciativa byla jedinečná…

...a zřejmě právě proto jí osud nepřál

„Členem Demokratické iniciativy může být každý občan starší 16 let,“ citoval politolog a publicista Bohumil Doležal koncem minulého roku na vzpomínkové akci stanovy Demokratické iniciativy (DI), jednoho z občanských hnutí, která se koncem 80. let postavila do opozice proti komunistickému režimu. Když jsem slyšel slova o podmínce věku minimálně šestnácti let, musel jsem se pousmát. Dobře jsem věděl, proč byla zvolena právě tato věková hranice. Příčina byla jednoduchá, byl jsem jí já a můj kamarád Honza Ryška.

Číst dál...

Etika vs. kádrování

Osobně se domnívám, že absolvent university slibující při slavnostní promoci na insignie alma mater ví co mluví. Že ti, kteří jeho slova slyší, také ví co říká. A že to snad všichni berou vážně. Nebo ne? Jestli ne, je-li spondeo ac polliceor jen řečí do větru, tak tu komedii zrušme. Já jsem ale pro druhou variantu: nic nerušme a vezměme to vážně. Ve všech promočních slibech, které jsem kdy slyšel, je řeč nejen o odborných kvalitách, které si absolvent odnáší, ale také o morálce či etice. A já si tedy vážně myslím, že existují takové morální poklesky, které člověka usvědčují z porušení slibu a tak jej činí nezpůsobilým nosit vysokoškolský titul či vědeckou hodnost (popř. aby přednášel studentům...), přestože všechny ostatní – předně odborné – podmínky pro jeho / její udělení splnil. Příklad? Prosím: příslušníci represivních složek totalitních režimů... Dá se jistě ledasco namítnout (např. co vlastně tihle „JUDr.“ apod. slibovali – a co tedy mohli porušit...) a diskusi dále rozvíjet, o to mi zde však nejde.

Číst dál...

Naše pravice na rozcestí

Omlouvám se za zavádějící název článku: na rozcestí by naše parlamentní pravice, o kterou mi teď jde, mohla být, kdyby vůbec byla na cestě, a na cestě by mohla být, kdyby skutečně existovala jako sebevědomá a jednotná pravicová síla. Takže pokud jde o hlavní politický proud, lze zatím hovořit jen s obtížemi o opravdové pravici a bohužel ani ne o žádné úspěšné cestě; ve velkých tzv. pravicových stranách, i když byly vládní, totiž skutečně pravicoví politici byli postupně téměř raritou a politika těch stran díky tomu příliš často nebyla skutečně pravicová. (Tím naprosto nechci říci, že vlády, které jsme mohli považovat za pravicové, byly neúspěšné: ne, byla nastartována cesta k demokratické společnosti, byly založeny počátky tržního hospodářství, zlepšily se všechny parametry života, jsme – doufám napořád – součástí Západu).

Číst dál...

Zrušit daň z převodu nemovitostí

Dlouhodobě jsem pro zjednodušování a snižování státní administrativy, odstraňování zbytečných, obyčejně finančně náročných, regulací. Ušetřené prostředky by měl stát ponechat v rukou poplatníků, nejlépe formou snižování daňového zatížení.

Proto vítám a podporuji (spolu s Konzervativní stranou...) iniciativu Občanské demokratické strany namířenou proti dani z převodu nemovitostí, kterou považuje, stejně jako ODS, za nejméně spravedlivou. Vlastník nemovitosti totiž může tento majetek nabýt jen z peněz, které byly již jednou zdaněny, a je tudíž oproti některým svým spoluobčanům diskriminačně připraven o další část poctivě vydělaných, a odpovědně našetřených finančních prostředků.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.