Počátky konfliktu mezi československou vládou a bolševiky I.

(Druhá ukázka z připravované knihy Genese Československa… zde ukázka první.)

Sociální program ruské říjnové revoluce neměl přímý dopad na ty, kdo bojovali na domácí frontě za československou samostatnost. Zato však ostře polarizoval československý zahraniční odboj v Rusku. Během roku 1918 nenašli bolševici stoupence a agitátory v českých zemích a na Slovensku; v těchto zemích neexistovali profesionální revolucionáři, kteří by – jak hlásal Lenin – v násilné proletářské revoluci převzali moc. Protihabsburské hnutí v českých zemích bylo vedeno středostavovskými nacionalisty a ani nejbujnější fantazie ho nemůže vydávat za třídní boj dělnictva proti buržoazii. Ostatně i dělníci si osvojili ideu nacionalismu a samostatnosti, spolupracujíce s měšťanskými politickými skupinami a jejich vůdci. Ale v Rusku vedl mocenský nástup bolševiků k rozdělení československého hnutí.

Číst dál...

Presidentování

Nejprve jsem chtěl sám pro sebe analyzovat presidentské volby. Proč většina dala přednost Miloši Zemanovi? Proč mnozí mladí lidé nepřišli k volbám? Atd., atd. Pak jsem asi správně usoudil, že to napíše, a ráda, řada příznivců a odpůrců vítěze a druhého na pásce, statistiků, novinářů a dalších odborníků a pravděpodobně lépe, než bych to dokázal já. Protože jsem ale člověk politický, považoval jsem za svoji občanskou povinnost se k současné politické situaci, jako již mnohokrát, vyjádřit. Proto jsem si zadal jako domácí úkol napsat raději úvahu o presidentování – respektive o presidentech.

Číst dál...

Střípky

Zde jsou tři drobné, vzájemně nesouvisející poznámky: k aktuálnímu dění kolem GIBS, k přímé volbě starostů (znovu) a jedna taková myšlenka spíše obecná...

Číst dál...

Nebezpečí domnělá a reálná

Časopis Respekt z 19. února přinesl velmi zajímavý článek. Reportéři Respektu si dali tu práci, aby se pokusili vyhledat lidi, kteří radili zabít novorozeného chlapečka jménem Ibrahim, který se narodil na severní Moravě a jehož fotografie byla zveřejněna spolu s fotografiemi jiných malých dětí zrozených v tomtéž městě. Ibrahimův otec je původem Syřan a matka má předky české a vietnamské. Pod Ibrahimovou fotografií se objevila řada nenávistných reakcí. Respekt se pokusil zjistit, jací lidé je psali.

Číst dál...

Přetěžká choroba

Před několika dny jsme si připomněli nechvalné výročí uchopení moci nad naší zemí komunisty. K udržení své moci využila tato krvelačná sebranka všechny dostupné zastrašovací a propagandistické páky. Komunisté naplnili věznice svými odpůrci a za hranice vlasti vyhnali za dobu existence svého násilného a vazalského režimu každého dvacátého pátého občana. Na popravištích bylo docela rušno. Centrálně řízené hospodářství napojené zejména na Sovětský svaz (Rusko) tragicky zaostalo za vývojem vyspělých ekonomik západních zemí. Připomněli jsme si toto výročí také tím, že Parlamentem prošel v prvním čtení neokomunistický zákon o zdanění církevních restitucí.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.