A platili to Američané

Přítel mi přeposlal článek, který dokazoval, že studentská akce s červenými kartami na Albertově byla zorganizována a placena Američany. Známých, kteří mě zásobují protiamerickými, protihavlovskými a protiukrajinskými články mám několik. Přítel, který mi poslal onen článek o perfidnosti Američanů, však vybočil z řady. Druhý den mi totiž poslal další článek, který přesvědčivě vyvracel článek první a popisoval, jak bylo možné poznat, že fotografie dokládající americké spiknutí jsou falsa.

Číst dál...

Otevřený dopis do Prostějova

Nekomunističtí členové Zastupitelstva města Prostějova, kteří po letošních komunálních volbách uzavřeli koalici s KSČM, otevřený dopis

 V Jesenci, 12. listopadu 2014

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

je řada věcí, které nevím. Nevím například, kdo z vás co dělal a kde byl touto dobou před 25 lety. Vím však, kde jsem byl a co jsem tehdy dělal já.

Je řada věcí, které si nepamatuji, nebo které si nepamatuji jasně. Je však mnoho těch, na které si vzpomínám zcela přesně. Jako např. když nám na Gymnáziu Jiřího Wolkera (GJW) sděloval soudruh výchovný poradce, že se mýlíme pokud se domníváme, že půjdeme na vysoké školy kam budeme chtít – dle jeho sdělení jsme měli jít tam, kde nás bude republika potřebovat. Nebo když tehdejší soudruh ředitel GJW, agent StB, zcela bezostyšně do očí lhal několika stovkám „svých“ studentů. Nebo když na nás, „své“ studenty, jiná soudružka, dnes pedagožka dávaná za vzor, poštvala svého manžela, toho času důstojníka StB. Nebo na reálné perspektivy dalšího studia některých svých spolužáků, jejichž rodiny jen praktikovaly svoji křesťanskou víru a/nebo jinak projevovaly to, že nemají náležitě „kladný vztah k našemu socialistickému zřízení“. Vzpomínám na své vlastní perspektivy, s otcem v emigraci a prarodiči svého času pod dohledem akčního výboru KSČ. Byl vlastně malý zázrak, že jsme se na to gymnázium s takovými kádrovými profily vůbec dostali.

Číst dál...

Optimalizace cest k cíli nevedoucích

Ombudsmanka Anna Šabatová chce bojovat proti fyzickému trestání dětí. Nu, dalo se čekat, že dříve nebo později u nás někdo toto téma znovu nastolí (svého času, cca před pěti lety, to již jednou otevřel tehdejší ministr Michael Kocáb...). Naše levicové elity se shlížejí ve skandinávských zemích, kde je dítě bez milosti odebráno rodičům, kteří je plácnou. Podobně je tomu ve Velké Británii.

Číst dál...

Otevřený dopis Anně Šabatové

Vážená paní ombudsmanko,

se zájmem jsme zaregistrovali, že hodláte prosadit kampaň proti používání tělesných trestů dětí. Rádi bychom Vám položili v této souvislosti několik otázek:

1. Nedomníváte se, že snahou o vymýcení jakéhokoli fyzického trestu, tedy i toho spravedlivého, usilujete o to, aby byla dětem upřena dobrá výchova? Co soudíte o biblické moudrosti: "Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas."? (Přísloví 12,34)

Číst dál...

Co nám sdělují Pussy Riot

Tomáš Klvaňa píše ve svém článku „Na obranu Pussy Riot“ (Lidové noviny 29. 11. 2014): „Radikální protest, ať politický, nebo estetický, dráždí většinový vkus a ukrývá očistný impuls. Říká: Jde to i jinak. Šok, který vyvolává, je drastickým vykřičníkem za větou s důležitým obsahem.“

Snažím se vzít Tomáše Klvaňu vážně. Pracuji s předpokladem, že jeho slova něco znamenají a není to pouhé plácání do vody. Marně jsem ale v jeho článku našel byť jen náznak toho, co je oním „důležitým obsahem“, co vlastně „jde i jinak“, a v čem spočívá onen ukrytý „očistný impuls“

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.