Progresivní logika

Istanbulské úmluvě jsme se v KONZERVATIVNÍCH LISTECH věnovali již několikrát, snad poprvé v únoru a v březnu 2016 v textech Jana Kubalčíka „Terčem je rodina“ a Davida Floryka „Co je Istanbulská úmluva?“. Najdále to ale dotáhl článek Jana Cholínského „Istanbulská úmluva – Trojský kůň genderového feminismu“, kterého si všimli i vládní propagandisté (viz Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí: mýty a fakta, Úřad vlády České republiky, Odbor rovnosti žen a mužů, září 2018 – Zdroje mýtů a desinformací).

Číst dál...

Moc pana Babiše

V tomto prosincovém čísle KONZERVATIVNÍCH LISTŮ vycházejí dva texty, které se nějakým způsobem dotýkají povahy a rozsahu moci současného premiéra ČR Andreje Babiše. Petr Hlávka je ve svém článku „Kdy nastane konec Babiše?“ zcela konkrétní a tvrdí, že (zjednodušeně řečeno) za něj můžeme poděkovat předně Evropské unii a nevypořádáme-li se s tímto zdrojem problémů, případné úspěšné odstavení pana Babiše od moci nic neřeší. Dokud prý neodstraníme tuto příčinu, budou se následky opakovat a po „Babišovi 1“ tedy přijde nějaký ten „Babiš 2“ atd. Článek Michala Janaty „Telurická a éterická moc“ je obecnější a (taktéž zjednodušeně řečeno) tvrdí, že současné vlády – a v důsledku tedy také pan Babiš – v zásadě žádnou skutečnou mocí nedisponují, neboť veškerá podstatná moc je dnes skryta a jejími nositeli jsou nikomu neodpovědní zákulisní hráči. Přes řadu velmi trefných postřehů v obou textech se domnívám, že přinejmenším část jejich hlavních myšlenek je mylná.

Číst dál...

Telurická a éterická moc

Až donedávna byla existence státu či států založena na konkrétních hodnotových principech, ať už to byly principy zvrácené, jako jsou třídní boj či rasová čistota či ušlechtilé, jako jsou politické útvary z vůle Boží či demokracie. Tyto hodnotové principy tedy měly dvojí, radikálně odlišný charakter. Buďto šlo o ideologii, jež byla na těch, kteří ji nesdíleli, vynucována násilím či zákonem, jako tomu bylo v nacionálně-socialistickém či internacionálně-socialistickém státě, nebo šlo o hodnoty, jejichž sdílení bylo výsledkem svobodných poměrů ve společnosti, jako tomu bylo, je a má být v demokracii.

Číst dál...

Vzpomínky účastníka

Je léto 1992. Je po parlamentních volbách. Vznikla nová vládní koalice (ODS, ODA, KDU-ČSL a KDS). Česká národní rada se schází v VII. volebním období na své ustavující schůzi. Jsou zvoleny všechny orgány. Předsednictvo ve složení: Milan Uhde (předseda), Jan Kasal, Karel Ledvinka, Pavel Tollner, Jiří Vlach (místopředsedové), kteří jsou zvoleni také do čela parlamentních komisí. Já jsem byl zvolen do čela bankovní komise a také do čela komise pro práci kanceláře. Přemýšlíme o tom, co nás čeká v nejbližším období…

Číst dál...

Starý novinář

Rudolf Kopecký (1893-1981) je jednou z polozapomenutých osobností našich moderních dějin. Myslitel, politik, novinář – významný představitel prvorepublikové publicistiky, který se hlásil k národně demokratické straně Karla Kramáře. Byl zároveň členem antiklerikálního hnutí Volná myšlenka a zednářské lože Most. Pracoval v redakcích časopisů Tribuna, Rozvoj, Čas, Severočeský deník, Národní osvobození a Národní listy.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.