Skutečný protectionismus: Hájení smyšleného „volného obchodu" bratrstvem washingtonských globalistů

Prezident Trump zamýšlí vypořádat se s děsivým chaosem, který bratrstvo washigntonských globalistů podvodně nazývá „volný obchod" – a konzervativci po celé zemi volají do zbraně. Spousta vskutku významných konzervativních myslitelů je velmi, velmi rozčilena kvůli Trumpovým výhružkám tarify. (Prosím nepřehlédněte: v tuto chvíli jsou to jen výhružky – nikoli tarify jako takové. Viz Trumpovu knihu „The Art of the Deal“. Člověk často hrozí, ale nikdy hrozbu nenaplní – aby byl uzavřen výhodnější obchod, je hrozba sama o sobě dostatečná.)

A jakkoliv chovám sympatie a respekt vůči tak mnohým z těchto konzervativních myslitelů – všichni jsou velice, velice na omylu. Hodně toho, co z nich dostanete, je jen jakési nutkavé brebentění na způsob nervové poruchy zvané Touretteův syndrom: „Tarify jsou daně!" „Protekcionismus je zlo!" „Volný obchod je dobro!" Veřejným tajemstvím je, že se všemi těmito výroky souhlasím. Stejně veřejným tajemstvím je, že žádný z nich nelze uplatnit na to, co washigtonské elity předstírají za „volný obchod". Loupeživí baroni globalistického velkobyznysu strávili přes polovinu posledního století washingtonským lobováním ve prospěch stále více jednostranných obchodních transakcí, v rámci kterých je Amerika až na posledním místě (v originále slovní hříčka America-last v kontrastu s America-first – pozn. red.), kdy Amerika rušila všechna vládní omezení – tarify, domácí subvence, úrokové sazby z dovozu atd. – v přístupu na náš trh, dnes nejmohutnější ve světě, s ročním objemem 18 bilionů dolarů. Tak je umožněn neomezený příliv zboží a služeb z celého světa.

Neučinili jsme absolutně nic ve věci oněch četných vládních omezení – tarifů, domácích subvencí, úrokových sazeb z dovozu atd. – která málem každý druhý stát uvaluje na nás, čímž kriticky omezuje tok našeho zboží a služeb na své poměrně nuzné trhy. Je to letitá a neutuchající obchodní válka hlásaná a vedená každou zemí na světě – kromě USA a jejich neustávající letité a titánsky stupidní obchodní politiky. Je to jako by si boxer Mike Tyson na svém vrcholu domlouval zvlášť každé kolo zápasu s ... šampionem šachového klubu. Jsme nejvýkonnější ekonomikou na planetě a vyjednáváme jako kdybychom byli Somálsko.

Tahle hrozná ujednání tvoří klíčovou složku ve ztrátách milionů a milionů našich pracovních míst. A ve ztrátě těch, kteří mají být klíčovými spojenci v boji o menší vliv vlády doma. Než aby o to usilovali a tím podrželi byznys v USA, zachovali se loupeživí baroni globalistického velkobyznysu opačně. Přiměli Washington k ještě většímu počtu zakázek nevýhodných pro Ameriku – a pak převedli svůj byznys do zemí, s nimiž právě sjednali bezbarierový přístup do naší ekonomiky, což nás připravovalo o miliony pracovních míst, zatímco oni se vykroutili z dosahu naší hloupé domácí vlády – přičemž všechna vládní omezení ostatních zemí dopadla na americký vývoz.

Dnes jejich hostitelské země dál chrání protekcionisticky jejich zisky. Ke všemu, jejich hostitelské země zhusta poskytují dokonce jejich firmám i subvence. A zatím malé americké firmy – které nemohou za oceán – musí zůsta doma v roli otlounkánka domácích stále nenasytnějších vládních mocipánů a přesídlených níčím nespoutaných loupeživých baronů globalizovaného velkého byznysu s jejich subvencovaným a protekcionismem ochráněným zbožím i službami, aniž by jim mohly konkurovat. Tyto malé podniky pak velice často nedokážou odolat onomu neustávajícímu otloukání – vzdají to a jdou ke dnu. Což nás stojí další miliony pracovních míst.

Tohle všechno Washington už po desetiletí definuje jako „volný obchod". Přitom to se skutečným volným obchodem, svobodným trhem, ani s jakoukoli svobodou vůbec nemá absolutně nic společného. A právě toto konzervativci po celé zemi zrovna hájí. Americká politika není okamžikem v čase, je to časové kontinuum. Protest vůči Trumpovým tarifům, stále ještě jenom hrozícím, je odezvou v časovém okamžiku na jeho odezvu v časovém okamžiku, zatímco se zcela míjí s časovým kontinuem, s nímž on se nemíjí.

Tomuto pojetí kontinua ovšem rozumíme – ve většině jiných sfér politiky. A skoro vždy je nám známo, že jde o prvotní hřích, kdy tím hříšníkem je vláda. Totiž: americký zdravotní systém je tolik moc sešroubovaný právě v důsledku vládní „pomoci" spuštěné před dobrým půlstoletím (už jste si všimli toho trendu časové linie?). Nástup vládní Medicare a Medicaid (federální programy zdravotního pojištění, resp. služeb zaměřené zejména na občany s nízkými příjmy – pozn. red.) je jedním z těch prvotních hříchů. Tyto programy způsobují přeregulování, potažmo tedy poškozování celého sektoru. Poskytovatelům péče od nich nepřichází dost peněz za zboží a služby, což poskytovatele nutí zvedat ceny, aby pokryli náklady této regulace. A touto zvýšenou cenou jsou přesouvány vládní medicínské deficity na plátce v soukromém sektoru, kterým se pak účtuje víc za totéž zboží a služby, aby se tak vyhladil zmíněný vládní deficit. To jen dál křiví trh, což pak podivně slouží jako ten domnělý doklad o ještě větší potřebě vládní „pomoci". Namydlit, opláchnout, a znova...

Až když vláda tento sektor tak důkladně zničila, získala pocit, že už by jí prošlo zavedení tzv. Obamacare, což její obhájci přiznali jako vstupní bránu pro systém jediného plátce, tedy výhradně vládní zdravotní péči. To vše, coby důsledek onoho prvotního vládního utažení šroubu. Nám, lidem méně nakloněným vládním regulacím, byla ta vládou vyvolaná degenerace v oblasti zdravotní péče vždy zřejmá.

Proč nevztáhnout stejné historické vidění a chápání na desetiletí děsné obchodní politiky, která je poškozována tou samou vládou? Ok: nelíbí se vám tarify navrhované Trumpem. To beru. Ale přinejmenším Trump ví o existenci OBROVSKÉHO problému, který je třeba pojmenovat a řešit (a ví o něm už desítky let). A tak, dokud někdo z rozhádaných konzervativců nevezme na vědomí, že vskutku máme OBROVSKÝ problém, budu stranit tomu chlápkovi, který ten problém vzal na vědomí a směřuje k jeho řešení.

Převzato z Townhall.com. Komentář zveřejněn 6. března 2018. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.