Obsah

Živnostníci jako parazitující pijavice

Rozohněný Jan Mládek po představení zvýšení daní, které nás po převzetí vlády ČSSD čeká, označil živnostníky za parazity. Je neuvěřitelné, jak pokřivené je vidění pravděpodobného budoucího ministra financí. Místo aby byl rád, že přes půl milionu lidí je schopno se samo zaměstnat, samo se o sebe postarat (a často při tom ještě přinášejí práci dalším) a platit nějaké daně, přítel Mládek je nespokojen s tím, že odevzdávají málo.

Jistě, proti zaměstnancům v tradičním pracovním poměru odvádějí živnostníci méně (a to je hlavní argument všech zastánců zvýšení zdanění u OSVČ). Pro zastánce minimálního státu není samozřejmě chyba v malém zdanění OSVČ, ale v obrovském zdanění u zaměstnanců. Jsou tu však i další argumenty.

Z cca 4 milionů zaměstnanců je jich přes 1 milion placeno přímo ze státních nebo polostátních peněz (úředníci, učitelé, policie, hasiči, řidiči MHD, zaměstnanci ČD). Tito lidé jsou pro státní rozpočet ve skutečnosti ještě více ztrátoví, než důchodci či nezaměstnaní. Reálně žádné daně neplatí, naopak z nich (ve formě nákladů na jejich mzdy) čerpají a část jich zpětně ve formě odvodů vrátí (čímž příteli Mládkovi ovšem zkreslují statistiku; odvody státních zaměstnanců by měl ze svých statistik minimálně odečíst, spíše však započítat v záporné hodnotě ve výši jejich čistých mezd).

Naopak živnostníci jsou v naprosté většině čistí plátci daně z eráru nežijící (pomineme-li tedy asistenty poslanců), a spolu s dělníky zaměstnanými v soukromé průmyslové sféře a zaměstnanci v čistě soukromých službách (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance pracující za podprůměrnou mzdu nebo za obrovské platy v bankovnictví či telekomunikacích) jsou to právě oni, díky kterým lze chod státu, zatím…, financovat.

Bylo by opravdu velmi zajímavé, jak by taková analýza, která by respektovala fakt, že zaměstnanecké odvody jsou zkresleny zaměstnanci placenými z vybraných daní, dopadla. Tipoval bych, že z takto poctivě pojaté analýzy by vyšel jako parazit někdo úplně jiný. Přítel Mládek se svým platem poslance bude pro živnostníky vycházet ještě hůře, než často uvádění příjemci sociálních dávek. Musí se jich na něj složit poměrně hodně, když odvádějí tak málo…

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.